Annons:

Publicerad: 2021-08-31

SJ kör nattåg till Hamburg

Det blir SJ som får ansvaret får nattågstrafiken mellan Stockholm och Hamburg. Inget annat företag lade något anbud. SJ tvingas ta lite hjälp av danska DSB och mycket hjälp av tyska RDC för att klara trafiken.

Text: Ulf Nyström Foto: Jan Lindahl

Nattåget “Alfred Nobel” till Stockholm inväntar avgångstid på Hamburg Hbf i maj 1994.

Annons:

Regeringen gav i juli förra året Trafikverket i uppdrag att upphandla nattågstrafik mellan Sverige och kontinenten; nattåg mellan Stockholm och Hamburg samt mellan Malmö och Bryssel.

Upphandlingen komplicerades av att upphandlad trafik inte tillåts söder om dansk-tyska gränsen. Det innebär att tågtrafikföretagen kan få ersättning för att köra från och till Sverige samt genom Danmark men inte kan få ersättning för att köra i Tyskland och Belgien.

Därför blir det ingen nattågstrafik mellan Malmö och Bryssel, det fanns inget tågtrafikföretag som var villigt att åta sig det uppdraget eftersom ingen räknar med att komma i närheten av lönsamhet trots ersättning från svenska staten via Trafikverket för tågkörningen mellan Malmö och dansk-tyska gränsen.

Trafiken inleds senast under september nästa år men troligen redan under augusti. SJ kommer att inleda diskussionen med Trafikverket sedan avtalsspärren gått ut 10 september.

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Regeringen vill återuppväcka nattågstrafiken mellan Sverige och kontinenten och beredd att satsa 400 miljoner kronor under fyra år. Trafikverket får uppdraget att upphandla trafiken.

Begärde in anbud från sju företag

Trafikverket begärde in anbud från sju tågtrafikföretag som ansågs kvalificerade för uppdraget. Det var DSB, RDC, SERCO, SJ, Snälltåget, ÖBB och Vy.

SJ vann upphandlingen av trafiken men konkurrenterna föll från under sommaren, det var endast SJ som lade ett slutgiltigt anbud.

”Det känns väldigt roligt att vi fått uppdraget av Trafikverket” säger Dan Olofsson, ansvarig för trafikupphandlingar och trafikavtal på SJ. ”Det är ett oerhört komplext och intressant uppdrag och det var först igår vi fick reda på att vi var ensamma anbudsgivare. ”

”Hela processen har skett i konkurrens och fler aktörer har varit aktiva och ställt frågor till Trafikverket så vi har tvingats anstränga oss för att vinna uppdraget i konkurrens. Anbudsarbetet har varit omfattande med många internationella kontakter. Det är en utmaning att köra tåg genom tre länder med olika regler och skilda tekniska förutsättningar.”

Kontraktet mellan Trafikverket och SJ kan tecknas tidigast 10 september om inte det blir överprövat. Det omfattar fyra år med möjlighet till förlängning i ett plus ett år.

Tidtabellen klar 24 september

Det exakta avgångs- och ankomsttiderna är ännu oklara, de spikas 24 september när Fastställd primär Tågplan 2022 publiceras av Trafikverket.

Det är dock klart att det kommer att gå att gå ett tåg i varje riktning mellan Stockholm och Hamburg 241 dagar om året. Restiden blir 12–13 timmar med avgång från Stockholm tidig kväll och ankomst Hamburg mellan klockan 06 och 07. Från Hamburg avgår tåget efter klockan 21 och anländer Stockholm cirka klockan 10.

Det blir minst fyra uppehåll för passagerarutbyte mellan Stockholm och Malmö och minst två uppehåll för passagerarutbyte mellan Malmö och Padborg vid dansk-tyska gränsen, enligt Trafikverkets krav i upphandlingsunderlaget.

Att nattågen mellan Stockholm och Hamburg endast kommer att gå 241 dagar per år, cirka åtta månader per år, beror på att regeringen inte ville skada den nattågstrafik som Snälltåget redan bedriver på kommersiell bas mellan Stockholm och Berlin via Malmö.

Snälltåget körde när upphandlingsunderlaget skrevs för drygt ett år sedan 121 dagar om året, i huvudsak under sommaren samt vid veckoslut under vår och höst.

SJ kör under lågsäsong

Det medför att SJ i huvudsak endast kommer att tillåtas köra under lågsäsong.

Det finns dock en så kallad frivolym om 20 procent mätt i tågkilometer i avtalet med Trafikverket. Det kan bli fler eller färre gångdagar.

SJ ska enligt avtalet köra tåg med minst 35 000 sittplatser och minst 80 000 bäddar i ligg- och sovvagnar per år.
SJ får helhetsansvaret för trafiken inklusive fordonsförsörjning, biljettförsäljning och marknadsföring.

Eftersom de breda svenska sitt-, ligg- och sovvagnarna inte ryms på många banor på kontinenten och svenska lok inte har samma el- och signalsäkerhetssystem som i Danmark och Tyskland kommer SJ att samarbeta med statliga danska DSB för tågdragningen i Danmark och med tyska men USA-ägda Railroad Development Corporation (RDC), för tågdragning i Tyskland, bemanning och vagnar.

Vagnar från Tyskland och Österrike

SJ kommer att använda följande vagnar i nattågen:
Sittvagnar Bmz, tidigare hos DB, liggvagnar Bcmz, tidigare hos DB, liggvagnar med handikappkupé Bvcmbz, tidigare hos DB samt sovvagnar WLAB32s, tidigare hos ÖBB.
Sovvagnarna kommer att upprustas i Wien med start i höst för att hinna bli klara till nästa höst.

Minimikravet på antal platser ger vid handen att en tågstomme kommer att omfatta fem-sex vagnar, den kan utökas med fler vagnar beroende på efterfrågan.
SJ har sökt tidtabell för att kunna köra nio vagnar.

RDC står för vagnar och tysk personal

”RDC blir vår huvudpartner”, säger Dan Olofsson på SJ. ”Tågen kommer att köras med sitt-, ligg- och sovvagnar med europeiska standardmått som vi hyr av RDC, avtalet är för kort för att köpa in egna vagnar.”

RDC Deutschland med huvudkontor i Hamburg är ett dotterbolag till det familjeägda Railroad Development Corporation i Pittsburgh, USA. I Tyskland har RDC varit verksamt sedan 2009 och bolaget kör närvarande nattåg och biltåg i Tyskland och Österrike, bland annat Hamburg-Lörrach och Salzburg-Sylt.

RDC hyr också ut vagnar till andra operatörer. RDC övertog Bahn Touristik Express och startade för några år sedan tågtrafikföretaget HKX som ganska snart havererade. HKX omvandlades därefter till en underleverantör till Flixtrain. Samarbetet med Flixtrain gick i stöpet sedan man blivit oense om de ekonomiska förutsättningarna.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Green Cargo visar sämre resultat

Intäkterna ökade något men utgifterna ökade mycket snabbare. Fjärde kvartalet 2022 slutade med en förlust på 29 miljoner kronor för Green Cargo trots en statlig miljökompensation på 187 miljoner kronor.

Nyhet

Coronakris för länstrafikbolagen

Det kraftigt minskade resandet med kollektivtrafiken drabbar de svenska länstrafikbolagen och de 21 regionerna hårt. Förlusterna kan uppgå till en miljard kronor varje månad. När krisen är över kan det bli omöjligt att återgå till normal trafik.

Nyhet

Tio röjningslok i ständig beredskap

Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige. I storstadsområdena ska evakuering av tåg inledas högst en timma efter haveri. Röjning av spåren ska påbörjas inom två timmar.