Annons:

Publicerad: 2024-05-25

Bedräglig statistik om flygresandet

Försäljningen av biljetter till inrikesflyget ökade i april jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade köp av biljetter till tågresor inom landet på resebyråerna. Det visade statistik från Svenska Resebransch Föreningen (SRF) som nyligen fick visst genomslag i massmedia.

Varje månad samlar SRF in försäljningsstatistik från sina 200 medlemsföretag i resebranschen. För april månad visar statistiken ett trendbrott, i takt med att köp av inrikes tågbiljetter minskar, ökar försäljningen av flygbiljetter.

I april ökade sålda biljetter till inrikesflyget med 9,5, procent jämfört med samma period förra året. Samma månad minskade köp av tågresor med 3,2 procent

De nya siffrorna antas, enligt SRF, bero på ett minskat utbud av platser hos de stora tågaktörerna. Den tuffa vintern har medfört att många tåg behöver repareras, vilket leder till en lägre kapacitet jämfört med förra året.

Enligt SRF är tågsystemet slitet med förseningar och inställda tåg till följd samtidigt som den dåliga framförhållningen vid spårarbeten anses påverka försäljningen då tågbolagen inte kan släppa biljetter till försäljning förrän nära in på avresa.

Men SRF mäter endast förändringar i försäljning av biljetter på resebyråer och det är både vad gäller tåg och flyg säkert en väldigt liten andel, i synnerhet för privatresenärer.

För tågresandet finns ännu ingen samlad statistik för de stora tågbolagen som SJ, MTRX, Vy Tåg och Snälltåget.

En eventuell minskning av tjänsteresandet med tåg beror sannolikt på att SJ och andra tågtrafikföretag bytt biljettbokningssystem under våren med sena biljettsläpp som följd.

Enligt det statliga flygplatsbolaget Swedavia minskade i själva verket antalet resenärer på inrikesflyget i april i år jämfört med april förra året på de flesta flygplatserna, bland annat Arlanda, Landvetter och Sturup. Totalt minskade antalet inrikesresenärer på de tio statliga flygplatserna med fem procent.

För perioden januari-april minskade antalet inrikes flygresenärer på de tio statliga flygplatserna med sju procent jämfört med motsvarande period förra året. Minskningen är störst på de stora flygplatserna.

Det så kallade trendbrottet när det gäller inrikesresande med tåg och flyg tycks endast gälla den del av biljetterna som säljs av resebyråerna.

ANNONS:

Senaste nyheterna:

Nyhet

SJ tar över nattågen i norr

SJ tar 15 december över körningen av nattågen till och från Övre Norrland. Trafikverket direktupphandlar trafiken av SJ sedan avtalet med nuvarande operatör Vy Tåg inte förlängts.

Nyhet

VR efter Vy i norr

VR Sverige tar över tågkörningen för Norrtåg från december 2025. VR:s vinnande anbud var på 3,2 miljarder kronor. Anbudet från Vy Tåg, som nu kör tågen, var på 3,6 miljarder kronor.

Notis

Trafikverket får tung kritik: missar målen och räknar fel

En planering som inte styr mot uppsatta mål, missvisande prognoser, missledande nyttovärderingar och en alltför svag tilltro till mer effektiva transporter. Precis som för tre år sedan möts Trafikverkets inriktningsunderlag av en omfattande kritik i remissvaren från länsstyrelser och centrala myndigheter.

Notis

SL häver avtal med Gülermak

Med omedelbar verkan häver SL avtalet med leverantören Gülermak avseende Tvärbanans Kistagren. Avtalet är en totalentreprenad för sträckan Bromma flygplats–Ursviks torg. Hävningen innebär att Gülermaks arbeten stoppas och att SL skyndsamt inleder arbetet med att teckna nya avtal.

Notis

MTRX släpper tågbiljetterna för julen

Från och med den 5 juli gick det att köpa julbiljetter till MTRX:s avgångar mellan Stockholm och Göteborg. MTRX köptes under våren av det finländska järnvägsbolaget VR och kommer att byta namn till VR efter sommaren.

Notis

Låt inte sommarlovet spåra ur

Så här i inledningen av sommarlovet ser Trafikverket tecken på att fler barn och ungdomar söker sig till våra spårområden – vilket är både livsfarligt, olagligt och kostsamt. Prata gärna med dina barn om riskerna ifall du bor i närheten av en järnväg.