fbpx

Bohusbanan kan byggas ut för kvartstrafik

Förlängda perronger för längre tåg och förlängda mötesspår för tätare trafik. Trafikverket har utrett hur kapaciteten på södra Bohusbanan kan ökas på bästa sätt.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 6 juli 2021

FOTO: KASPER DUDZIK
Ett av Västtrafiks Regina-tåg möter Green Cargos vagnslasttåg med Rd2 1130 från Stenungsund till Göteborg i Stora Höga i mars 2011.

”Vi vill ha med satsningarna i den kommande nationella transportinfrastrukturplanen 2022-2033”, säger Per Schillander, utredare på Trafikverket Planering Väst och ansvarig för genomförandet av åtgärdsvalsstudien för södra delen av Bohusbanan.

Västtrafik har i Målbild tåg 2028 kvartstrafik under högtrafikperioderna morgon och eftermiddag mellan Göteborg C och Stenungsund och halvtimmasttrafik mellan Göteborg och Uddevalla.

När Västlänken, tågtunneln under centrala Göteborg, tas i bruk 2026 är planen att köra genomgående tåg mellan Uddevalla och Varberg eller Borås och till dess måste perrongerna vid stationerna i Ytterby, Kode, Stora Höga, Svenshögen och Ljungskile förlängas till 170 meter.

Fördjupad utredning nu klar

För att utröna på vilket sätt Bohusbanan mellan Göteborg och Stenungsund på bästa sätt kan anpassas för kvartstrafik har Trafikverket genomfört en fördjupad utredning om kapacitetsförstärkning av södra Bohusbanan.

Tre alternativa åtgärdspaket fram i utredningen:

  • Utbyggnad med två partiella dubbelspår och två nya mötesstationer mellan Göteborg och Stenungsund.
  • Utbyggnad med fyra partiella dubbelspår mellan Göteborg och Stenungsund.
  • Utbyggnad med fyra nya mötesstationer mellan Göteborg och Stenungsund

Alternativen analyserades med tidtabellsanalyser och tågtrafiksimuleringar.

”Det visade sig klart och tydligt att alternativet med partiella dubbelspår ger ett mer robust trafiksystem än övriga alternativ”, säger Per Schillander.

”Kapacitetsanalyser visade tydligt att partiella dubbelspår ger en bättre återställningsförmåga och därmed bättre punktlighet än alternativen med fler mötesstationer.”

Billigare med fler dubbelspårssträckor

En uppskattning av kostnaderna visade också att fyra ganska korta partiella dubbelspår blir något billigare än alternativet med två längre dubbelspårsavsnitt och två nya mötesstationer, kostnaderna beräknades till 2,8 respektive 3,3 miljarder kronor.

De partiella dubbelspåren bör enligt utredningen byggas i anslutning till de befintliga stationerna i Ytterby, Kode, Stora Höga och Stenungsund. i praktiken förlängs mötesspåren med cirka 1 500 meter i båda riktningarna på de tre förstnämnda stationerna men i Stenungssund endast söderut.

Dessutom bör dubbelspår byggas mellan Brunnsbo och driftplatsen Säve, en sträcka på 8,5 kilometer, under perioden 2027-2033.

Ny station och dubbelspår i Brunnsbo

I samband med att Lundbyleden på Hisingen byggs om får Bohusbanan en ny bro över leden. Samtidigt byggs en ny station i Brunnsbo och ca 1 500 meter dubbelspår mellan Göteborg-Kville och Minelundsvägen i Brunnsbo. Plankorsningarna mellan Bohusbanan och Backavägen respektive Lillhagsvägen byggs om till planskilda korsningar.

Det projektet påbörjas, efter ett par års försening, inom kort och beräknas vara klart 2027.

Kostnaderna för att förlänga plattformarna till 170 meter i Ytterby, Kode, Stora Höga, Svenshögen och Ljungskile bedömdes bli till 240 miljoner kronor.

Stationen i Stenungsund kommer troligen att flyttas cirka 400 meter söderut och få nya perronger i ett separat projekt som delvis bekostas av Stenungsunds kommun.

Av de åtgärder för att öka kapaciteten på södra delen av Bohusbanan som förslogs i Åtgärdsvalsstudien från 2012 har endast två satsningar genomförts: Mötesstationen Grohed är byggd och togs i drift 2020 och perrongerna har förlängts till 140 meter.

Fler artiklar

Nytt växlingslok till Sverige

Nytt växlingslok till Sverige

Om en månad får Nordic Re-Finance sitt första lok från den italienska fordonstillverkaren SVI. Det är ett treaxligt diesellok för växling och kommer att användas på kombiterminalen i Malmö.

read more

Vill du läsa fler artiklar?