Annons:

Publicerad: 2023-06-15

Fler snabbtåg på Västkustbanan

Fler X55-tåg när tunneln under Varberg är klar 2025, nya snabbtåg för 250 km/h 2027 och genomgående tåg Hamburg-Köpenhamn-Göteborg-Oslo i slutet av 2020-talet. Så ser SJ:s planer ut.

Text: Ulf Nyström  Foto: Alstom och Svante Fält

SJ:s nya snabbtåg för 250 km/h ska levereras från Alstom från 2026 och kan sättas i trafik på Västkustbanan under 2027.

”Det finns definitivt en marknad för fler tåg längs Västkusten”, säger Petter Essén, chef för Trafik- och fordonsprogram på SJ.

”Redan i dag kör vi sju snabbtåg per dygn i vardera riktningen mellan Göteborg och Malmö trots att det finns en väl utbyggd upphandlad trafik med Öresundstågen. När dubbelspåret genom Varberg och mellan Ängelholm och Maria står klart 2025 kan vi korta restiden och öka till åtta tågpar per dygn.”

Färre tåg när körtiden förlängdes

För ett par år sedan körde SJ åtta tågpar mellan Göteborg och Malmö per dygn men när de två stora banarbetena satte igång och tågen fick längre körtider räckte de tillgängliga tågsätten endast till sju dubbelturer.

Snabbtågen kör i dag på två timmar och 36 minuter mellan Göteborg C och Malmö C. När hela Västkustbanan, förutom den fyra kilometer långa flaskhalsen Marie-Helsingborg, har dubbelspår om ett par år kan restiden kortas cirka 20 minuter.

Men i sommar körs inga SJ-tåg mellan Göteborg och Malmö. Arbeten för Västlänken, tågtunneln under centrala Göteborg, vid Almedal mellan Göteborg C och Mölndal sätter effektivt stopp för all tågtrafik under nio veckor från och med 19 juni.

SJ ställer in

SJ har valt att inte köra snabbtågen mellan Mölndal och Malmö utan hänvisar resenärerna till ersättningsbussar eller Öresundstågen.

”Vi har stor brist på lokförare och det minst dåliga alternativet var att ställa in helt på Västkustbanan”, säger Petter Essén.

“Annars hade vi tvingats ställa in alla eller många tåg på en annan sträcka eller ett betydande antal tåg olika sträckor runt om i landet.”

Annons:

SJ:s snabbtåg X55 från Malmö mot Göteborg vid Kattarp mellan Helsingborg och Ängelholm 3 maj 2022. Till vänster linjen mot Åstorp och till höger det nya dubbelspåret mellan Maria och Ängelholm med större kurvradie och högre tillåten största hastighet.

När SJ-tågen åter börjar trafikera Västkustbanan i augusti blir det liksom de senaste åren med X55, det vill säga SJ 3000.
Medan moderniseringen av X2000-tågen pågår finns inte tillräckligt många lutande snabbtåg för att klara trafiken på Västkustbanan, trafiken på Västra och Södra stambanorna prioriteras.

”Men jag räknar med att vi kan köra X2000 på Västkustbanan kommande somrar då vi glesar ut trafiken mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö”, säger Petter Essén.

X2000 Göteborg–Köpenhamn

”Det handlar både om ett antal genomgående tåg Stockholm-Göteborg-Malmö och att kunna köra vissa tåg mellan Göteborg och Köpenhamn.”

Nästa steg i utvecklingen av den kommersiella trafiken på Västkusten kan tas 2027 om leveranserna av de nya snabbtågen för 250 km/h från Alstom sker som planerat.

”Då kan vi låta de nya snabbtågen ersätta X55:orna och får 50 procent fler sittplatser. Om vi samtidigt kan öka trafiken från åtta till tio tågpar per dygn dubblerar vi nästan utbudet av sittplatser mellan Göteborg och Malmö”, säger Petter Essén.

De nya snabbtågen klarar dessutom det danska strömsystemet och kan därför köras till och från Köpenhamn.

SJ vill köra Oslo-Göteborg

”Vi vill gärna knyta samman trafiken Oslo-Göteborg med trafiken Göteborg-Köpenhamn och hoppas kunna köra tre tågpar genomgående Oslo-Köpenhamn med de nya snabbtågen från 2027”, säger Peter Essén.

”I dag tvingas resenärerna till tågbyte i Göteborg och mycket vore vunnit med genomgående tåg.”

EU-kommissionen har bett medlemsländerna samarbeta kring ett antal pilotprojekt för ökad internationell persontågstrafik och SJ utreder tillsammans med danska DSB och tyska DB att köra genomgående trafik mellan Hamburg och Oslo via Köpenhamn och Göteborg.

Tanken är att merutnyttja DSB:s nya Talgo-tåg som ska rulla mellan Köpenhamn och Hamburg.

”Men det kräver nya lok som kan dra tågen i Sverige och Norge i 200 kilometer i timman”, säger Petter Essén.

”DSB:s Vectron-lok klarar danska och tyska signalsystemet men inte de svenska och norska så vi behöver nya lok för sträckan Oslo-Köpenhamn.”

Stor marknad

”Än så länge är det tankar och funderingar men utmaningen är lockande. Det bor ju nästan fem miljoner människor i de största städerna mellan Oslo och Hamburg så det bör definitivt finnas underlag för genomgående trafik när Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland står klar.”

Det finns ett stort antal hinder som måste övervinnas.

I Norge har den samhällsköpta trafiken företräde framför kommersiell trafik och operatören måste skriva avtal med Jernbanedirektoratet, kapaciteten måste ökas med dubbelspår och hastigheten höjas mellan Öxnered och Ski strax söder om Oslo, kapaciteten måste ökas mellan Helsingborg och Lund och största tillåtna hastighet bör höjas på större delen av Västkustbanan.

SJ:s nya snabbtåg byggs för 250 km/h men den planerade höjningen av hastigheten på Västkustbanan har stoppats av nuvarande regering.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Brakförlust för Vy Tåg 2020

Vy Tåg, som ägs av norska statliga Vygruppen, redovisar en förlust på 255 miljoner kronor för 2020. I praktiken betalar de norska skattebetalarna en betydande del av många svenska tågresor.

Nyhet

Ett bra år för godstågsbolagen

Nästan alla godstågsbolag i Sverige kunde redovisa plusresultat 2021. Tågab noterade rekord för omsättning och vinst. Bristande pålitlighet för landsvägstransporterna under pandemin och stöd från staten förklarar de goda tiderna.