Annons:

Publicerad: 2022-09-13

Dubbla överrockar på Trafikverket

Investeringarna blev 39 procent dyrare och vägunderhållet 60 procent dyrare. Regeringen gav strax före valet Trafikanalys och Ekonomistyrningsverket i uppdrag att granska Trafikverkets kostnadskontroll.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Utbyggnaden till dubbelspår genom Varberg med ny tunnel under centrum beräknas nu kosta 6,0 miljarder kronor i 2015 års prisnivå. Den beräknade kostnaden har fördubblats på sju år.

Annons:

Det här blir ett stort och viktigt uppdrag för oss. Det är centralt att statens medel för transportinfrastruktur används på ett så effektivt sätt som möjligt.

 

Mattias Viklund, generaldirektör för Trafikanalys

”Vi satsar närmare 900 miljarder kronor på infrastruktur i hela landet och då ska varje krona användas effektivt”, sade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i augusti.

”Därför måste Trafikverket vidta kraftfulla åtgärder och arbeta på ett systematiskt sätt för att minska kostnaderna. Jag vill säkerställa att kostnadsutvecklingen inte ökar mer än i övriga sektorer.”

I regeringens beslut om nationell plan för 2022–2033 som presenterades 13 juni i år aviserade regeringen att en myndighet skulle få i uppdrag att granska och följa Trafikverkets arbete med kostnadskontroll.

Regeringen sade då att den såg ser allvarligt på kostnadsutvecklingen för infrastrukturprojekt och att kostnadskontrollen måste skärpas. Trafikverket behöver, enligt regeringen, vidta ”kraftfulla åtgärder och på ett systematiskt sätt arbeta med kostnadsreducerande åtgärder”.

Trafikanalys ska redovisa hur Trafikverket kan bli bättre

Regeringen beslöt i augusti att det blir Trafikanalys som ska redovisa en övergripande beskrivning av problemen med kostnadsökningarna för investeringar och underhåll och en utvärdering av Trafikverkets arbete med planering och upphandling av stora investeringar, reinvesteringar och underhåll.

Trafikanalys ska också redovisa vilka förbättringsområden man vill se för ökad produktivitet, effektivitet, framdrift och förbättrad kostnadskontroll hos Trafikverket.

Trafikanalys ska, enligt regeringens beslut, samverka med Ekonomistyrningsverket.

Trafikanalys ska redovisa uppdraget senast i april varje år från 2024 till 2028 samt med en avslutande rapport senast den 30 april 2028.

”Det här blir ett stort och viktigt uppdrag för oss”, säger Mattias Viklund, generaldirektör för Trafikanalys, enligt ett pressmeddelande från myndigheten. ”Det är centralt att statens medel för transportinfrastruktur används på ett så effektivt sätt som möjligt. ”

Vägar och järnvägar blir mycket dyrare

Trafikverket är bra på att bygga väg och järnväg men dåligt på planering. Kostnaderna skenar under planeringsfasen men är stabila när spadarna väl satts i marken. Det anser Riksrevisionen som granskat närmare 300 projekt.

Riksrevisionen fann stora kostnadsökningar

Redan i oktober 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt. Regeringen hade då sett en ”oroande kostnadsutveckling” vid olika infrastrukturprojekt.

Riksrevisionen granskade samtidigt 300 avslutade och pågående projekt inom Trafikverket och redovisade 2021 flera fall av skenande kostnader.

Av de 142 projekt som ingick i de nationella planerna 2014 och 2018 hade kostnaden ökat för 92 projekt. Den genomsnittliga kostnadsökningen var 39 procent på fyra år, totalt 58 miljarder kronor.

För de 85 projekt som ingick i planen från 2010 och i planen från 2018 ökade kostnaden i genomsnitt med 68 procent.

För de 34 projekt som ingått i nationell plan hela tiden från 2004 till 2018 har kostnaden i genomsnitt stigit med 165 procent i fasta priser.

Riksrevisionens slutsats blev att Trafikverket systematiskt underskattade kostnaderna för ny infrastruktur.

Det är otroligt komplext att beräkna kostnaderna för stora infrastrukturprojekt och det är särskilt svårt när det gäller tunnelprojekt.

 

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket

Trafikverket välkomnar supporten

Trafikverket välkomnar uppdraget till Trafikanalys.

”Det kommer att bli en bra support för vårt eget arbete att förbättra kostnadsbedömningar och kostnadskontroll”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

”Det är otroligt komplext att beräkna kostnaderna för stora infrastrukturprojekt och det är särskilt svårt när det gäller tunnelprojekt som Hallandsåsen, Citybanan, Västlänken och tunneln under Varberg där det finns så många osäkerhetsfaktorer.”

Bengt Olsson håller dock inte med kritikerna om att Trafikverket underskattar kostnaderna för underhållskontrakten.

”Snöar det behöver vägar och järnvägar snöröjas och då kan det bli dyrare än vad kontrakten till synes beräknas kosta”, säger han.

Bengt Olsson uppfattar inte Trafikanalys och Ekonomistyrningsverket som överrockar på Trafikverket utan som stödjande insatser.

”Trafikverket har stöttat andra statliga myndigheter med ekonomistyrning och nu får vi hjälp av Trafikanalys, det är enbart positivt.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Åter X2000 till Köpenhamn

Efter ett och ett halvt år återupptar SJ förbindelserna med X2000 mellan Stockholm och Köpenhamn. Men det dröjer troligen länge innan tågen börjar rulla över gränsen mellan Sverige och Norge.