Annons:

Publicerad: 2023-06-19

Tågstopp i Almedal

Sedan klockan 05 på måndagsmorgonen kan tågen inte passera Almedal mellan Göteborg och Mölndal. I nio veckor blir det ersättningstrafik med buss eller spårvagn. SJ ställer in all tågtrafik på Västkustbanan.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik, Nicklas Sahlbom

Demonteringen av kontaktledningsanläggningen i Almedal påbörjades på måndagsmorgonen. Under sommaren ska marken förstärkas för att klara tågtrafiken.

Annons:

”Vi genomför markförstärkningsarbeten för att Västlänkens anslutning till Västkustbanan och Kust till kust-banan”, säger Torbjörn Eriksson, produktionsledare för arbetena vid Almedal.

”Det är omfattande arbeten som kräver att vi tar bort nuvarande spår.”

Järnvägstunneln under centrala Göteborg kommer att anslutas till befintliga järnvägar vid Almedal strax söder om Gårdatunneln.

KC-pelare och påldäck

”Sedan vi rivit bort spåren förstärker vi marken på en sträcka av en kilometer med KC-pelare, vi gräver ut lera och fyller på med fältplast på ungefär två hektar och vi bygger påldäck där bärigheten är som sämst”, säger Torbjörn Eriksson.

”Vi kommer att jobba dygnet runt i nio veckor för att få allt på plats till tågen ska börja rulla igen klockan 05 på morgonen 21 augusti.”

Avståndet till fast berg är 15-20 meter i hela det aktuella området, marken består till allra största delen av lera.

”Järnvägen i Almedal är omringad av annan infrastruktur som E6:an”, säger Torbjörn Eriksson. ”Det finns flera broar som påverkar vårt arbete, det är väldigt trångt och smalt.”

Samtidigt som tågtrafiken stoppas vid Almedal passar Trafikverket på att byta 300 kontaktledningsstolpar på Kust till kust-banan mellan Almedal och Borås.

Sämsta stolparna byts ut

”Vi tar tillfället i akt och byter stolparna som är i sämst skick”, säger Anneli Soppi, projektledare Investering Väst på Trafikverket. ”På några års sikt behöver vi byta de resterande närmare 1 000 stolparna.”

Järnvägen mellan Göteborg och Borås elektrifierades i mitten av 1930-talet och eldriften togs i bruk 18 juni 1936. Många av kontaktledningsstolparna är från den tiden och därmed nästan 90 år gamla.

Stolparna som var i allra sämst skick ersattes med nya stolpar 2020.

”Vi kommer inte att kunna byta resterande stolpar förrän kontaktledningssystemet mellan Göteborg och Alingsås är bytt, vi måste ha en robust omledningsbana med full kapacitet för godstågen på Kust till kust-banan innan vi stänger banan mellan Almedal och Borås igen”, säger Anneli Soppi.

Medan järnvägen i Almedal är uppriven ställs all tågtrafik mellan Göteborg C och Mölndals Nedre samt mellan Göteborg C och Borås C in.

Flera av kontaktledningsstolparna på järnvägen mellan Göteborg och Borås är närmare 90 år gamla och behöver bytas i sommar. Bild från Landvetter.

Vi har stor brist på lokförare och det minst dåliga alternativet var att ställa in helt på Västkustbanan.

 

Petter Essén, SJ

Tågen vänder i Mölndals Nedre

Pendeltågen mellan Göteborg och Kungsbacka och Öresundstågen mellan Göteborg och Malmö-Köpenhamn vänder i Mölndals Nedre och resenärerna hänvisas till bussar och spårvagnar.

SJ har valt att ställa in all trafik mellan Göteborg och Malmö, normalt kör SJ sju dubbelturer med snabbtåg dagligen. Resenärerna hänvisas till ersättningsbussar eller Öresundstågen.

”Vi har stor brist på lokförare och det minst dåliga alternativet var att ställa in helt på Västkustbanan”, sade Petter Essén, chef för Trafik- och fordonsprogram på SJ, till Järnvägar.nu förra veckan.

“Annars hade vi tvingats ställa in alla eller många tåg på en annan sträcka eller ett betydande antal tåg olika sträckor runt om i landet.”

MTRX kör sommartåget mellan Stockholm och Båstad via Borås.

Green Cargo och övriga godstågsbolag kör de flesta omledda godstågen via Herrljunga-Borås-Varberg.

Trafikverket har byggt en tillfällig träplattform på Mölndals Nedre för att kunna hantera alla vändande tåg.

Tågstopp på 50 mil järnväg

Under en hel vecka stoppas all tågtrafik på Södra stambanan mellan Norrköping och Hässleholm och på Kust till kustbanan mellan Värnamo och Växjö.

Regionaltåg körs via Herrljunga

Lokaltågen mellan Göteborg och Borås ersätts med bussar medan tre av fem dagliga regionaltåg mellan Göteborg och Kalmar körs via Herrljunga.

Under den gångna veckan har Södra stambanan mellan Norrköping och Hässleholm och Kust till kust-banan mellan Värnamo och Växjö var avstängda för tågtrafik på grund av omfattande banarbeten.

Arbetena skulle varit klara klockan 05 på måndagsmorgonen men Trafikverkets entreprenörer drog i flera fall över tiden.

Driftplatsen Alvesta kunde öppnas för trafik på två spår vid 07-tiden, driftplatsen Nässjö kunde öppnas för godstågstrafik strax före klockan 06 men persontågstrafiken kom inte igång förrän vid 08-tiden och driftplatsen Värnamo öppnades strax före klockan 06.

Men det största problemet är att arbetena vid Kimstad mellan Norrköping och Linköping inte blev klara i tid.

Inga tåg kan passera Kimstad förrän tidigast i morgon, tisdag 20 juni klockan 10:00. Fjärrtågen leds om via Hallsberg och lokaltågen ställs in och ersätts med buss.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Snabb återhämtning för SJ

Fjärde kvartalet resulterade i ett tungt minusresultat för SJ men helåret innebar ett plusresultat på 314 miljoner kronor, nästan 1,3 miljarder kronor bättre än resultatet för pandemiåret 2021.

Nyhet

Skogen tar tåget till kusten

Ett av Sveriges största transportuppdrag har blivit större. Hector Rail kör i år drygt tre miljoner kubikmeter rundvirke från ett dussin terminaler till massafabriker och sågverk vid Norrlandskusten.