Annons:

Publicerad: 2022-06-09

Green Cargo vill dubbla kombitrafiken

Green Cargo vill fördubbla den intermodala trafiken. De ökade transporterna av containrar och trailar ska integreras med den befintliga vagnslasttrafiken.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Green Cargo har börjat koppla in kombivagnar med last för Ica i stålpendel-tågen mellan Borlänge och Luleå. I juli 2021 drar två Mb-lok ett norrgående tåg vid Forsmo.

Annons:

”Vi ser ett växande intresse från speditörer och varuägare att transportera mycket mer gods på järnväg”, säger Ted Söderholm, vd i Green Cargo.

”Vi integrerar kombitrafiken med vårt nätverk med vagnslasttrafik över hela landet. Med en mer effektiv vagnsstyrning kommer nätverket att erbjuda ökad transportfrekvens, kortare transporttider och bättre punktlighet.”

Green Cargo hoppas kunna öka kombitrafiken från två till fyra miljoner ton per år.

Vår satsning på fördubblade kombitransporter är ett viktigt steg för omställningen till ett klimatsmart och transporteffektivt samhälle.

 

Ted Söderholm, vd i Green Cargo

Många svåra år för godstågsföretagen

Tågtrafikföretagen har haft svårt att återta förlorade marknadsandelar sedan finanskrisen 2007-2008. Under flera år blev lastbilstransporterna allt billigare, främst på grund av dumpade löner och sämre anställningsvillkor för chaufförerna.

Men coronapandemin med obalanser i transportflödena, restriktionerna för passage av landsgränserna och det sista halvårets exceptionella prisstegringar på dieselbränsle har medfört att allt fler gods nu går på järnväg.

Sedan 2017 har transportmängden på järnväg ökat från 21 till 23 miljarder tonkilometer per år.

”Vår satsning på fördubblade kombitransporter är ett viktigt steg för omställningen till ett klimatsmart och transporteffektivt samhälle”, säger Ted Söderholm. ”Dessutom kommer den att stärka vår långsiktiga lönsamhet. En grön tillväxt är bra för både samhället och för Green Cargo.”

”Nu går vi från försvar av våra positioner och konsolidering av verksamheten till en offensiv satsning.”

Järnvägstrafiken står för mindre än en procent av transportsektorns samlade utsläpp av koldioxid samtidigt som den står för 24 procent av det totala godstransportarbetet och sju procent av persontrafiken.

Åtta gånger mer energi för att köra lastbil än tåg

Det är åtta gånger mer energieffektivt att transportera gods med tåg än med lastbil och minskningen av utsläppen är nästan hundraprocentig.

Enligt Green Cargos beräkningar är utsläpp från transporten av 100 000 lastenheter á 22,8 ton en sträcka av 500 kilometer 2,4 ton koldioxid med eltåg, det vill säga 0,0021 gram/nettotonkilometer.

Vid transport med lastbil med trailer blir utsläppen av koldioxid 62 700 ton vilket betyder 55 gram/nettotonkm.

Energiförbrukningen vid transporten av 100 000 enheter á 22,8 ton 500 kilometer är med eltåg 41 040 000 kWh, det vill säga 0,036 kWh/nettotonkm.

Motsvarande transporter med lastbil med trailer ger en energiförbrukning på 338 580 000 kWh, dvs 0,297 kWh/nettotonkm.

Green Cargo Rc4 1138 med ett kombitåg vid Håstad strax norr om Lund i maj 2009.

Fler långa och tunga tåg

Grundprincipen i Green Cargos satsning på ökade intermodala transporter är att köra så långa och tunga tåg som möjligt.

”Det handlar om att öka fyllnadsgraden sett till tågens tillåtna längd och vikt. Genom att kombinera vagnslaster med intermodala vagnar försöker vi köra så många tunga fullängdståg som möjligt”, säger Ted Söderholm.

Godstågen byggs i förutbestämda vagnsgrupper och planeras utifrån kundernas behov med få stopp längs vägen, därigenom kortas ledtiderna jämfört med traditionell vagnslast där alla vagnar rangeras.

När det finns stora godsvolymer i fasta flöden körs direktförbindelser, exempelvis mellan Göteborg Skandiahamnen och Rosersbergs kombiterminal norr om Stockholm.

Sex huvudflöden i nya nätverket

I det nya kombinerade nätverket för vagnslaster och intermodala flöden kommer Green Cargo att arbeta med sex huvudflöden:

  • Malmö-Trelleborg-Oslo Alnabru med till av- och tillkoppling av vagngrupper i Halmstad, Göteborg Skandiahamnen och Sävenäs.
  • Trelleborg-Malmö-Älvsjö med av- och tillkoppling i Nässjö.
  • Helsingborg-Älvsjö med till av- och tillkoppling av vagngrupper i Nässjö och Eskilstuna.
  • Halmstad-Rosersberg med till av- och tillkoppling i Skandiahamnen och Sävenäs.
  • Halmstad-Sundsvall-Umeå-Piteå med till av- och tillkoppling av vagngrupper i Sävenäs.
  • Göteborg Skandiahamnen-Gävle med till av- och tillkoppling av vagngrupper i Hallsberg.

Green Cargo vill konkurrera med vägtrafiken

Ted Söderholm säger att Green Cargo inte primärt kommer att konkurrera med Real Rail och annan befintlig kombitågstrafik.

”Vi vill konkurrera med vägtrafiken”, säger han. ”Det ankommer väldigt mycket containrar och trailrar från kontinenten till Malmö. Helsingborg och Halmstad som vi gärna tar hand om”, säger Ted Söderholm.

Green Cargo planerar samtidigt att upphöra med en del av dagens intermodala terminmaler. Ted Söderholm vill i dagsläget inte berätta vilka.

Ett orosmoln är att Trafikverket inte ger klartecken för en eller flera av Green Cargo nya huvudflöden.

”Tågplaneprocessen inom Trafikverket är försenad och vi vet ännu inte vilken trafik vi kommer att få köra från december i år när det nya intermodala nätverket ska implementeras”, säger Ted Söderholm.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Ny godspendel Oslo–Göteborg

Sedan mitten av september körs ett nytt godståg mellan Oslo och Göteborg, till att börja med en gång i veckan. Tåget minskar trafiken på E6 med 2 000 lastbilar och därmed koldioxidutsläppen med 700 ton om året.

Nyhet

Risk för fler signalfel

Införandet av det nya tågsäkerhetssystemet ERTMS i Sverige har skjutits upp flera gånger och det kommer inte att vara helt utbyggt förrän om 20–50 år. Nu måste Trafikverket rädda det äldre signalsystem.

Nyhet

Nya avtal ska rädda Vy Tåg

Vy Tåg blöder. 2021 blev förlusten 445 miljoner kronor. Nu förhandlar Vy Tåg om nya avtal med Norrtåg och Region Värmland och företaget har vänt sig till Trafikverket för att minska förlusterna