Annons:

Publicerad: 2021-08-12

Green Cargo vänder till vinst

För första gången på flera år kan Green Cargo redovisa vinst under ett kvartal. För andra kvartalet 2021 blev vinsten 25 Mkr. Men då ingår en miljökompensation från staten på 64 miljoner kronor.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Green Cargo Rde 1072 drar ett tomt virkeståg söderut och passerar Ragundabron över Indalsälven den 11 juli 2021

Annons:

”Vi är på rätt väg, resan fortsätter”, säger Ted Söderholm, vd i Green Cargo. ”Det förbättrade resultatet är en effekt av det arbete vi bedrivit under flera år för att göra företaget med effektivt och lönsamt.”

För andra kvartalet 2021 redovisar Green Cargo ett rörelseresultat på 29 miljoner kronor, Det kan jämföras med resultatet andra kvartalet 2020 som var -77 miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade med knappt nio procent och uppgick till 1 056 (973) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 25 (-61) Mkr.

Miljökompensation på 64 Mkr

Rörelseresultatet påverkades av miljökompensation med 64 (5) Mkr. Stödet utbetalades för andra halvåret 2020.
Det betyder att hälften av resultatförbättringen kan hänföras till det statliga stödet för godstransporter på järnväg.
Dessutom påverkades resultatet för andra kvartalet 2020 i betydligt större utsträckning av coronapandemin än resultatet andra kvartalet 2021.

”Men det underliggande resultatet för andra kvartalet 2021 utvecklades positivt tack vare ett generellt sett bra marknadsläge och förbättrad kostnadskontroll”, säger Ted Söderholm.

”Transportvolymer, omsättning och resultat förbättras stadigt. Vi har blivit av med ett par olönsamma avtal och tecknat flera nya lönsamma avtal.”

Två Mb-lok med 4010 främst drar den lastade stålpendeln från Luleå till Borlänge vid Österås strax norr om Långsele på kvällen den 11 juli 2021.

Stora störningar under sommaren

”Men tyvärr har vi i år, särskilt nu i sommar, drabbats av flera omfattande trafikstopp på grund av åsknedslag, bränder i banvallar, bortspolade banvallar och rivna kontaktledningar vilket påverkat punktligheten och kundnöjdheten”, säger Ted Söderholm.

Punktligheten sjönk till 88,6 (92,6) och kundnöjdheten till 3,47 (3,91).

Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 193 (110) Mkr.

Regeringen har ännu inte genomfört det aktieägartillskott till Green Cargo om 1,35 miljarder kronor som riksdagen beslutade om i december förra året.

Fortsatt dialog om aktietillskottet

En dialog pågår mellan regeringskansliet och EU-kommissionen i Bryssel.

”Processen har dragit ut på tiden eftersom en konkurrent anmält aktieägartillskottet till EU”, säger Ted Söderholm. ”Men såväl riksdagens trafikutskott som regeringen vill se att tillskottet betalas ut så snart som möjligt så vi har goda förhoppningar”, säger Ted Söderholm.

Konkurrenten i fråga är Hector Rail.

”Vi klarar den löpande verksamheten utan ägartillskottet men för att kunna agera offensivt och investera i nya lok, nya vagnar och bättre it-system behöver Green Cargo få ägartillskottet.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Trailer på tåg ökar igen

Kombitrafiken på järnväg mellan södra och norra Sverige minskade när Schenker slutade köra trailrar på tåg i höstas. Men efter idogt arbete av Sandahls Goods & Parcel och Real Rail är tågfrakterna nästan uppe på de gamla nivåerna.

Nyhet

Getingmidjan snart som ny

150 år efter invigningen av sammanbindningsbanan genom centrala Stockholm 1871 är Getingmidjan som ny. Det sista åtta veckor långa trafikstoppet är historia men än återstår mycket att göra.