Annons:

Publicerad: 2023-10-13

Ny tågdepå i Göteborg

Jernhusens nya tågdepå i Sävenäs invigdes på fredagen. Här kommer Västtrafiks 45 nya regionaltåg att garantibesiktigas och underhållas.

Text: Ulf Nyström  Foto: Eddie Löthmark

Västtrafiks nya regionaltåg X80 kommer att underhållas i den nya depån i Sävenäs.

Annons:

De som klipper bandet är Staffan Andersson från Skanska, Kerstin Gillbro från Jernhusen, Pontus Gunnäs från Västtrafik och Bijan Zainali, Västtrafiks styrelseordförande.

Det är ont om uppställningsspår för Västrafiks fordon. En del motorvagnståg ställs kvällar och helger upp på Sävenäs rangerbangård.

”Vi hoppas ha ett antal uppställningsspår klara i Lärje norr om Göteborg Marieholm vid Vänerbanan år 2025”, säger Pontus Gunnäs.

”Planering pågår dessutom för uppställningsspår och en mindre depå för dagligt underhåll vid Västkustbanan strax söder om Mölndals Nedre.”

”Men det är brist på uppställningsspår och vi är lite oroliga för att inte hitta tillräckligt med platser.”

Kostnad 260 miljoner kronor

Den nya depån i Sävenäs har kostat 260 miljoner kronor inklusive infrastrukturinvesteringar och bekostats av statliga Jernhusen. Västtrafik kommer att hyra depån för 40 miljoner kronor per år.

”Västtrafiks bedömning pekar på att Västra Götalandsregionen står inför en stark befolkningstillväxt de kommande åren och Västtrafik har som mål att fördubbla tågresandet till 130 000 dagliga resor år 2035”, skriver Kerstin Gillsbro, vd i Jernhusen, till Järnvägar.nu.

Pontus Gunnäs är tågchef på Västtrafik.
Många deltog i ceremonin.

”För att Västtrafik ska lyckas med det är Jernhusens utbyggnad av depån i Sävenäs en avgörande faktor. De 45 nya tågen kräver en modern och högteknologisk underhållsdepå. Vi har utvecklat Sävenäs med hållbara, moderna byggmetoder, en byggnad som ska leva länge och maximera tågens livslängd.”

Jernhusen äger 13 underhållsdepåer

Jernhusen äger och förvaltar 13 underhållsdepåer för tåg i Sverige, nästan hälften av alla tågdepåer i landet.

”Hagalunds depå, strax norr om Stockholm, som delvis byggdes redan under tidigt 1900-tal, genomgår nu en omfattande utbyggnation och modernisering som anpassning till nya moderna tåg och ökade kapacitetsbehov”, skriver Kerstin Gillsbro.

”Vi bygger en ny fastighet på 8 400 kvadratmeter för underhåll av SJ:s nya regionaltåg. Den nya hallen kommer att byggas med de senaste teknikvalen och kommer att miljöcertifieras. Arbetet sker i flera olika parallella byggprojekt och kommer att pågå fram till 2026.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Krönika

En uppstickare lämnar för gott

När MTR klev in och tog över tunnelbanan efter dåvarande Connex ökade medarbetarnöjdheten dramatiskt. Kundnöjdheten ökade också. MTR har hela tiden drivit en positiv utveckling, vilket är lätt att glömma nu i skenet av pendelkaoset och Mälartåg.

Notis

Sju regioner: Kollektivtrafiken måste ges plats på spåren

Pendlarna måste kunna lita på pendel- och regionaltågen när reglerna för järnvägen görs om i Sverige och EU. Med både ökad gods- och passagerartrafik behövs långsiktighet, flexibilitet och förståelse för kollektivtrafikens behov i planeringen för järnvägen. Det skriver de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete i ett gemensamt svar till regeringen och Europeiska kommissionen.