Annons:

Publicerad: 2020-08-14

Mindre förlust än väntat för Green Cargo

Coronapandemin har inte påverkat godstransporterna och lönsamheten så mycket som befarat. Men Green Cargo tvingas ändå redovisa ett rörelseresultat på -77 miljoner kronor andra kvartalet 2020.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Rc4 1195 och Rd2 1036 med ett godståg vid Ombenning på Godsstråket genom Bergslagen den 2 juli 2020.

Annons:

Produktionen och säkerhetsarbetet har fungerat väldigt väl, punktligheten var riktigt bra och vi tappade inte så mycket av omsättning och resultat som vi befarade i våras.

 

Ted Söderholm, vd Green Cargo

”Vi tycker att vi har lyckats hantera coronapandemin ganska bra”, säger Ted Söderholm, vd i Green Cargo.

”Produktionen och säkerhetsarbetet har fungerat väldigt väl, punktligheten var riktigt bra och vi tappade inte så mycket av omsättning och resultat som vi befarade i våras.”

Sjukfrånvaron bland Green Cargos anställda minskade till och med under kvartalet jämfört med samma period förra året.

Effekten av covid-19 blev något sjunkande transportvolymer och en minskning av intäkterna med 71 miljoner kronor, motsvarande 7 procent.

Sedan mitten av mars har Green Cargo genomfört flera åtgärder för att minska kostnaderna och parera intäktsbortfallet. Produktionen har anpassats till minskade transportbehov och Green Cargo införde korttidsarbete 1 maj för medarbetare i administrativ tjänst.

Färre bilar och mer papper

Det är främst transporterna för fordonsindustrin och transporterna av stål och flygbränsle som minskat kraftigt medan transporterna av timmer, massa och papper samt de intermodala transporterna ökat. Nettoomsättningen stannade vid 973 miljoner kronor, andra kvartalet 2019 var den 1 049 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -77 Mkr, andra kvartalet förra året var det +51 Mkr.

Rörelseresultatet har påverkats marginellt av den statliga miljökompensationen med fem Mkr, motsvarande kvartal förra året var den 91 Mkr. Den minskade miljökompensationen svarar för över hälften av resultatförsämringen.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -61 Mkr, andra kvartalet förra året +39 Mkr.

Ett kort godståg med stål från Outokumpu i Smedjebacken till Borlänge vid Hagge 2 juli 2020. Rd2 1101 är dragkraft.

Nya avtal för 110 miljoner kronor

Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 110 Mkr under andra kvartalet i år.

För första halvåret 2020 uppgick rörelseresultatet till -147, första halvåret förra året var rörelseresultatet -33) Mkr.

Nettoomsättningen minskade med två procent under halvåret.

Den tidigare så förlustbringande intermodala transporterna i Norge håller på att vändas till plusresultat

Tack vare den väsentligt glesare persontågstrafiken har det blivit relativt gott om plats på spåren för Green Cargo och andra godstrafikföretag.

92,6 procent av leveranserna nådde kunderna i rätt tid under andra kvartalet och kundnöjdheten ökade från 3,22 till 3,91 på en femgradig skala.

Behöver stort kapitaltillskott

Green Cargo rapporterade i februari till regeringen att företaget behöver mellan 1,2 och 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott från staten.

Men de minskade transporterna och de ökande förlusterna på grund av coronapandemin skrev revisions- och rådgivningsföretaget KPMG i en rapport till Näringsdepartementet att behovet snarare var 2,2 miljarder kronor.

”Vi har ännu inte fått några besked av regeringskansliet”, säger Ted Söderholm.

”Enligt uppgift återkommer regeringen med ett besked i höstbudgetpropositionen. Läget är inte akut, pengarna räcker ett tag till. Men vi behöver definitivt ett kapitaltillskott inom en ganska snar framtid.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Mindre miljöpåverkan får kosta

Tåget ska vara det överlägset bästa alternativet för miljö och klimat. Det är ledstjärnan för Inlandståg som för tillfället bedriver en blygsam trafik på Inlandsbanan och angränsande banor. Men nu är äntligen det första Lint-tåget i Sverige.

Nyhet

Sverige missar miljarder

Sverige kan förlora tiotals miljarder kronor i bidrag från EU för utbyggnad av de svenska järnvägarna sedan regeringen beslutat att lämna samarbetet kring EU:s stomnät, det så kallade TEN-T-nätet.

Nyhet

Green Cargo kör fler kombitåg

Godstågsföretaget Green Cargo har utökat den intermodala trafiken. Ett nytt kombitåg mellan Trelleborg och Stockholm Årsta började rulla i december och i januari var det premiär för linjen Göteborg-Rosersberg.

Nyhet

Trafikförvaltningen svarar men MTR tiger

Järnvägar.nu har ställt ett antal frågor till Trafikförvaltningen i Region Stockholm och till MTR Pendeltågen om rådande kaos i pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet. MTR Pendeltågen har valt att inte svara. Trafikförvaltningen svarar skriftligt.