Annons:

Publicerad: 2022-11-11

Real Rail kör egen trafik

Real Rail satsar stort på Falköping och kör söndag-torsdag i stället för måndag-fredag när företaget tar över tågdragningen av en egna kombitågstrafiken mellan södra Sverige och Norrlandskusten.

Text: Ulf Nyström Foto: Peter Gran, Kasper Dudzik

De sju loken som Sandahlsbolagen har köpt av Bure kommer att dra Real Rails kombitåg från 11 december i år.

Vi är väl förberedda och läget är under kontroll. Men vi är inne i en intensiv fas med kompletterande förarutbildningar.

 

David Sandahl, vd i Real Rail

Real Rail trafikerar sedan flera år linjerna Göteborg–Umeå, Göteborg–Luleå, Göteborg/Jönköping–Sundsvall samt Helsingborg–Nässjö-Umeå/Luleå. De senaste åren har Green Cargo dragit de flesta tågen åt Real Rail medan CFL cargo dragit tågen mellan Göteborg och Sundsvall med av- och tillkoppling av vagnar från och till Jönköping i Falköping.

Real Rail kör de flesta tågen

Men från tidtabellskiftet 11 december kör Real Rail de flesta tågen med egna lok och egna lokförare.

CFL cargo kommer dock att köra Göteborg/Jönköping–Sundsvall även i fortsättningen och tar dessutom över tågdragningen Göteborg–Umeå.

För att klara tågdragningen har Sandahlbolagen, moderbolaget i koncernen, köpt Bure Equitys lokleasingverksamhet i Bures dotterbolag Investment AB Bure (IABB). Med köpet följde sju Traxx-lok som nu försetts med namnet SANDAHLS på loksidorna.
Dessutom hyr Sandahlsbolagen ett Traxx-lok av Nordic Re-Finance.
Real Rail fick nyligen licens och säkerhetsintyg av Transportstyrelsen för att köra tåg i Sverige.

Dubbelt upp för CFL cargo

CFL cargo kommer att dra två tågpar för Real Rail från tidtabellskiftet i december. Green Cargo förlorar dragningen av fyra tågpar när Real Rail börjar köra de flesta kombitågen i egen regi.

Sandahl ska dra egna tågen

Sandahlsbolagen köper Bure Equitys sju Traxx-lok. I december tar Sandahlbolagens dotterbolag Real Rail över tågdragningen av företagets kombitåg. Green Cargo tappar ett av de större uppdragen.

Annons:

Har anställt 27 lokförare

Under hösten har Real Rail anställt 27 lokförare, en lokförarchef och en lokunderhållsplanerare. Vilket företag som får sköta lokunderhållet är ännu inte klart.

Att anställda 27 förare var inget problem trots att hela tågbranschen har brist på förare och många företag, däribland SJ, MTR Mälartåg och Green Cargo, dagligen stället in tjogtals med tåg på grund av förarbrist.

”Vi fick 240 ansökningar till de 27 tjänsterna”, säger David Sandahl.

”Vi tvingades tyvärr säga nej till många kvalificerade lokförare.”

Green Cargo Rc 4 1172 med ett Real Rail tåg har precis passerat Göta Älv på Marieholmsbron och närmar sig Göteborg Kville på väg mot Skandiahamnen i oktober 2018

Kompletterande utbildning

Förarna får kompletterande utbildning på Traxx-lok av TCC. De stationeras i Helsingborg, Göteborg, Örebro, Västerås och Luleå. I samband med tidtabellsskiftet i december när Real Rail tar över det mesta av tågdragningen ändras gångdagarna. I stället för att köra kombitågen måndag–fredag kommer Real att köra söndag-torsdag.

”Det ger bättre arbetsscheman för lokförarna med jobb från söndag kväll till fredag förmiddag och det är bättre plats på spåren på söndagar än på fredag eftermiddag och kväll”, säger David Sandahl.

”Vi hoppas och tror att våra kunder inte ser det som en försämring.”

Den andra stora förändringen i trafikupplägget är att kombitåget mellan Göteborg och Luleå via Västerås får Falköping som utgångs- och slutstation.

Omfattande transporter för Jula

”Från årsskiftet tar Sandahls över transporterna för Jula mellan centrallagret i Skara och varuhusen i Norrland”, säger David Sandahl.

”Godset körs på lastbilar som drivs med flytande biogas till kombiterminalen i Falköping och sedan i våra tåg till kombiterminalerna i Norrland och därifrån med biogasbilar till butikerna.”

Godsflödet från Falköping och Västerås fyller en stor del av Luleå-tåget och därför kommer det inte längre att gå till och från Göteborg.

”Volymerna till och från Göteborgsområdet kommer att gå på biogasbilar från och till Falköping”, säger David Sandahl.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

SJ kör vidare i Småland

Kammarrätten i Jönköping upphäver förvaltningsrättens dom om upphandlingen av Krösatågstrafiken och avslår Vy Tågs ansökan om överprövning. Därmed kan SJ köra vidare.

Nyhet

Green Cargo ställer in

Green Cargo har tvingats till stora neddragningar av tågtrafiken på grund av lokförarbristen. Kunderna är oroliga och en del gods går nu på lastbil. Men godsvolymerna på järnväg ökar.

Nyhet

Här byggs flaskhalsen bort

I december 2024 ska den sista betydande flaskhalsen på Västkustbanan förvandlas till historia. Då tas järnvägstunneln under Varberg och dubbelspåret mellan Varbergs station och Hamra i bruk.