fbpx

Lyckat prov med långt tåg

Provkörningen med ett 838 meter långt godståg från Malmö till Frövi visade att inte finns några oöverstigliga hinder för att köra långa godståg i 100-120 km/h på många järnvägar i Sverige.

 

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 9 maj 2022

FOTO: KASPER DUDZIK
Det 838 meter långa provtåget med 24 vagnar med 48 lastbilstrailrar och vagnvikten 2024 ton närmar sig Eslöv den 8 maj 2022.

”Provkörningen fungerade mycket bra i alla avseenden”, säger provledaren Hans Boysen på Trafikverket. ”Samtliga bromsprov kunde genomföras som planerat, tåget uppförde sig bra och mätdata från statiska bromsprov som redan hunnit utvärderas var med mycket stor marginal inom tillåtna gränsvärden.”

Trafikverket har tidigare utrett förutsättningarna för att köra med 835 meter långa godståg, eller åtminstone godståg som är längre än de 730 meter som tillåts på många banor i Sverige i dag.

På flera viktiga banor i Sverige tillåts normalt inte längre tåg än 630 meter, mötesspåren på många driftplatser på många enkelspåriga banor är inte längre än så.

ANNONS

FOTO: KASPER DUDZIK
Det långa Coop-tåget passerar plankorsningen vid Dammtorp strax söder om Eslöv.

 

Ju fler vagnar desto bättre

”Ju fler vagnar man kan köra i ett godståg desto mer lönsamt blir godståget”, säger Hans Boysen. ”Varje extra godsvagn ger större intäkter för tågoperatören medan loket är en fast kostnad som bör utnyttjas så effektivt som möjligt.”

Att kunna köra godstågen i 120 km/h på vissa sträckor i stället för dagens 100 km/h ökar möjligheten att få tåglägen för godstågsbolagen, det ökar lönsamheten samtidigt som godstågen kan hålla samma tempo som många regionaltåg och slipper stanna för att bli omkörda av snabbare tåg. Det ökar dessutom banans kapacitet.

”Väldigt många godsvagnar klarar i dag att framföras i 120 kilometer i timman men många godsvagnsägare registrerar dem för 100 kilometer i timman”, säger Hans Boysen. ”Här finns en betydande potential att utnyttja.”

Snart klart med 750-meterståg – Järnvägar (jarnvagar.nu)

I april förra året kördes ett 832 meter långt provtåg från Maschen söder om Hamburg till Malmö godsbangård.

Rekordlångt godståg till Malmö – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Vid ett enda tillfälle därefter har ett tåg längre än 730 m körts mellan Maschen och Malmö, det var 739 meter.

För att kunna tillåta lika långa tåg på vissa sträckor i Sverige, i första hand på Södra och Västra stambanan och på Västkustbanan, krävs nya så kallade bromstabeller som anger hur fort godstågen kan framföras med hänsyn till tågets bromsförmåga och banans lutningar.

Därför kördes ett provtåg mellan Malmö godsbangård och Frövi under söndagskvällen och natten till måndagen.


24+1 i stället för 18+7

Normalt körs de så kallade Coop-tågen mellan Malmö och Bro nordväst om Stockholm med TX Logistik som tågdragare som ett godståg med 18 trailervagnar och ett godståg med sju trailervagnar, sammanlagt 25 vagnar med 50 lastbilstrailrar.

På söndagen kördes i stället 24 av vagnarna i tåg 44596. Tåget blev med ett Traxx-lok som dragkraft 838 meter långt och vagnvikten var 2 024 ton. Strax efter kördes tåg 44598 med ett lok och en vagn.

”Det var Mega Coop och Baby Coop”, säger Hans Boysen.

Bromstillsättningstiden som matas in i lokets ATC-dator måste anpassas till att tryckluftbromsen i ett längre tåg tillsätts med några sekunders längre fördröjning så att ATC räknar ut en tidigare bromskurva mot kommande hastighetsnedsättningar.

Under den 504 kilometer långa körningen genomfördes sex provbromsningar, varav tre från 120 km/h till stopp.

”Enligt lokförarna fungerade inbromsningarna alldeles perfekt”, säger Hans Boysen. ”Det kommer att ta tid att kontrollera alla mätdata men spontant känns det odramatiskt med 840 meter långa tåg i 120 kilometer i timman.”

FOTO: KASPER DUDZIK
Några minuter efter provtåget kom de dagens andra Cooptåg. Tåget som normalt har sju vagnar fick nöja sig med en från Malmö till Frövi. 

 

Inga problem köra 120 km/h

”Det var inte heller några problem att få upp farten till 120 eller att bibehålla farten i uppförsbackarna.”

På den aktuella sträckan är stigningarna som mest tio promille vilket är standard på de flesta banorna i södra halvan av Sverige. Det finns för närvarande elva driftplatser med avvikande huvudspår som är längre än 835 meter på sträckan Malmö-Frövi.

De flesta av de länge uppehållen som planerats under resan, bland annat i Eslöv, Älmhult och Motala, där det finns avvikande huvudspår med spårlängd på 840 meter, behövde inte utnyttjas eftersom provtåget kom i väg nästan en timma sent från Malmö godsbangård och tågklarerarna i ett par fall ordnade flygande förbigångar på det andra spåret på dubbelspårssträckorna.

”Fjärrtågklarerarna i Malmö, Norrköping och Hallsberg och lokaltågklareraren i Nässjö hade deltagit i en genomgång före körningen och var införstådda med de speciella omständigheterna och allt fungerade perfekt”, säger Hans Boysen.

I Frövi kopplades de sista sex vagnarna av från provtåget och kopplades till ”Baby Coop” som ankom driftplatsen tio minuter senare. De två tågen nådde terminalen i Bro i gryningen natten till måndagen enligt tidtabell.

Fler artiklar

Åter tåg i Viskadalen

Åter tåg i Viskadalen

På måndagen återupptas tågtrafiken på Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg efter ett år. Spår och kontaktledning har bytts ut på den 84 kilometer långa banan. Kostnad: en miljard kronor.

read more
Inställda tåg dyra för MTR

Inställda tåg dyra för MTR

MTR Mälartåg har tvingats betala drygt tio miljoner kronor i viten till Mälardalstrafik för inställda tåg sedan MTR tog över den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen i december förra året.

read more

Vill du läsa fler artiklar?

ANNONS