Annons:

Publicerad: 2020-05-19

Tillfällig lösning för dubbelspårsbygge

Utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg till dubbelspår har åter tagit fart efter ett par års stiltje. I december 2023 ska ytterligare nästan två kilometer av den tio kilometer långa banan ha två spår.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Vid Eriksberg går nu trafiken på det nybyggda tillfälliga spåret och de gamla spåret rivs upp för ge plats för bygget av nya dubbelspåret. Den 5 maj 2020 passerar Green Cargo med ett containertåg för papperstransporter.

Annons:

Under kvällen 3 maj kunde tågen åter börja rulla på Hamnbanan efter ett tågstopp på fyra dygn.

”Vi har byggt tillfälliga spår vid sidan av banan för att på allvar kunna sätta igång bygget av etappen Pölsebo-Eriksberg”, säger Björn Ållenberg, Trafikverkets projektledare.

Arbetena inleddes under påskhelgen då tågtrafiken var inställd fem dygn. Då revs bland annat kontaktledningen vid Pölsebo och Eriksberg och i drygt två veckor drogs tågen med diesellok mellan Kvillebangården och Skandiahamnen.

Under valborgshelgen jobbade närmare 50 man i treskift dygnet runt med byggande och inkoppling av de provisoriska spåren och ny kontaktledning.

Åter ellok till Skandiahamnen

Sedan 3 maj kan tågen åter framföras med ellok till och från Skandiahamnen.

Utbyggnaden av dubbelspåret på den knappt två kilometer långa etappen Pölsebo-Eriksberg är komplicerad.

Projektet omfattar 300 meter bergtunnel och 800 meter betongtunnlar, 300 meter betongtråg och 700 meter med andra stödkonstruktioner. Betongtunnlarna och trågen kräver pålning.

200 000 kubikmeter jord ska schaktas bort liksom 100 000 kubikmeter berg.

I påskhelgen 2020 genomfördes ett större banarbete vid Sannegården med bland annat spårbyte och växelinstallation.

Vi arbetar för att ingreppen i parken ska bli så små som möjligt. Tillsammans med park- och naturförvaltningen tar vi fram en skötselplan för träd, djur och växter i parken.

 

Björn Ållenberg, Trafikverkets projektledare.

Vi har påbörjat omläggning av ledningar och förberett flyttning av en av de äldsta och största ekarna i Krokängsparken”, säger Ållenberg.

Redan 2017 genomfördes det första förberedande arbetet för flyttning av den största eken, då togs jordmassor bort och ett tunt lager näringsrik jord lades på. 2018 gjordes rotbeskärningar på två av trädets sidor och hösten 2019 beskars de två sista sidorna av rotklumpen.

”Vi arbetar för att ingreppen i parken ska bli så små som möjligt. Tillsammans med park- och naturförvaltningen tar vi fram en skötselplan för träd, djur och växter i parken”, säger Ållenberg.

Spårbyggnaden inleds om tre år

Om tre år byggs 4 000 meter nya spår och 2 200 meter kontaktledningsskena. Sex nya växlar och ett spårkryss läggs in.

I december 2023 tas det nya dubbelspåret i bruk, året därpå rivs det befintliga enkelspåret och området återställs, bland annat skall Eriksbergs IF återfå sin fotbollsplan.

Hamnbanan mellan Kvillebangården och Skandiahamnen är en av Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnvägar, här rullar 70-80 tåg varje vardagsdygn, de flesta till och från Göteborgs Hamn och kombiterminalen i Arendal. Volvo Cars i Torslanda nås med några kilometer långt industrispår.

Kvillebangården byggdes om 2015-2016 och etappen Pölsebo–Skandiahamnen blev klar 2018.

Det finns ännu inga beslut när den felande länken Eriksberg-Kville kan byggas ut till dubbelspår.

Att banan till större del är enkelspårig gör den störningskänslig, en urspårning gör att transporterna till och från hamnarna, oljedepåerna och Volvo lamslås

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Railcare kör malm åt LKAB

Railcare kommer att transportera 600 000 ton rågods för LKAB från Svappavaara till Kiruna. Transporterna sker med två lastade tåg per dygn i tre månader. Railcare hyr lok från Alpha Trains och använder LKAB:s vagnar.

Nyhet

Konkurrens på olika villkor

I höst börjar SJ köra nattåg mellan Stockholm och Hamburg. Snälltåget som i flera år kört nattåg mellan Malmö och Berlin utan statligt stöd tror på en växande marknad men tycker inte konkurrensvillkoren är rättvisa.

Nyhet

Allt längre väntan för godstågen

Godstågen får stå åt sidan när snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg ska fram. Transporttiderna blir allt längre och godstågsbolagen får allt svårare att konkurrera med lastbilstransporter.