Annons:

Publicerad: 2020-02-27

Statsbidrag hjälper upp resultatet för Green Cargo

2019 var ännu ett bekymmersamt år för statliga Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag. Omsättningen minskade och förlusten hade ökat om företaget inte fått miljökompensation av svenska och norska staten. Men Ted Söderholm, vd i Green Cargo, ser positiva tecken.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Green Cargo kör kombitågen Göteborg-Umeå, Göteborg-Luleå, Nässjö-Umeå samt Nässjö-Luleå och omvänt för Real Rail.

Annons:

“Marknaden är visserligen väldigt svår att bedöma men vi har fått bättre kontroll över våra kostnader och vårt arbete för ökad trafiksäkerhet och ökad punktlighet har kommit långt”, säger han.

För fjärde kvartalet 2019 redovisar Green Cargo ett rörelseresultat på –52 Mkr. Motsvarande kvartal 2018 gav en vinst på blygsamma 4 Mkr.
För helåret 2019 uppgick rörelseresultatet till –111 Mkr vilket kan jämföras med –122 Mkr för helåret 2018.
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 1 013 (1 054) Mkr och för helåret till 4 096 (4 208) Mkr, en minskning med fyra respektive tre procent.

Förlusten för helåret 2019 hölls nere av en miljökompensation från svenska staten om 92 Mkr, något mindre än föregående år, samt en ny norsk miljökompensation om motsvarande 22 miljoner svenska kronor. De statliga bidragen ska, åtminstone delvis, minska den ojämlikhet som råder i förhållande till vägtrafiken och dess klimat- och miljöstörningar.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till –129 (–179) Mkr.

Förklaringen till det svaga helårsresultatet är främst fortsatt konjunkturavmattning, lägre transportintäkter och höga kostnader för omdaningen av företaget.

”Det är en oerhörd prispress, framför allt när det gäller systemtransporter. Vi har konkurrensen från andra tågtrafikföretag men främst från lastbilstrafiken som verkar bli billigare för varje år.”

Ted Söderholm har varit vd i Green Cargo drygt ett år efter tolv år på DHL.

Enligt honom har Green Cargo kunnat använda de statliga miljöbidragen till att undvika prishöjningar och man har därmed kunnat behålla flera transporter som annars skulle hamnat på landsväg.

Det verkar som om politikerna förstår vad vi säger men förståelsen måste omsättas i konkret handling.

Ändå var transportvolymerna elva procent lägre fjärde kvartalet förra året än fjärde kvartalet 2018 och ackumulerat för helåret var nedgången sju procent. Minskningen beror till del på att konkurrenter som Hector Rail tagit över ett par omfattande uppdrag.

“Men alla godstågsbolag lider av bristande kapacitet i järnvägsnätet och banavgifter som höjts årligen de senaste tio-tolv åren. Det verkar som godstågsbolagen till väldigt stor del betalar det eftersatta underhållet och de bristande investeringarna på järnvägarna i Sverige”, säger Ted Söderholm.

“De satsningar som görs gynnar främst persontågstrafiken. Godstågen tvingas alldeles för ofta stå stilla i väntan på möten med eller omkörningar av persontåg.”

Ted Söderholm har informerat infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och ledamöterna i riksdagens trafikutskott.

“Det verkar som om politikerna förstår vad vi säger men förståelsen måste omsättas i konkret handling”, säger han.

“Om kapaciteten ökar om 15 år är egentligen ointressant, om inget händer de närmaste åren är vi inte på banan om 15 år.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Trafikverket vill köpa nya nattåg

Annons:Trafikverket vill köpa nya nattågTrafikverket vill köpa 16 lok och 100 vagnar för att kunna tillhandahålla alla fordon för den upphandlade tågtrafiken mellan Stockholm och Norrland. Prislappen väntas hamna på 3,7 miljarder kronor.Text: Ulf Nyström Foto:...

Nyhet

Tidiga tågbiljetter till jul

MTRX har släppt biljetterna till tågen under jul- och nyårshelgerna. SJ räknar med biljettsläpp först om en månad. Snälltåget säljer sedan länge biljetter till nattågen medan Vy Tåg säljer biljetter till hälften av sina tåg.

Nyhet

Inget snabbt spårbyte i sikte

Många tåg på sträckorna Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö, Gävle-Linköping samt Stockholm-Hallsberg ställs in kommande veckoslut när Trafikverket skulle påskynda bytet av skadade räler mellan Sparreholm och Flen. Men kylan gör det omöjligt att använda spårbyteståget.

Nyhet

Rekord i inställda tåg

Tågtrafiken på Stångådalsbanan Linköping-Kalmar har i många år fungerat uselt. Trafiken på Tjustbanan Linköping-Västervik har fungerat ännu sämre. Det kan bli lite bättre i höst men en väsentlig förbättring dröjer flera år.