Annons:

Publicerad: 2022-08-05

Inställda tåg dyra för MTR

MTR Mälartåg har tvingats betala drygt tio miljoner kronor i viten till Mälardalstrafik för inställda tåg sedan MTR tog över den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen i december förra året.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

ER1 045 i ett av Mälartågs tåg mot Uppsala utanför Kungsör 8 juli 2022.

Annons:

”Det är ett ansträngt läge”, säger Stefan Bojander, chef för Trafik och infrastruktur på Mälardalstrafik.

”Vår entreprenör saknar personal.”

Mälardalstrafik ägs av de sex regionerna i Mälardalen. MTR Mälartåg är dotterbolag till MTR Nordic. Sedan MTR Mälartåg tog över den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen från SJ 12 december och den upphandlade trafiken på sträckorna Uppsala–Gävle och Uppsala–Sala från Transdev 12 juni har 5 869 avgångar ställts in.

13 procent av tågen inställda

2 725 avgångar har varit akut inställda och 3 144 avgångar planerat inställda. Antalet planerade tåg december–juni var 45 012 vilket innebär att 13 procent av avgångarna ställts in akut eller planerat.

Tåg som ställts in, eller mer korrekt uttryckt inte nått sin slutstation, med mindre än 24 timmars varsel räknas som akut inställda medan tåg räknas som planerat inställda om trafikföretaget mer än ett dygn i förväg varslat om att de inte ska köras eller inte framföras hela den sträcka som ursprungligen planerats.

Av de tågen som skulle ha körts var 27 procent akut inställda eller försenade mer än fem minuter.

Antalet planerade inställda, akut inställda samt försenade tåg sträcka för sträcka enligt information från Tydal Systems.

Uppgifterna är inte fullständigt kvalitetssäkrade utan kan innehålla mindre felaktigheter.

Uppsala–Gävle:
Planerat inställda: 18
Akut inställda: 174
Försenade: 193
I tid: 1 915
Eskilstuna–Stockholm:
Planerat inställda: 455
Akut inställda: 567
Försenade: 2 024
I tid: 7 826
Uppsala–Sala:
Planerat inställde: 117
Akut inställda: 72
Försenade: 164
I tid: 889
Norrköping-Stockholm:
Planerat inställda: 104
Akut inställda: 313
Försenade: 1 244
I tid: 5 341
Uppsala–Stockholm:
Planerat inställda: 297
Akut inställda: 1 203
Försenade: 2 189
I tid: 6 350
Hallsberg-Stockholm:
Planerat inställda: 179
Akut inställda: 225
Försenade: 1 546
I tid: 2 700

 

Uppgifterna från sträckan Uppsala–Sala–Västerås–Eskilstuna–Katrineholm–Norrköping saknas.

”Alla turer har inte varit helt inställda utan endast del av sträckorna”, säger Stefan Bojander.

”Det har drabbat trafiken på UVEN, Uppsala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping, hårdast där tågen ofta ställts in mellan Uppsala och Västerås.”

Vissa dagar under sommaren har närmare hälften av Mälartågen på sträckan Uppsala-Stockholm varit inställda och andra dagar har över hälften av tågen varit mer än fem minuter försenade.

Uppsala-Gävle hårdast drabbat i sommar

Under sommaren har också många tåg mellan Uppsala och Gävle varit inställda, vissa dagar upp till tre avgångar i följd.

”Vår entreprenör har haft brist på personal ända sedan den tog över trafiken i december och under sommaren har problemen varit mycket stora”, säger Stefan Bojander.

”Vi var oroliga inför sommaren och farhågorna besannades tyvärr.”

”Trafiken mellan Uppsala och Gävle är särskilt störningskänslig, det räcker att en lokförare sjukskriver sig akut för att entreprenören kan tvingas ställa in sex–sju avgångar.”

Stefan Bojander ser ingen omedelbar ljusning på problemen.

”Jag är väldigt orolig för tillgången på lokförare”, säger han.

”Det finns för få lokförare, det utbildas för få lokförare och vi har stora pensionsavgångar.”

”Dessutom är det inte så lätt att få lokförare att offra sin sommarsemester nu som det var tidigare, många har jobbat intensivt under våren och är slutkörda, de behöver vila ut under sommaren.”

Risk för inställda tåg

Tågtrafikföretagen har ont om lokförare och ombordpersonal och kan tvingas ställa in tåg med kort varsel. Under pandemin utbildades färre förare. Resandet kan nå nya rekordnivåer i sommar.

Många inställda tåg även i höst

I går, 4 augusti, meddelade Mälardalstrafik att ett stort antal tåg kommer att ställas in på grund av personalbrist även under hösten och eventuellt även i vinter.

44 avgångar per dag ställs in vardagar, trafiken på lördagar och söndagar påverkas inte. Nästan hälften av inställelserna sker på sträckan Västerås-Eskilstuna.

Uppsala-Stockholm: Fyra av 47 avgångar ställs in.
Uppsala-Gävle: Alla avgångar planeras att köras fredag-söndag. Två av 78 avgångar ställs in måndag – torsdag.
Uppsala-Sala: Alla avgångar planeras att köra.
Sala-Västerås-Eskilstuna: 18 av 62 avgångar ställs in mellan Eskilstuna och Västerås. Tågen körs varje timme samt några avgångar i halvtimmestrafik. Buss ersätter vissa avgångar. Mellan Sala och Västerås ställs två avgångar in.
Eskilstuna-Katrineholm-Norrköping: Fyra av 38 avgångar ställs in. Två inställda morgonavgångar ersätts med buss Katrineholm-Norrköping.
Stockholm-Eskilstuna: Sju av 57 avgångar ställs in, bland andra Regionexpressavgångar morgon och eftermiddag.
Örebro-Eskilstuna: Alla avgångar planeras att köra.
Hallsberg-Katrineholm-Stockholm. Två av 27 avgångar ställs in.
Norrköping-Nyköping-Stockholm: Sju av 47 avgångar ställs in. Halvtimmestrafiken mellan Stockholm och Nyköping i rusningstid reduceras.

”Lokförarbristen och svårigheten att köpa semesterarbete är nog tyvärr det nya normalläget”, säger Stefan Bojander.

MTR tar över Upptågen

Vid midnatt natten till söndag 12 juni blir Upptåget en del av Mälartåg och samtidigt tar MTR Mälartåg över trafiken. Övertagande av Mälardalstrafiken blev ingen succé men MTR tror på bättre lycka denna gång.

MTR rustat för Mälardalen

Om ett par veckor tar MTR över Mälardalstrafiken. Efter en sommar då trafiken såg ut att haverera vid övertagandet verkar nu MTR få det mesta på plats till 12 december.

Två Mälartåg i Norrköping mars 2021 då SJ fortfarande körde tågen, det vänstra mot Stockholm via Nyköping och det högra mot Eskilstuna och Västerås.

MTR Mälartåg, som varit mycket optimistiskt inför övertagandena av trafiken, har inte velat ställa upp på någon intervju om förhoppningar och löften som inte infriats. MTR Mälartåg har i stället valt att svara på ett antal skriftliga frågor.

• Varför har MTR Mälartåg ställt in så många tåg sedan övertagandena av trafik i december och juni?
”Det viktigaste skälet är att det finns en generell lokförarbrist i Sverige, vilket gör trafiken sårbar för sjukdom eller andra akuta händelser. Under de första månaderna av året var dessutom corona-spridningen så stor att den skapade extra höga sjuktal, inte bara hos oss utan i hela samhället. Vi gör allt vi kan för att för att förbättra situationen. Sedan 2021 har det börjat nästan 400 nya lokförare hos oss och i höst startar vi två egna lokförarutbildningar där man får lön under utbildningstiden, vid sidan av de utbildningar som vi redan anordnar genom Yrkeshögskolan.”

• En dag nyligen var hälften av MTR:s tåg mellan Uppsala och Stockholm inställda. Varför så stor andel?
”Sommaren har varit påfrestande. Viktigast är bristen på lokförare. Utöver det har det varit en del problem med infrastruktur som ligger utanför vår kontroll men som kan påverka trafiken i väldigt stor utsträckning.”

• Problemen verkar vara störst på sträckan Uppsala-Gävle som MTR tog över i juni. Varför?
”Vi tog över sträckan Uppsala-Gävle 12 juni och tog då även över semesterplaneringen från tidigare operatör. Vi har tyvärr inte fått det att fungera på det sätt som vi hade velat. Det är alltid svårt i övergångar med planerade semestrar som ska matchas med övertagande organisationsplaneringar. Det vanliga sättet att lösa planering av semestern som ska matcha med trafikutbudet är att man köper ut semestrar, vilket är ett vedertaget sätt att arbeta i vår bransch. Vi har inte heller lyckats köpa ut så mycket semester som vi hade behövt. Det faller såklart tillbaka på oss men det är svårt att få medarbetare att sälja sin semester när vi inte har haft möjlighet att ha god framförhållning. Vi har många medarbetare som är otroligt hjälpsamma, men som inte har möjlighet att jobba över på grund av kollektivavtalsmässiga skäl.”

• Hur stora viten har MTR hittills tvingats betala?
”Vi har som alla förstår inte nått upp till de mål och krav som avtalet med Mälardalstrafik stipulerar men när det gäller exakta summor så får ni fråga Mälardalstrafik.”

• Vad gör MTR Mälartåg för att minska och så småningom eliminera problemen?
”Se svar på första frågan.”

• När kan resenärerna räkna med tågen åter går enligt tidtabell och att alla annonserade turer körs?
”Vi har under hösten flera lokförare på gång in och allt eftersom vi blir fler så kommer också trafiken att fungera bättre. Vi förstår att det är frustrerande, men vi kan bara lova att vi gör allt som står i vår makt för att resenärerna ska drabbas så lite som möjligt.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Krönika

Det är nu förväntningarna skapas

Tilltro till framtida förmåga skapas i upplevelsen av dagens leverans. Det sa en av mina chefer för tio–femton år sedan. Och det är en bra sammanfattning av läget för pendeltågstrafiken i Stockholm.

Nyhet

Vägar och järnvägar blir mycket dyrare

Trafikverket är bra på att bygga väg och järnväg men dåligt på planering. Kostnaderna skenar under planeringsfasen men är stabila när spadarna väl satts i marken. Det anser Riksrevisionen som granskat närmare 300 projekt.

Notis

Fyra tåg i timmen till Köpenhamn

Pågatågen nya tidtabeller och fler resmöjligheter från och med 10 december 2023. Samtliga Öresundståg är upprustade inför T24. Inredningen har bytts ut och tågen har målats utvändigt.