Annons:

Publicerad: 2022-04-07

Tågab köper Inlandståg

Tågab köper Inlandståg, tar över all personal och samtliga lok. Tre av Lint-tågen kommer troligen att hyras ut till Region Värmland.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Inlandståg Rc4 1139 med godståg Ånge-Östersund vid Bräcke i maj 2021.

Annons:

”Det främsta syftet är att säkra fortlevnaden för tågtrafiken på Inlandsbanan”, säger Otto Nilsson, vd i Inlandsbanan och tillförordnad vd för Inlandståg. ”Inlandståg är en liten operatör och vi behöver stärka organisationen och vi måste bli mer flexibla.”

”En naturlig utveckling”, säger Lars Yngström, vd i Tågab. ”Affären är industriellt helt riktig.”

Ledningen för Tågab och ledningen för Inlandsbanan är överens om övertagandet. Styrelserna i de båda företagen är positiva. De fackliga organisationerna informerades klockan 14:30 på torsdagen.

Alla tågföretag möts av ökande krav från svenska myndigheter och från EU. För ett litet företag som Inlandståg blir det betungande.

 

Otto Nilsson, vd i Inlandsbana

19 kommuner måste säga ja

”Men för att affären ska kunna slutföras måste kommunerna som äger Inlandsbanan och därmed Inlandståg godkänna affären och det kommer troligen att ta ett par månader”, säger Otto Nilsson.

Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Huvudkontor och en verkstad finns i Östersund. Inlandståg har 25 anställda, i huvudsak lokförare, växlare och fordonsreparatörer.

Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab) grundades 1994 och har huvudkontor, verkstad och åkstation i Kristinehamn. Företaget med 160 anställda ägs till största delen av grundaren Lars Yngström.

Tågab är vid sidan av Inlandsbanan ett av Sveriges få kompletta järnvägsföretag med såväl gods- som persontrafik och verkstad.

”Alla tågföretag möts av ökande krav från svenska myndigheter och från EU”, säger Otto Nilsson. ”För ett litet företag som Inlandståg blir det betungande. Tågab har specialistfunktioner som kan vara till nytta för båda företagen. Tågab passar oss perfekt, synergierna är uppenbara.”

”Järnvägsdirektör och samhällsentreprenör”

”Dessutom är Lars Yngström både järnvägsdirektör och samhällsentreprenör. Han och Tågab kommer att driva tågtrafiken och verkstaden på bästa sätt och Tågab kommer att vara en snabbfotad operatör med intresse för ett gemensamt utvecklingsarbete.”

Tågab kommer, om affären genomförs som planerat, att driva verkstaden i Östersund vidare och att erbjuda alla lokförare och växlare fortsatt jobb.

Varumärket Inlandståg kommer att behållas för persontågstrafiken på Inlandsbanan.

I övertagandet ingår ett Rc4-lok, två TMZ-lok, två T44-lok och ett fd Di3-lok från NSB.

Rc4-loket som Inlandståg nyligen köpte av Green Cargo kommer i år att få ombordutrustningen ETCS för att kunna trafikera banor med tågsäkerhetssystemet ERTMS.

Värmlandstrafiks Y31 1416 vid Lysvik på Fryksdalsbanan i maj 2020. Dessa motorvagnar kan komma ett ersättas med inhyrda Y41-motorvagnar från Inlandsbanan.

Motorvagnarna kvar i Inlandsbanan

Däremot kommer de fyra kördugliga Y1-motorvagnarna och de fem Y41-motorvagnarna som nu genomgår en omfattande upprustning att föras över från Inlandståg till moderbolaget Inlandsbanan.

Region Värmland kommer, om Kollektivtrafiknämnden godkänner förslaget till avtal, att hyra tre av de fem nya motorvagnstågen under fem år. Eventuellt kan en eller flera Lint-motorvagnar, tillsammans med de övriga två Lint-motorvagarna, komma att användas på Inlandsbanan under turistsäsongerna.

De Itino-motorvagnar som entreprenören Vy Tåg använder på Fryksdalsbanan har, som så många andra Itino-fordon i Sverige, återkommande driftstörningar och behöver ersättas, tillfälligt eller för gott.

Försenade tåg till Inlandståg

De två första av de fyra rejält ombyggda motorvagnstågen till Inlandståg har kommit till Sverige, drygt ett år försenade. Men det kan dröja många år innan de kommer i trafik på Inlandsbanan

Inlandsbanan och ägarkommunerna vill ha ett långsiktigt samarbete och det kan vi erbjuda.

 

Lars Yngström, vd i Tågab

Köpeskillingen inte fastställd

Hur mycket Tågab kommer att betala för Inlandståg är i dagsläget oklart.

”Inlandståg har ju gått med förlust i flera år men samtidigt äger bolaget sex lok och en fin verkstad”, säger Lars Yngström, vd i Tågab. ”Det finns ett antal faktorer att väga in när köpeskillingen diskuteras men loken har naturligtvis ett marknadspris.”

Lars Yngström är optimistisk och tror att affären kan slutföras före sommaren.

”Inlandsbanan och ägarkommunerna vill ha ett långsiktigt samarbete och det kan vi erbjuda”, säger han. ”Verkstaden i Östersund blir kvar, det uppstår ingen övertalighet.”

Tågab har varit hårt knutet till Kristinehamn och Lars Yngström har tidigare avvisat alla förslag om verksamhet på andra orter.

”Men nu blir det en filial med en platschef i Östersund även om Inlandståg integreras helt i Tågab”, säger Lars Yngström.

Diskuterades redan 2016

Otto Nilsson och Lars Yngström diskuterade redan 2016 någon form av mer organiserat samarbete eller samgående men tankarna rann ut i sanden när Nilsson lämnade Inlandsbanan för att bli regionchef, teknikchef och senast marknadschef på Strukton Rail Sverige.

När Otto Nilsson återvände till Inlandsbanan i höstas tog han åter upp frågan med Lars Yngström och efter några månaders diskussioner under betydande sekretess kunde de två och senare deras styrelser komma överens om formerna för affären.

”Inlandståg och Tågab kompletterar varandra och vi har liknande strukturer”, säger Lars Yngström. ”Med ett övertagande kan vi utveckla godstågstrafiken och Inlandsbanan kan koncentrera sig på infrastrukturen och turisttrafiken.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Kapacitet Nyhet

Inga tecken på sabotage

Det kommer att ta flera veckor innan trafiken kan återupptas på Malmbanan mellan Björkliden och Riksgränsen. Räler, sliprar och kontaktledning är skadade. Men det finns inga tecken på sabotage eller annan yttre påverkan.

Nyhet

Rekordsommar för MTRX

Det blev en rekordsommar för persontrafikbolaget MTRX. Resandet med tågen mellan Stockholm och Göteborg slog det tidigare rekordet från sommaren 2022.