Annons:

Publicerad: 2020-04-09

De gula maskinernas högtid

Ingen annan tid på året arbetas så mycket på de svenska järnvägarna som under påsken. 2020 är inget undantag. Många jobb började redan förra veckan och pågår till annandagen.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Infranords liftmotorvagn i Söderströmstunneln mynning sommaren 2019.

Annons:

”Vissa arbeten kan utföras av svenska entreprenörer i stället och vissa jobb kan vi skjuta på. Men ännu genomförs alla jobb som planerat.”

 

Bengt Olsson, presschef Trafikverket.

Påsken är mer än bara ägg och påskkäringar. Det är framför allt banarbetenas och de gula maskinernas stora högtid.

”Vi gör mer jobb än någonsin tidigare”, säger Roberto Maiorana, chef för trafikplanering och trafikledning på Trafikverket.

”Jag vågar inte svära på att det är rekord just årets påskhelg men det är otroligt många jobb och det är stor påverkan på trafiken. Även om jobben är planerade sedan länge, oftast ett eller flera år tillbaka, är det svårt att leda om trafik eftersom vi jobbar på så många ställen i spåren.”

Att det är just påsken som blivit den stora banarbetshelgen har tre goda förklaringar.

”Tjälen har gått ur marken, åtminstone i södra halvan av landet, helgen är ovanligt lång med fyra dagar de flesta är lediga i följd. Arbetspendlingen är mycket mindre och tjänsteresorna mycket färre än normalt. Därför har påsken blivit den stora banarbetshelgen i Sverige”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Färre resor men inga inställda banarbeten

I år är dock skillnaden i resandet inte så stor som vanligt coronapandemin har medfört att det körts betydligt färre fjärrtåg än normalt de senaste veckorna. Men under påsken är tågen färre än få. Coronakrisen har dock inte medfört att Trafikverket eller entreprenörerna tvingats ställa in några banarbeten.

”Inte ännu”, säger Bengt Olsson och fortsätter:

”Men det kan snabbt ändra sig. Vi har reservplaner om entreprenörer får ont om folk eller inte kan ta sig till Sverige med maskiner och manskap.”

”Vissa arbeten kan utföras av svenska entreprenörer i stället och vissa jobb kan vi skjuta på. Men ännu genomförs alla jobb som planerat.”

Nytt ballastfritt spår på nybyggda bron över Söderström.

”Vi justerar spårläget på broarna över Söderström och Söder Mälarstrand med shims, tunna metallplattor.”

 

Kent Sahlman, projektchef Trafikverket.

Under påskhelgen i år sker flera omfattande arbeten på Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm och den långväga trafiken är nästintill inställd under helgdagarna och reducerad under tolvdagarsperioden 2–13 april.

Renoveringen av Getingmidjan mellan Stockholm Central och Stockholm Södra går in på tredje säsongen. I sommar stängs sträckan helt för trafik åtta veckor när järnvägsbron mellan Tegelbacken och Riddarholmen byts ut. Men även under påskhelgen, från 2 april klockan 22 till 14 april klockan 05, är tågen bannlysta på Getingmidjan.

”Vi slipar rälerna som lades in i somras för att minska buller och bromsa förslitningen”, säger Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket.

”Vi justerar spårläget på broarna över Söderström och Söder Mälarstrand med shims, tunna metallplattor.

Vid de omfattande arbetena utmed Getingmidjan sommaren 2019 installerades en ny kryssväxel med betongslipers i Södertunneln.

”Nyckelstyrd hastighetsnedsättning installeras på Getingmidjan. Det är en ny funktion som innebär att vi snabbt och förhållandevis enkelt kan sänka den högsta tillåtna hastigheten för tågen på ett av spåren samtidigt som vi stänger av det andra spåret för akuta eller planerade arbeten.”

 

Kent Sahlman, projektchef Trafikverket.

Men det är de mindre jobben. De stora uppgifterna för Trafikverket och entreprenören är att installera brandskyddsmaterial i Södertunneln och att montera infästningar till de nya kontaktledningsskenorna som i sommar ska ersätta den konventionella kontaktledningarna

På Södra Riddarholmen byggs dessutom en mur som är en del av säkerhetsskyddet mot järnvägen. Dessutom installeras något som kallas nyckelstyrd hastighetsnedsättning på Getingmidjan.

”Det är en ny funktion som innebär att vi snabbt och förhållandevis enkelt kan sänka den högsta tillåtna hastigheten för tågen på ett av spåren samtidigt som vi stänger av det andra spåret för akuta eller planerade arbeten”, säger Kent Sahlman.

Nu måste tågtrafiken oftast stoppas på båda spåren på dubbelspårssträckor när arbete sker på ett spår. Med nyckelstyrd hastighetsnedsättning kan tågen passera med reducerad hastighet på ett spår medan arbete pågår på det andra.

”På så sätt får vi mindre trafikstörningar när vi måste arbeta i ett spår”, säger Kent Sahlman.

Under de elva dygn som tågtrafiken på Getingmidjan stoppats får fjärrtågsresenärer från södra Sverige till Stockholm C byta till pendeltåg på Stockholms Södra eller Flemingsberg. Pendeltågen går sedan flera år i tunnel mellan Stockholm Södra och Stockholm City.

Hösten 2017 byggdes nytt dubbelspår på hamnbanan mellan Skandiahamnen. Nu har arbetet med Pölsebo-Eriksberg inletts.

”Vi river kontaktledningssystemet mellan Pölsebo och Sannegården och sätter nya kontaktledningsfundament. Vi schaktar också för de nya spåren vid Västra Eriksbergsgatan. Vi bygger nytt spår vid Nordviksgatan och lägger en ny växel vid sidan av befintligt spår.”

Björn Olleberg, projektledare.

I Olskroken två kilometer nordost om Göteborg C byggs en planskild korsning mellan flera olika banor. Under påskhelgen sker spontning, kanalisation, montering av nya kontaktledningsfundament och arbeten på signalsystemet. En första inkoppling av nya spår sker nästa år men hela projektet är inte klart förrän 2025 och först året därpå kopplas de nya spåren för pendeltågstrafiken till och från Alingsås ihop med Västlänken.

Eftersom tågen på Västra stambanan inte kan ta sig förbi Olskroken passar Trafikverket på att göra flera andra jobb som kräver avstängda spår mellan Göteborg och Alingsås. Alla resandetåg är ersatta med buss från skärtorsdagens kväll till annandagens eftermiddag, nästan fyra dygn.

Växelrevisioner

I Norsesund läggs en ny växel in till ett nytt uppställningsspår för banarbetsfordon. Samtidigt utförs växelrevisioner och de flesta växlarna i huvudspåren mellan Göteborg och Alingsås riktas så de ligger i rätt lägen.

”Vi ska dessutom korta avstånden mellan signalerna så att vi kan köra tätare tågtrafik på två avsnitt av Västra stambanan”, säger Magnus Röst som är projektledare för trimningsåtgärder på stambanan.

Det byggs tre så kallade blockkiosker mellan Bryngenäs och Floda och nästa år nio mellan Skövde och Falköping. Under påskhelgen görs förberedande markarbeten och kanalisationer. Samtidigt påbörjas ombyggnaden av en vägkorsning i Floda som får helbommar som komplement till dagens ljud- och ljussignaler.

Även mellan Hallsberg och Östansjö genomför Trafikverket åtgärder i signalsystemet för att öka kapaciteten på spåren.

Tredje etappen på Hamnbanan i Göteborg

Hamnbanan i Göteborg byggs successivt ut till dubbelspår och den tredje etappen Pölsebo–Sannegården har påbörjats under vintern. Under helgen, från midnatt 10 april till midnatt 14 april, pågår arbetena dygnet runt och all godstågstrafik är inställd.

”Vi river kontaktledningssystemet och sätter nya kontaktledningsfundament och vi schaktar för de nya spåren vid Västra Eriksbergsgatan. Vi bygger nytt spår vid Nordviksgatan och lägger en ny växel vid sidan av befintligt spår”, säger Björn Ålleberg som är projektledare.

Även under helgen 30 april–3 maj är trafiken inställd på Hamnbanan för omfattande banarbeten. Dubbelspåret på den knappt två kilometer långa etappen Pölsebo–Sannegården, varav 1,1 kilometer i bergtunnel, ska vara klar hösten 2023.

Under påskhelgen genomför Trafikverkets entreprenörer dessutom en lång rad arbeten på många järnvägssträckor i landet. Från tidigt på långfredagens morgon till natten på tisdag 14 april är samtliga tåg inställda på sträckan Falköping–Jönköping. Ersättningstrafik med buss.

Arbete på Jönköpingsbanan

Driftplatserna på Jönköpingsbanan utrustas för samtidig infart som gör att två tåg samtidigt kan köra in på stationerna i stället för att ett måste vänta utanför till det andra är inne och står stilla på stationen. De stationer som omfattas av arbetet är Vartofta, Sandhem, Mullsjö, Habo, Bankeryd, Huskvarna, Tenhult, Forserum och Äng. I projektet ingår även att höja hastigheten till 160 kilometer i timmen på en del sträckor och att bygga om vissa plankorsningar. Några av dem stängs helt.

Stålpendeln med tre Rc4-lok som dragkraft vid sjön Hennan juni 2017. Norra stambanan mellan Ljusdal och Ramsjö får förbättrad elförsörjning för fler och tyngre tåg.

På Norra stambanan mellan Ramsjö och Ljusdal förbättras elförsörjningen med en förstärkningslina som ger möjlighet att köra fler och tyngre tåg. Lite längre söderut på Norra stambanan, mellan Ockelbo–Holmsveden, genomförs underhållsarbeten. Samtidigt pågår utbyggnaden av driftplatsen Röstbo sträckan till tre mötesspår. Mötesspåren ska kunna rymma 750 meter långa tåg med 25 tons axellast.
På Ostkustbanan mellan Sundsvall och Söderhamn görs förebyggande underhållsarbeten.

Vid Rämshyttan mellan Ludvika och Borlänge på Bergslagsbanan bygger Trafikverket nytt spår vid den gamla tågtunneln. Den nya sträckningen ger möjlighet att köra tåg med bredare last.

Kontaktledningen på sträckan Frövi–Ställdalen med trafikplatserna Rällså, Kopparberg och Ställdalen rustas upp. Under påskhelgen byts delar av kontaktledningsanläggningen.

Start och stopp på minuten

De omfattande banarbetena under påskhelgen medför inställda tåg, tidigare- och senarelagda tåg, ersättande busstrafik och omledda tåg. Banberbetena är planerade med start och stopp på minuten.

”Vi har ett bra samarbete med tågtrafikbolagen men det går inte att undvika att det blir längre restider och fler byten för många resenärer”, säger Madelene Frödell, avdelningschef på verksamhetsområde Trafik Väst på Trafikverket.

”Vi försöker att lägga stora banarbeten som medför att vi måste stoppa trafiken under påskhelgen och allhelgonahelgen när det är flera helgdagar i följd och godstrafiken är glesare än vanligt och det är färre än annars som reser med tågen.”

Green Cargo godståg vid Tågarp maj 2009. Rååbanan stängs i höst för spår- och växelbyten men är också delvis avstängd i påskhelgen för kabelomläggningar.

Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp trafikeras i dag av några godståg varje dygn. I december 2021 ska den 38 kilometer långa banan öppnas för persontågstrafik. Trafikverket bygger nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv och nya plattformar vid stationerna i Billesholm och Teckomatorp. Inledningsvis kommer Söderåsbanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen.

Rååbanan mellan Helsingborg och Teckomatorp som redan nu används för pågatågstrafik mellan Helsingborg och Malmö stängs av helt från 31 augusti till 1 november för spår- och växelbyte. Redan nu är banan stängd för trafik nattetid och under påskhelgen omfattar nattstängningarna tio-elva timmar.

”Vi lägger om alla kablar i marken under nätterna med hjälp av vakuumsugmaskiner. Vi renoverar samtidigt 13 plankorsningar och rensar diken, makadamballast och banketter”, säger projektledaren Jonas Lycksell.

På de delar av banan mellan Hallsberg och Motala som ännu inte byggts ut till dubbelspår sker slipersbyten, vegetationsröjning och svetsarbeten i växlar under påskhelgen.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Hytten i mitten från Kiel till Kil

En stor del av godstågen på icke-elektrifierade järnvägar i Sverige dras av gamla, mycket gamla, diesellok. Medelåldern är snarare 50 än 40 år. Det problemet vill Vossloh Locomotives råda bot på.

Nyhet

Fördubblad trafik på Siljansbanan

I december utökas tågtrafiken mellan Borlänge och Rättvik. Men det blir bara en ny avgång från Mora mot Borlänge i väntan på nya tågsätt. Direkttåget Borlänge-Ludvika-Smedjebacken dras in.

Nyhet

Hårda restriktioner för godståg genom Danmark

Danska Trafikstyrelsen har beslutat om omfattande restriktioner för transporter av lastbilstrailrar på järnväg genom Danmark. Restriktionerna är så långtgående att trailer på tåg i fortsättningen hänvisas till färjorna mellan Sverige och Tyskland.

Nyhet

Infranord storhandlar

Det går att byta kontaktledningsanläggningen snabbare än i dag och med betydligt kortare tid för avstängning av spåren. Det hävdar Infranord som köper nya maskiner för trådbyten.