Annons:

Publicerad: 2021-05-27

Banavgifterna sänks med 1,37 miljarder kronor för att stötta tågtrafikföretagen under och efter coronapandemin. Tågföretagen är nöjda.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Tågabs tåg 7000 till Falun står avgångsklart på Göteborg C en aprilmorgon 2016.

Annons:

Banavgifterna är bundna av EU-regler så medlemsstaterna har ganska lite utrymme för att göra egna stöd. Från Sveriges sida har vi haft en miljöbonus till järnvägen som har varit ett sätt att kompensera för banavgiften.

 

Per Bolund (MP), miljö- och klimatminister

”Äntligen”, säger Lars Yngström, vd i Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab). ”Äntligen med väldigt många utropstecken efter.”

”Det är verkligen efterlängtat. Vi har velat se sänkta banavgifter sedan resetrestriktionerna infördes och resandet minskade drastiskt.”

”Men regeringen har länge slagit dövörat till. Vi har inte fått några reaktioner, inta haft någon dialog, Nu reagerar den äntligen och det verkar vara en betydande sänkning av banavgifterna och det tackar vi för”, säger Lars Yngström.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är överens om att stötta järnvägstransporterna genom en sänkning av banavgifterna, till stöd för järnvägsoperatörerna som drabbats ekonomiskt under coronakrisen.

”Stort steg för hållbara transporter”

”Det är ett stort steg för att få mer hållbara transporter i Sverige. Inte minst mot bakgrund av pandemin och den nedgång som varit i både gods- och persontrafik”, säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) i ett skriftligt uttalande.

Enligt Per Bolund är sänkningen av banavgifterna viktig för att nå klimatmålen och en del av arbetet med att föra över resor från väg- och flygtrafik till transportmedel med låg klimatpåverkan, som järnväg och sjöfart.

Under pandemin har EU gett medlemsstaterna möjligheten att tillåta infrastrukturförvaltarna att tillfälligt sänka eller slopa banavgifter. Tågföretagen har, som Järnvägar.nu skrivit om, krävt att banavgifterna tillfälligt ska avskaffas eller sänkas, i Sverige.

Men Per Bolund vill inte avskaffa banavgifterna helt, inte ens under begränsad tid.

”Banavgifterna är bundna av EU-regler så medlemsstaterna har ganska lite utrymme för att göra egna stöd. Från Sveriges sida har vi haft en miljöbonus till järnvägen som har varit ett sätt att kompensera för banavgiften”, säger Per Bolund.

Tågföretagen kritiserar regeringen

Regeringen struntar i tågbranschen, EU:s rekommendationer och tågtrafikföretagen som försöker överleva i det pressade ekonomiska läget. Det anser branschföreningen Tågföretagen.

Sänkta avgifter kräver lagändring

Eftersom banavgifterna regleras i järnvägslagen krävs troligen en lagändring. Regeringen avser därför återkomma till riksdagen under året med nödvändiga lagändringar och budgetförslag.

Regeringen och stödpartierna hoppas är de sänkta banavgifterna ska göra järnvägen mer attraktiv för godstransportörer men också stärka ekonomin i persontrafiken där restriktionerna har lett till en mycket kraftig minskning av antalet resenärer.

Enligt vad Järnvägar.nu erfar kommer sänkningen av banavgifterna att gälla retroaktivt från 1 april 2020 och gälla till och med 30 juni 2021, det vill säga i 15 månader.

Återbetalning av banavgifter

Det kommer att innebära att tågtrafikföretagen kan få återbetalning av redan betalade avgifter för 2020 och 2021.

I vanliga fall betalar tågtrafikföretagen banavgifter till Trafikverket. Avgifterna används för att delvis bekosta underhållet av järnvägarna. För att underhållet inte ska försämras när banavgifterna sänks kommer staten att kompensera Trafikverket med motsvarande belopp.

Regeringens besked välkomnas av branschorganisationen Tågföretagen och arbetsgivarorganisationen Almega.

”Tågföretagen har varit hårt prövade av pandemin och restriktionerna och därför är beskedet mycket efterlängtat”, säger Thomas Erséus, vd på Almega.

”Ett steg i rätt riktning”

”Vi har efterfrågat ett tillfälligt avskaffande av banavgifterna så detta är absolut ett steg i rätt riktning”, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Almega Tågföretagen. ”För de tågoperatörer som bedriver långväga kommersiell trafik innebär beskedet att de äntligen får ett riktat stöd.”

”De tillskott som staten lämnat till regionala kollektivtrafikmyndigheter har inte kommit utförande operatör till del trots att operatörerna drabbats hårt av minskat resande. Långväga kommersiell kollektivtrafik har inte alls omfattas av stöden”, säger Pierre Sandberg

EU har rekommenderat medlemsländerna att reducera banavgifterna och snabbehandlad EU-lagstiftning ger medlemsstaterna möjligheten att reducera eller helt slopa banavgifter under begränsad tid, även med retroaktiv verkan.

”Beskedet innebär att förutsättningarna för en snabb återstart för järnvägen som transportmedel förbättras. Detta kommer få stor betydelse för hela samhället när vi så smått börjar återgå till det normala”, säger Pierre Sandberg.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Snart sovvagnar till Hamburg

Nästa vecka kan SJ få tillstånd att använda en sovvagn i tågen mellan Stockholm och Hamburg. Två veckor senare kan fyra vagnar vara godkända och då blir det premiär för sovvagnar i nattågen.