Annons:

Publicerad: 2024-05-18

Regioner vill bygga ny järnväg mellan Linköping och Jönköping

Region Östergötland och Region Jönköping vill bygga nya spår mellan Linköping och Jönköping. Finansieringsförslaget bygger på så kallad offentlig-privat samverkan (OPS). Staten, genom Trafikverket, bidrar med 12 miljarder kronor och övriga medel förväntas komma från EU och privata investerare.

Förslaget skulle halvera restiden mellan Stockholm och Jönköping, från nuvarande tre timmar och 27 minuter till en timme och 55 minuter med dubbelspår från Jönköping via Tranås, som ansluter till Södra stambanan mellan Mjölby och Linköping.

Totalkostnaden för projektet beräknas till 30 miljarder kronor (i 2021 års prisnivå), jämfört med 28 miljarder vid traditionell finansiering via statsbudgeten.

Grundidén presenterades redan i november och har nu vidareutvecklats med hjälp av konsulter som analyserat möjliga tidtabeller och resandeprognoser.

Regionråden Jan Owe-Larsson (M) från Östergötland och Tommie Ekered (M) från Jönköping driver förslaget. Deras initiativ står i kontrast till regeringens beslut i december 2022 att lägga ned planerna på nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, där Linköping–Jönköping ingick.

Vätterlänken första delen av Götalandsbanan

Järnvägsdebattören Håkan Norén ser stora vinster och samhällsnytta med en länk mellan Södra stambanan och Jönköping så att man slipper den tidsödande vändan med tågbyte i Nässjö.

ANNONS:

Senaste nyheterna

Nyhet

SJ tar över nattågen i norr

SJ tar 15 december över körningen av nattågen till och från Övre Norrland. Trafikverket direktupphandlar trafiken av SJ sedan avtalet med nuvarande operatör Vy Tåg inte förlängts.

Nyhet

VR efter Vy i norr

VR Sverige tar över tågkörningen för Norrtåg från december 2025. VR:s vinnande anbud var på 3,2 miljarder kronor. Anbudet från Vy Tåg, som nu kör tågen, var på 3,6 miljarder kronor.

Notis

Trafikverket får tung kritik: missar målen och räknar fel

En planering som inte styr mot uppsatta mål, missvisande prognoser, missledande nyttovärderingar och en alltför svag tilltro till mer effektiva transporter. Precis som för tre år sedan möts Trafikverkets inriktningsunderlag av en omfattande kritik i remissvaren från länsstyrelser och centrala myndigheter.

Notis

SL häver avtal med Gülermak

Med omedelbar verkan häver SL avtalet med leverantören Gülermak avseende Tvärbanans Kistagren. Avtalet är en totalentreprenad för sträckan Bromma flygplats–Ursviks torg. Hävningen innebär att Gülermaks arbeten stoppas och att SL skyndsamt inleder arbetet med att teckna nya avtal.

Notis

MTRX släpper tågbiljetterna för julen

Från och med den 5 juli gick det att köpa julbiljetter till MTRX:s avgångar mellan Stockholm och Göteborg. MTRX köptes under våren av det finländska järnvägsbolaget VR och kommer att byta namn till VR efter sommaren.

Notis

Låt inte sommarlovet spåra ur

Så här i inledningen av sommarlovet ser Trafikverket tecken på att fler barn och ungdomar söker sig till våra spårområden – vilket är både livsfarligt, olagligt och kostsamt. Prata gärna med dina barn om riskerna ifall du bor i närheten av en järnväg.