Annons:

Publicerad: 2023-06-24

Betydande återhämtning för järnvägen 2022

Efter två år med pandemirestriktioner skedde en betydande återhämtning för resandet i bantrafiken under 2022. Antalet resor inom järnväg, spårväg och tunnelbana ökade med 35 procent jämfört med 2021. Trots ökningen var resandet ändå 14 procent lägre än 2019. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Under 2022 genomfördes 689 miljoner resor med järnväg, spårväg och tunnelbana, vilket var en ökning med 35 procent jämfört med 2021. Jämfört med 2019 innebar det dock en nedgång med 14 procent.
Transportarbetet, vilket mäter den samlade reslängden för alla resenärer, ökade med 56 procent jämfört med 2021 och uppgick till över 15 miljarder personkilometer under 2022. Den samlade reslängden låg trots det 13 procent under nivåerna från 2019.

Järnvägen återhämtade sig bäst

Järnvägen visade den kraftigaste återhämtningen när det gäller transportarbetet. Transportarbetet på järnväg ökade med 60 procent jämfört med 2021 och uppgick till drygt 12,8 miljarder personkilometer.

Enligt statistiken reste varje invånare i Sverige i genomsnitt 1 428 kilometer inom bantrafiken under 2022, fördelat på cirka 65 resor per person. Den genomsnittliga reslängden ökade med 507 kilometer och antalet resor per person ökade med 17 resor jämfört med 2021.

Godstransporter på järnväg minskade något

Samtidigt som resandet inom bantrafiken visade en positiv trend, noterades en minskning av godstransporterna under 2022 jämfört med 2021. Totalt transporterades cirka 71 miljoner ton gods på järnväg, vilket motsvarar en nedgång med 2 procent jämfört med 2021. Av den totala godsmängden transporterades 53 procent inrikes och 47 procent utrikes. Inrikes godstransporterna ökade med 1 procent jämfört med 2021, medan utrikesgodstransporterna minskade med 6 procent under samma period.

På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om bantrafik, www.trafa.se/bantrafik/bantrafik.

Persontransporter med bantrafik. Antal resor i miljoner resor samt trafikarbete i miljoner personkilometer efter trafikslag år 2000–2022. Följer du länken i artikeln kan du filtrera informationen själv.

ANNONS:

Fler notiser

Nyhet

Striden om Öresundstågen hårdnar

Striden mellan SJ och Öresundståg hårdnar. Öresundståg anklagar SJ för inte leverera enligt avtal och att inte infria givna löften. SJ anser att bristen på reservdelar och fungerande depå beror på Öresundståg.

Nyhet

Ingen lokförarstrejk

Arbetsgivarorganisationen Tågföretagen och fackförbundet Seko har kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Därmed avblåses Sekos strejkvarsel som skulle trätt i kraft klockan 15.00 den 15 maj 2023.

Nyhet

Hårda restriktioner för godståg genom Danmark

Danska Trafikstyrelsen har beslutat om omfattande restriktioner för transporter av lastbilstrailrar på järnväg genom Danmark. Restriktionerna är så långtgående att trailer på tåg i fortsättningen hänvisas till färjorna mellan Sverige och Tyskland.