Annons:

Publicerad: 2023-12-21

EU vill ge Oslo–Stockholm högsta prioritet

Förhandlingarna mellan EU:s medlemsländer och Europaparlamentet har nu kommit i mål och det innebär att EU kommer besluta att hela sträckan Oslo-Stockholm ska inkluderas i den så kallade transportkorridoren Scan-Med. Det innebär också att stråket Oslo-Stockholm kommer få högsta prioritet när medel för att förbättra infrastrukturen inom EU ska fördelas. Förhandlingarna mellan medlemsländerna i rådet och parlamentet blev klara den 18 december.

“Det här är ett jätteviktigt besked och en tidig julklapp för alla oss som vill få till en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm. Det betyder att möjligheterna till EU-finansiering ökar avsevärt och att det finns krav på att stråket ska hålla en högre standard. Det är en logisk förändring. Sträckan borde varit utpekat tidigare, men med den förändrade säkerhetssituationen i Europa och Sveriges ansökan om medlemskap i Nato har stråket blivit ännu viktigare”, säger Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55.

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) tar sikte på att utveckla ett prioriterat gränsöverskridande europeiskt infrastrukturnätverk. I den nuvarande TEN-T-förordningen har nästan alla nordiska huvudstäder direkt koppling till varandra genom transportkorridoren Skandinavien–Medelhavet. Hela sträckan mellan Oslo och Stockholm har däremot inte varit inkluderat – men EU:s medlemsländer och parlamentet är alltså nu överens om att sträckan ska läggas till.

“Det passar dessutom bra eftersom vi just nu håller på med slutjusteringarna på en CEF-ansökan till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Just för att komma vidare i utredningsarbetet både när det gäller delen mellan Örebro och Kristinehamn och för att fördjupa förslaget hur en ny järnväg över gränsen mellan Sverige och Norge skulle kunna finansieras och betalas”, säger Jonas Karlsson.

Arbetet med att revidera TEN-T-förordningen har pågått under en längre tid. I arbetet har regeringarnas stöd varit helt avgörande. Både den svenska och den norska regeringen har påtalat vikten av att inkludera hela sträckan mellan Oslo-Stockholm. I TEN-T-förordningen prioriteras gränsöverskridande förbindelser även till tredje land – alltså även till Norge som inte är medlemmar i EU.

“Att Oslo-Stockholm nu pekas ut som europeisk transportkorridor i TEN-T betyder att sträckan kommer ingå som de högst prioriterade transportstråken i EU. Formellt ska beslut klubbas i både Rådet och Europaparlamentet under våren men beskedet är att alla är överens om nya TEN-T betyder att det i praktiken är klart”, avslutar Jonas Karlsson.

Arbetet med att revidera TEN-T-förordningen har pågått under en längre tid.

ANNONS:

Senaste nyheterna:

Nyhet

Många tågstopp på Bohusbanan

Tunnelrenoveringarna på Bohusbanan försenas ytterligare. Tågtrafiken mellan Stenungsund och Uddevalla kommer att återupptas först på nyårsdagen 2025. Trafiken på övriga delar av banan kommer att stoppas i omgångar under kommande år.

Notis

MTRX har nöjdaste kunderna

Årets Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är presenterad och MTRX kniper i år förstaplatsen inom persontransport. Mätningen, som varje år görs av SKI för att ta reda på vilket företag som har nöjdast kunder, är ett riktmärke i många branscher.

Nyhet

Nya manöversystem till t-banan

Cactus Rail ska leverera och underhålla nya manöversystem för tunnelbanans blå och röda linjer i Stockholm. Ordervärdet är 35 miljoner euro, drygt 400 miljoner kronor.

Nyhet

Många inställda tåg i väst

Många tåg i Västsverige ställs in under Kristi himmelsfärdsveckan. Trafikverket genomför arbeten i Olskroken och Varberg som stoppar trafiken på bland annat Bohusbanan, Vänerbanan, Västkustbanan och Hamnbanan i Göteborg.

Notis

Ny tåglösning mellan Göteborg och Norrköping

Green Cargos startar en intermodal tåglösning som ska förbättra transporten av gods mellan Göteborg Kombi och Norrköpings Hamn. Den nya lösningen startar i maj och erbjuder dagliga avgångar måndag till fredag för trailers, växelflak och containers.

Debatt

Järnvägen lider av flera systemfel

Tågen har under lång tid haft oacceptabelt mycket förseningar och under senare tid allt flera inställda tåg. Det belastar allvarligt samhällets varutransporter, personresor och privatpersoner. Det menar Evert Andersson och Gunnar Hallert.

Notis

Tågutbudet på samma nivåer som innan pandemin

Tågutbudet är tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Under 2023 ökade det långväga tågutbudet med 7 procent och är därmed tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Det framkommer i Transportstyrelsens nya rapport Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2023.