Annons:

Publicerad: 2024-02-13

Fler lok från Schweiz

Lokuthyrningsföretaget Nordic Re-Finance kommer troligen att köpa 17 godstågslok från SBB i Schweiz. Men installation av det svenska säkerhetssystemet ATC kräver tillstånd från EU:s järnvägsbyrå.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

SBB använde ofta 620-loken i koppling med 420-lok på Gotthardsbanan innan nya Gotthard Basistunnel stod klar. 620 064 och 420 347 med kombitåg vid Gurtnellen i oktober 2016.
SBB använde ofta 620-loken i koppling med 420-lok på Gotthardsbanan innan nya Gotthard Basistunnel stod klar. 620 064 och 420 347 med kombitåg vid Gurtnellen i oktober 2016.

”Det verkar befängt men för att få installera svensk ATC på loken från Schweiz måste vi få ett godkännande från ERA, EU:s järnvägsbyrå”, säger Mikael Zagerholm, teknikchef på Nordic Re-Finance.

”Vi skriver på avtalet med SBB samma dag vi får klartecken från ERA. Men utan klartecken blir det ingen affär.”

Det federala schweiziska godstågsbolaget SBB Cargo har drygt 80 av de ursprungligen 89 levererade tunga sexaxliga godstågsloken Re 6/6, numera betecknade Re 620, i sin ägo. Loken används allt mindre i utsträckning i takt med att nya Traxx- och Vectron-lok levererats från Bombardier och Alstom respektive Siemens.

Loken byggdes under 1970-talet

Re 6/6-loken byggdes under andra halvan av 1970-talet för att dra godståg och tunga persontåg genom Schweiz, främst genom Gotthardstunneln som hade och har relativt branta stigningar.

Loken är sexaxliga med tre tvåaxliga boggier, väger 120 ton, har timeffekten 7 850 kW, startdragkraften 395 kN och största tillåtna hastighet 140 km/h.

Under senare år drogs godstågen genom Gotthardstunneln ofta av ett sexaxligt Re 6/6-lok och ett fyraxligt Re 4/4-lok. Sedan Gotthard Basistunnel med betydligt flackare lutningar togs i bruk i juni 2016 har behovet av de sexaxliga loken minskat.

Nordic Re-Finance tror på marknaden

”Vi tror att det finns önskemål om fler starka godstågslok i Sverige”, säger Mikael Zagerholm. Nya Traxx- och Vectron-lok är väldigt dyra och för många godstågsbolag blir det betydligt billigare att hyra lok.”

620-loken är försedda med ETCS för det nya europeiska säkerhetssystemet ERTMS.

De prisindikationer jag fått pekar på att vi lika gärna kunde köpa nya lok som att utrusta dessa lok med den nya versionen av ETCS.

 

Mikael Zagerholm, teknikchef på Nordic Re-Finance

”Men det är en äldre version av ETCS med beteckningen 2.4 som tyvärr inte är kompatibel med det system vi använder i Sverige”, säger Mikael Zagerholm. ”Ska vi köra på ERTMS-banor i Sverige måste vi uppgradera ETCS-utrustningen och det verkar bli väldigt kostsamt.”

”De prisindikationer jag fått pekar på att vi lika gärna kunde köpa nya lok som att utrusta dessa lok med den nya versionen av ETCS.”

Tre år eller tre månader

”Dessutom tar det åtminstone tre år att få fordonen utrustade och godkända med ETCS medan en ATC-installation kan genomföras på ett par månader.”

Annons:

Åtta lok från ÖBB till Grenland

Grenland Rail har köpt åtta ellok av österrikiska ÖBB. Loken ska sedan de utrustats med säkerhetssystemet ATC användas i den godstågstrafik som Grenland Rail utför i Norge och i Sverige.

Nordic Re-Finance köpte för några år 32 tunga diesellok av DSB i Danmark. Loken betecknas TMe i Sverige.

”Vi trodde vi skulle kunna ha ETCS i alla de 26 loken som går i trafik i Danmark, Sverige och Norge vid det här laget men vi väntar fortfarande på godkännanden”, säger Mikael Zagerholm.

”Förhoppningen är att dessa ska bli godkända så tidigt som möjligt under 2024. När det sker har vi ytterligare lok redo att godkänna omgående som just nu står overksamma. Installationen av ETCS är verkligt tidsödande och fruktansvärt dyrbar.”

Grenland köper lok från Österrike

Norska Grenland Rail, som också bedriver godstågstrafik i Sverige, köpte nyligen åtta 1144-lok från ÖBB I Österrike.

Mikael Zagerholm tror inte att det påverkar tillgången på och marknaden för uthyrning av ellok i Sverige.

”Grenland kommer främst att använda loken i Norge”, säger han.

”I Sverige kommer det fortfarande att finns en stark efterfrågan på ellok med väldigt bra dragkraft.”

Rc4 fortfarande bäst

Moderna Traxx- och Vectron-lok eller urstarka 620-lok i all ära. Skulle Mikael Zagerholm få välja skulle han helst köpta 25 Rc4-lok från Green Cargo.

”Men tyvärr vill inte Green Cargo sälja några av sina Rc4-lok”, säger han.

Enligt Zagerholm kräver visserligen Rc-loken tätare underhåll och felfrekvensen är med ålderns rätt något högre än för nya Traxx- och Vectron-lok.

”Men det finns en enorm kompetens när det gäller Rc-loken i Sverige och reservdelslager på många håll i landet”, säger han.

”Ett Rc-lok med någon defekt drar godståg dagen därpå, de nyare elloken blir stående en månad på verkstad i väntan på reservdelar som dessutom är oerhört dyra.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Omstart för Krösatågen

Kollektivtrafikmyndigheterna i Småland måste göra om upphandlingen av Krösatågstrafiken. Det har Förvaltningsrätten i Jönköping beslutat. Men beslutet kommer troligen att överklagas.

Nyhet

Många vill åka tåg i sommar

Mycket pekar mot en rekordsommar för persontågstrafiken i Sverige. De fem största företagen rapporterar fler bokningar än inför sommaren 2021 och SJ tror på en ökning jämfört med rekordåret 2019.

Nyhet

Motstridiga resultat i nya bromstester

Bromssträckorna blev väldigt korta när nya prov med bromsblock i kompositmaterial inleddes i januari. Temperaturen var mellan -6 och -19 grader. Men när proven fortsatte i snörök blev tågens bromssträckor extremt långa. Nu fortsätter proven.

Nyhet

Kärvt för godstågsbolagen

Trots en kraftig ökning av den statliga miljökompensationen sjönk vinsten för de flesta godstågsbolagen i Sverige 2022. Utan statsbidragen skulle godstrafik på järnväg resulterat i en miljardförlust.