Annons:

Publicerad: 2020-05-15

Ny tågdepå i Hässleholm

Om två veckor, 29 maj, invigs den nya tågdepån i Hässleholm, en av de största i Sverige. Här ska de 111 Öresundstågen städas, tvättas och underhållas. Kostnaden för depån blir 1,5 miljarder kronor.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Den stora underhållsdepån vid Kärråkra i Hässleholm är nu redo att tas i bruk.

”Det betyder väldigt mycket att vi får hem underhållet av Öresundstågen från Danmark”, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.

”Underhållet kommer att gå snabbare när tågen bara behöver ta sig till Hässleholm.”

Zachau anser att Hässleholm är en bra plats för den stora tågdepån där allt underhåll av de 111 Öresundstågen kommer att genomföras.

”I Hässleholm möts Södra stambanan, Markarydsbanan och Skånebanan. Det finns koppling till såväl kontinenten som resten av landet”, säger hon.

”Storleken på depån kräver dessutom ett tillräckligt stort markområde och detta fanns i Hässleholm till ett rimligt pris.”

Än så länge servas Öresundstågen i Helgoland utanför Köpenhamn. Anläggen är gammal och har begränsad kapacitet vilket medför att många tåg fått ställas upp i väntan på underhåll. Det har i sin tur orsakat fordonsbrist vilket lett till kortare tågsätt och trängsel i rusningstrafiken.

”Nu kommer tågen att underhållas direkt när behoven uppstår”, säger Carina Zachau. ”Vi får möjlighet att sätta hela och rena tåg i trafik snabbare. ”

220 000 kvadratmeter depå

Den nya depån, som ligger i Kärråkra norr om godsbangården i Hässleholm, omfattar ett markområde på 22 hektar med fem byggnader om sammanlagt 26 000 kvadratmeter.

Underhållet kommer att gå snabbare när tågen bara behöver ta sig till Hässleholm.

 

Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne

Den största byggnaden är verkstadshallen där det även finns kontor, lager och personalutrymmen fördelat på tre våningar.

I de övriga tre byggnader finns en hjulsvarvshall, en kombihall med tvätt, sanering och avisning samt en städbyggnad med tillhörande kontor och personalutrymmen.

I anslutning till städbyggnaden ligger ett flertal städplattformar.

I verkstaden finns tio spår varav ett med lyftbockar och ett med hjulsänk. Ett spår har kombibox för lackering och kompositplastarbeten.

I tandemsvarven kan de fyra hjulen i en boggi svarvas samtidigt. För Öresundstågen krävs att det inte får skilja mer än fem millimeter mellan diametrarna i en boggi.

Kombihallen rymmer hela tågsätt och är försedd med tvätt, olycksfalls- och klottersanering samt avisning. Tvättanläggningen fungerar som en biltvätt där fordonet står still och tvätten rör sig.

Slutmonteringen av MYA-systemet sköttes av två Vossloh-anställda från USA. Sedan hade vi en utbildning för depåns förare.

 

Andreas Johansson, projektledare på Vossloh

37 spårväxlar i depån

Inom depån finns nio kilometer spår och 37 spårväxlar med växelvärme från Vossloh.

För att underlätta omläggningen av växlarna har Vossloh levererat ett Modular Yard Automation (MYA). Systemet är framtaget av Vossloh i USA och används nu för första gången i Sverige.

”Slutmonteringen av MYA-systemet sköttes av två Vossloh-anställda från USA”, säger Andreas Johansson, projektledare på Vossloh. ”Sedan hade vi en utbildning för depåns förare.”

MYA-systemet består av fyra digitala manövertavlor med pekskärm. När ett tåg är på väg in i depån öppnar föraren fönstret och når manövertavlan som sitter på 2,5 meters höjd. Föraren trycker på symbolen för destinationen och aktuella växlarna läggs om med en trådlös förbindelse.

Växelvärmen styrs av väderprognoserna, en lokal väderstation och rälstemperaturgivare.

”Växelvärmen är näst efter kontaktledningen det system som kräver absolut mest ström”, säger Andreas Johansson på Vossloh. ”Systemet ska bara vara igång när det behövs, annars eldar man för kråkorna. ”

Vossloh räknar med en energibesparing på 30 procent.

Symmetrisk växel på spårområdet utanför Kärråkadepån.

Annons:

Öresundstågen rullar i sex län

Den nya depån är utformad för service och underhåll av Öresundstågen som trafikerar sex län i södra Sverige och Själland i Danmark.

Det fanns flera olika alternativ för lokalisering av depån men man fann att Hässleholm skulle bli bäst ur trafiksynpunkt, det ligger mitt i trafiksystemet med tågavgångar i fem riktningar.

Region Skåne uppför depån och hyr ut den till Öresundståg. Därmed kan underhållskapaciteten och underhållet upphandlas i konkurrens.

Öresundstågen började trafikera den då nya Öresundsbron mellan Sverige och Danmark år 2000. Efterhand har fler tåg anskaffats och nu finns 111 Öresundståg

Region Skåne äger och förvaltar depån. Öresundståg AB är enda hyresgästen och har ett hyreskontrakt på 25 år till självkostnadspris.

1,5 miljarder kronor

Kostnaden för depån blir 1,5 miljarder kronor.

”Det är en långsiktig investering för Region Skåne”, säger Carina Zachau. ”Underhållet blir billigare i Hässleholm eftersom vi snabbare kan få ut tågen i trafik efter underhåll. Det är billigare att ha verksamheten i Sverige när den svenska kronan är så svag.”

”Depån i Hässleholm ger Skåne dessutom 150 nya arbetstillfällen”, säger Carina Zachau. ”Hela samhället vinner på mer effektiva tågtransporter.”

”Projektet har hållit budget genom hela processen”, påpekar Zachau.

SJ tar över trafiken i december

SJ tar i december över trafiken med Öresundstågen från Transdev. SJ får genom dotterbolaget SJ Öresund ansvaret för drift och fordonsunderhåll i åtta år med option på två år.

Underhållet av Öresundstågen I Hässleholm kommer att utföras av SJ:s underleverantör Mantena, ett statligt norskt tågunderhållsföretag, som får tillgång till depån 1 juni.

Skånetrafiken hyr ett antal uppställnings- och städplatser. Eventuellt kommer Pågatågen att kunna utnyttja vissa funktioner i depån.

Invigning 29 maj blir helt digital på grund av coronapandemin.

Depån tas i drift i december

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Lint snart på Fryksdalsbanan

Det mesta tyder på att de krånglande Itino-tågen på Fryksdalsbanan kompletteras med två Lint-tåg från Inlandsbanan under två år. På fredag körs en tur på banan för politiker och massmedia.

Nyhet

Malmtågen rullar igen

Malmtrafiken mellan Kiruna och Narvik kom igång först på onsdagskvällen, uppröjningsarbetet tog längre tid än beräknat. Men tågen går endast nattetid. Bristen på malmvagnar har förvärrats och LKAB får svårt att klara leveranserna.

Nyhet

I sommar ska spårvagnarna rulla

Först i sommar, ett halvår efter invigningen, kan spårvagnstrafiken i Lund komma att fungera som planerat. Hjulsvarven i Hässleholm kan inom kort användas för att svarva spårvagnshjul.