Annons:

Publicerad: 2023-10-13

Ny tågdepå i Göteborg

Jernhusens nya tågdepå i Sävenäs invigdes på fredagen. Här kommer Västtrafiks 45 nya regionaltåg att garantibesiktigas och underhållas.

Text: Ulf Nyström  Foto: Eddie Löthmark

Västtrafiks nya regionaltåg X80 kommer att underhållas i den nya depån i Sävenäs.

Annons:

De som klipper bandet är Staffan Andersson från Skanska, Kerstin Gillbro från Jernhusen, Pontus Gunnäs från Västtrafik och Bijan Zainali, Västtrafiks styrelseordförande.

Det är ont om uppställningsspår för Västrafiks fordon. En del motorvagnståg ställs kvällar och helger upp på Sävenäs rangerbangård.

”Vi hoppas ha ett antal uppställningsspår klara i Lärje norr om Göteborg Marieholm vid Vänerbanan år 2025”, säger Pontus Gunnäs.

”Planering pågår dessutom för uppställningsspår och en mindre depå för dagligt underhåll vid Västkustbanan strax söder om Mölndals Nedre.”

”Men det är brist på uppställningsspår och vi är lite oroliga för att inte hitta tillräckligt med platser.”

Kostnad 260 miljoner kronor

Den nya depån i Sävenäs har kostat 260 miljoner kronor inklusive infrastrukturinvesteringar och bekostats av statliga Jernhusen. Västtrafik kommer att hyra depån för 40 miljoner kronor per år.

”Västtrafiks bedömning pekar på att Västra Götalandsregionen står inför en stark befolkningstillväxt de kommande åren och Västtrafik har som mål att fördubbla tågresandet till 130 000 dagliga resor år 2035”, skriver Kerstin Gillsbro, vd i Jernhusen, till Järnvägar.nu.

Pontus Gunnäs är tågchef på Västtrafik.
Många deltog i ceremonin.

”För att Västtrafik ska lyckas med det är Jernhusens utbyggnad av depån i Sävenäs en avgörande faktor. De 45 nya tågen kräver en modern och högteknologisk underhållsdepå. Vi har utvecklat Sävenäs med hållbara, moderna byggmetoder, en byggnad som ska leva länge och maximera tågens livslängd.”

Jernhusen äger 13 underhållsdepåer

Jernhusen äger och förvaltar 13 underhållsdepåer för tåg i Sverige, nästan hälften av alla tågdepåer i landet.

”Hagalunds depå, strax norr om Stockholm, som delvis byggdes redan under tidigt 1900-tal, genomgår nu en omfattande utbyggnation och modernisering som anpassning till nya moderna tåg och ökade kapacitetsbehov”, skriver Kerstin Gillsbro.

”Vi bygger en ny fastighet på 8 400 kvadratmeter för underhåll av SJ:s nya regionaltåg. Den nya hallen kommer att byggas med de senaste teknikvalen och kommer att miljöcertifieras. Arbetet sker i flera olika parallella byggprojekt och kommer att pågå fram till 2026.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Krönika

Det är nu förväntningarna skapas

Tilltro till framtida förmåga skapas i upplevelsen av dagens leverans. Det sa en av mina chefer för tio–femton år sedan. Och det är en bra sammanfattning av läget för pendeltågstrafiken i Stockholm.

Nyhet

Göteborgs hamn bäst på järnväg

70 procent av alla containrar till och från Göteborgs containerhamn transporterades med tåg andra kvartalet i år. Det gör av allt att döma Göteborg till bäst i världen på miljö- och klimatsmarta transporter.

Nyhet

Dubbeldäckare till Bergslagen

Första halvåret 2023 sätts Tåg i Bergslagens första dubbeldäckare i trafik på sträckan Ludvika-Fagersta-Västerås. Första tågsättet väntas till Sverige i vinter. På tisdagen kunde det beskådas i Schweiz.

Nyhet

Pendeltåg stoppade i förtid

Pendeltågstrafiken mellan Luleå och Boden har ställts in. Trafiken skulle enligt tidigare beslut upphöra i december men ställdes in redan 14 augusti efter ett extrainsatt politikermöte 1 augusti.