fbpx

ANNONS

Dubbla överrockar på Trafikverket

Investeringarna blev 39 procent dyrare och vägunderhållet 60 procent dyrare. Regeringen gav strax före valet Trafikanalys och Ekonomistyrningsverket i uppdrag att granska Trafikverkets kostnadskontroll.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 13 september 2022

Foto: HJALMAR ARVIDSSON Leveransen av de sovvagnar som skulle använts i nattågen till Hamburg har försenats och SJ lånar i stället ett antal sovvagnar som fram till nyligen gick i nattågen mellan Salzburg och Sylt. Den första vagnen kom i går, tisdag 2 augusti, till Malmö.

FOTO: KASPER DUDZIK
Utbyggnaden till dubbelspår genom Varberg med ny tunnel under centrum beräknas nu kosta 6,0 miljarder kronor i 2015 års prisnivå. Den beräknade kostnaden har fördubblats på sju år.

”Vi satsar närmare 900 miljarder kronor på infrastruktur i hela landet och då ska varje krona användas effektivt”, sade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i augusti.

”Därför måste Trafikverket vidta kraftfulla åtgärder och arbeta på ett systematiskt sätt för att minska kostnaderna. Jag vill säkerställa att kostnadsutvecklingen inte ökar mer än i övriga sektorer.”

I regeringens beslut om nationell plan för 2022–2033 som presenterades 13 juni i år aviserade regeringen att en myndighet skulle få i uppdrag att granska och följa Trafikverkets arbete med kostnadskontroll.

Regeringen sade då att den såg ser allvarligt på kostnadsutvecklingen för infrastrukturprojekt och att kostnadskontrollen måste skärpas. Trafikverket behöver, enligt regeringen, vidta ”kraftfulla åtgärder och på ett systematiskt sätt arbeta med kostnadsreducerande åtgärder”.

Trafikanalys ska redovisa hur Trafikverket kan bli bättre

Regeringen beslöt i augusti att det blir Trafikanalys som ska redovisa en övergripande beskrivning av problemen med kostnadsökningarna för investeringar och underhåll och en utvärdering av Trafikverkets arbete med planering och upphandling av stora investeringar, reinvesteringar och underhåll.

Trafikanalys ska också redovisa vilka förbättringsområden man vill se för ökad produktivitet, effektivitet, framdrift och förbättrad kostnadskontroll hos Trafikverket.

Trafikanalys ska, enligt regeringens beslut, samverka med Ekonomistyrningsverket.

Trafikanalys ska redovisa uppdraget senast i april varje år från 2024 till 2028 samt med en avslutande rapport senast den 30 april 2028.

”Det här blir ett stort och viktigt uppdrag för oss”, säger Mattias Viklund, generaldirektör för Trafikanalys, enligt ett pressmeddelande från myndigheten. ”Det är centralt att statens medel för transportinfrastruktur används på ett så effektivt sätt som möjligt. ”

Riksrevisionen fann stora kostnadsökningar

Redan i oktober 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt. Regeringen hade då sett en ”oroande kostnadsutveckling” vid olika infrastrukturprojekt.

Riksrevisionen granskade samtidigt 300 avslutade och pågående projekt inom Trafikverket och redovisade 2021 flera fall av skenande kostnader.

LÄS MER: Vägar och järnvägar blir mycket dyrare – Järnvägar.nu

Av de 142 projekt som ingick i de nationella planerna 2014 och 2018 hade kostnaden ökat för 92 projekt. Den genomsnittliga kostnadsökningen var 39 procent på fyra år, totalt 58 miljarder kronor.

För de 85 projekt som ingick i planen från 2010 och i planen från 2018 ökade kostnaden i genomsnitt med 68 procent.

För de 34 projekt som ingått i nationell plan hela tiden från 2004 till 2018 har kostnaden i genomsnitt stigit med 165 procent i fasta priser.

Riksrevisionens slutsats blev att Trafikverket systematiskt underskattade kostnaderna för ny infrastruktur.

Trafikverket välkomnar supporten

Trafikverket välkomnar uppdraget till Trafikanalys.

”Det kommer att bli en bra support för vårt eget arbete att förbättra kostnadsbedömningar och kostnadskontroll”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

”Det är otroligt komplext att beräkna kostnaderna för stora infrastrukturprojekt och det är särskilt svårt när det gäller tunnelprojekt som Hallandsåsen, Citybanan, Västlänken och tunneln under Varberg där det finns så många osäkerhetsfaktorer.”

Bengt Olsson håller dock inte med kritikerna om att Trafikverket underskattar kostnaderna för underhållskontrakten.

”Snöar det behöver vägar och järnvägar snöröjas och då kan det bli dyrare än vad kontrakten till synes beräknas kosta”, säger han.

Bengt Olsson uppfattar inte Trafikanalys och Ekonomistyrningsverket som överrockar på Trafikverket utan som stödjande insatser.

”Trafikverket har stöttat andra statliga myndigheter med ekonomistyrning och nu får vi hjälp av Trafikanalys, det är enbart positivt.”

ANNONS

ANNONS

Fler artiklar

Tjeckiskt lok till Railcare

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

read more
Oro inför regeringsskiftet

Oro inför regeringsskiftet

Några är oroliga, många förhoppningsfulla. Frågan är vilka järnvägsprojekt den nya regeringen vill satsa på och vilka som skjuts upp. Höghastighetsjärnvägarna är i farozonen men det finns stora förväntningar i norr och söder.

read more
Ny el till gamla priser

Ny el till gamla priser

Trafikverket köper el upp till fyra år i förväg för att minska variationerna och göra priset förutsägbart för tågtrafikföretagen. I augusti var priset mycket lågt men nu varierar det kraftigt från dag till dag. Ibland är elen dock billigare än gratis.

read more

Vill du läsa fler artiklar?