Annons:

Publicerad: 2024-03-22

Dubblad tågtrafik i norr

Norrtåg vill fördubbla tågtrafiken till år 2040. Men långt dessförinnan krävs nya fordon som ersättning för Regina-tåg och gamla pendeltåg av typ X11 som Norrtåg i dag använder. Trafiken kan utökas 2027 med fem bättre begagnade tågsätt från Västtrafik.

Text: Ulf Nyström  Foto: Anders Jansson

Ett av Norrtågs tolv X61-tåg vid Kornsjö i närheten av driftplatsen Bjästa strax söder om Örnsköldsvik på Botniabanan 20 oktober 2014.

Annons:

”Vår tågstrategi Norrtåg 2040 diskuteras just nu i de fyra regionerna som äger Norrtåg”, säger Joakim Berg, vd i Norrtåg sedan i augusti förra året.

”Samtidigt utreder vi hur inriktningsplanen kan utvecklas i ett antal konkreta handlingsprogram, vilken typ av fordon vi behöver och hur trafiken anpassas till förbättrad och utbyggd infrastruktur.”

Norrtåg bildades 2008 inför öppnandet av Botniabanan och ägs av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västernorrland, Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen.

Regional pendling och turistresor

Resandet är till stor del regional pendling och interregionala sällanresor. År 2019. före pandemin, gjordes 1,5 miljoner resor men det antalet överträffades förra året.

Norrtåg har idag sex tåglinjer:

  • Umeå–Sundsvall
  • Sundsvall–Storlien
  • Umeå–Luleå
  • Umeå–Vännäs–Vindeln/Hällnäs
  • Luleå–Kiruna
  • Luleå–Haparanda

Norrtåg startade trafik i augusti 2010 och under de närmaste åren öppnade övriga linjer och därefter har bara mindre förändringar skett.

Resandet utvecklades snabbt. Från 2013 fram till februari 2020 växte resandet med cirka 35 procent. Svåra vintrar, pandemin, halverad hastighet på sträckan Luleå–Umeå på grund av rälsproblem, en havererad banvall i Storlien och tekniska bekymmer med det nya signalsystemet ERTMS har inneburit stora utmaningar.

Men resenärerna har blivit fler och de ger Norrtåg höga betyg.

Flest resenärer på Botniabanan

Resandet är störst med tågen på Botniabanan och står för 48 procent av resorna. Delsträckan Umeå–Örnsköldsvik har den största andelen resor.

Näst flest resenärer, 29 procent, är det på linjen Storlien–Sundsvall där delsträckan Östersund-Sundsvall dominerar.

Ökad turtäthet är normalt det som lockar flest nya resenärer och vi vill köra betydligt fler tåg än i dag på flera av våra linjer.

 

Joakim Berg, vd Norrtåg

”De senaste åren, efter pandemin, har resandet ökat mest på sträckorna Sundsvall-Umeå och mellan Umeå och Luleå trots att de tågen körs på Stambanan genom Övre Norrland via Bastuträsk och Boden med låg snittfart och mycket förseningar och det går fortare att öka bil”, säger Joakim Berg.

Norrtåg trafikerar närmare 1 500 bankilometer med nästan enbart enkelspårig järnväg och 57 stationer.

Totalt arbetar cirka 250 personer som lokförare, tågvärdar, i staben och på depåerna.

Utveckla basutbudet = tätare avgångar

”Vårt fokus är att utveckla basutbudet med fler turer på ett sätt som tar hänsyn till de ekonomiska realiteterna och de tekniska och marknadsmässiga förutsättningarna”, säger Joakim Berg.

”Ökad turtäthet är normalt det som lockar flest nya resenärer och vi vill köra betydligt fler tåg än i dag på flera av våra linjer.”

Målbilden är avgångar varje timma med styv tidtabell på sträckorna Östersund–Sundsvall, Luleå–Sundsvall och Vindeln–Vännäs–Umeå, avgångar varannan timma Haparanda–Luleå, Kiruna–Luleå och Duved–Östersund samt var fjärde timma Trondheim-Duved.

Nya bro och kurvrätningar ger stor effekt

Trafikverket kommer om ett par år att byta bro över Ljungan och räta två skarpa kurvor i anslutning till bron vid Erikslund mellan Ånga och Sundsvall.

”Det ger två–tre minuter kortare gångtid för tågen men det innebär att tågmötena blir färre och att vi i praktiken kan korta restiden mellan Sundsvall och Östersund med 15 minuter”, säger Joakim Berg.

Ett av Norrtågs X11-tåg strax utanför Vindeln på Stambanan genom Övre Norrland 18 augusti 2023.

”Med dagens trafik sparar vi nästan fem personal- och fordonstimmar per dygn, med den ökade trafiken nästan åtta personal- och fordonstimmar per dygn.”

”Relativt små insatser kan ibland ge mycket stora förbättringar för resenärerna och minskade kostnader för oss”, säger Joakim Berg.

Kanske trafik även Storuman–Vindeln

Så småningom kan det även bli tal om trafik på hela eller delar av sträckan Storuman–Lycksele–Vindeln under förutsättning är att banan Hällnäs-Lycksele-Storuman elektrifieras eller att alternativa bränslen används.

Det kan också bli tågtrafik på genvägen mellan Jämtland och Västerbotten via Långsele och Sollefteå och på sträckan Narvik–Riksgränsen–Kiruna reser många turister och det kan bli aktuellt med någon form av regional tågtrafik.

Relativt små insatser kan ibland ge mycket stora förbättringar för resenärerna och minskade kostnader för oss.

 

Joakim Berg, vd Norrtåg

Men kostnaderna för dessa linjer skulle bli är relativt höga och det finns ”infrastrukturella utmaningar”.

Pendeltåg till de tre största städerna

Det kan också bli pendeltågstrafik till Luleå, Umeå och Sundsvall i framtiden men frekvensen måste enligt tågstrategin vara hög och resandeunderlaget stort.

De fordon som entreprenören Vy Tåg använder ägs av fordonsbolaget Transitio och tillhandahålls genom Norrtåg till operatören.

Norrtågs X11-tåg gör uppehåll i Vindeln 18 augusti 2023.

Fordonens tekniska livslängd är normalt 30 år. Fordonsflottan består av 21 fordon och tre fordonstyper; X11, X61 och Reginatåg. Fordonen underhålls på Norrtågs depå i Umeå och i en depå i Luleå.

”Vi har en åldrande fordonsflotta”, säger Joakim Berg. ”Två av våra X11:or faller för åldersstrecket 2026 och en X11 år 2030. Regina-tågen skall enligt våra planer utmönstras 2032.”

Nya fordon om åtta år

”Vi behöver följaktligen nya fordon inom åtta år och processen är igång med ett antal förstudier om typ av fordon, fordonsstorlek, maxhastighet och så vidare.”

För att kunna hantera den ökande trafiken de närmaste åren har Norrtåg anmält intresse för att hyra de fem tvåvagnars Regina-tågen som Västtrafik återlämnar till Transitio 2026.

”Vi hoppas naturligtvis på ett positivt besked från Transitio”, säger Joakim Berg, Då kan vi sätta de fem tågsätten i trafik under 2027 och genomföra flera av satsningarna på utökad trafik som angivits i Tågstrategin.”

Inom Norrtågs trafikområde finns det kompletterande och konkurrerande tågtrafik på flera sträckor.

Konkurrerande och kompletterande trafik

SJ kör fyra dubbelturer per dygn mellan Umeå och Sundsvall och flera av tågen körs i nära anslutning till Norrtåg avgångar. Norrtåg tror att SJ ökar trafiken på sträckan och förlänger den till Skellefteå och senare Luleå när Norrbotniabanan är klar.

SJ trafikerar också sträckan Stockholm-Östersund-Duved över Sundsvall och över Ljusdal men enligt Norrtåg utgör dessa tåg en begränsad konkurrens.

Nattågen som körs av Vy Tåg och SJ dagtid på sträckorna Örnsköldsvik–Umeå–Luleå– Kiruna och Östersund–Duved och eventuellt Duved–Trondheim är upphandlade av Trafikverket och anses av Norrtåg vara mer kompletterande än konkurrerande.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Kris i lokförarutbildningen

För ett år sedan ryckte tågtrafikföretagen blivande lokförare ur skolbänkarna. Nu har många svårt att få jobb som förare och färre ska utbildas. Men nästan alla verkar tro på en vändning redan i år.

Nyhet

Ny mötesplats mellan sjö och skog

200 000 kubikmeter berg fick sprängas bort för att kunna flytta vägen som var i vägen för den nya driftplatsen Ombenning strax norr om Fagersta på Godsstråket genom Bergslagen.

Nyhet

Tyst minut för dödad lokförare

En lokförare i 65-årsåldern dödades vid kollisionen mellan ett regionaltåg och en lastbilstrailer i Ramseröd öster om Uddevalla för en vecka sedan. I dag, måndag, klockan 12.00 kommer SJ Götalandståg att hålla en tyst minut för lokföraren.