fbpx

Hector Rail går till EU

Hector Rail kommer troligen att vända sig till EU för att stoppa svenska statens kapitaltillskott till Green Cargo. Kapitaltillskottet är på 1,4 miljarder kronor.

 

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 15 januari 2021

 

FOTO: KASPER DUDZIK
Ett virkeståg för Trätåg Mora-Borlänge med Hector Rail 243 001 som dragkraft inväntar i januri 2017 ett mötande tåg i Insjön.

”Vi tycker att det är helt fel att Green Cargo får ett villkorslöst kapitaltillskott av svenska staten”, säger Claes Scheibe, vd i Hector Rail.

”Det snedvrider konkurrensen och fördröjer nödvändiga rationaliseringar i det statliga bolaget.”

Riksdagen beslutade strax för julhelgen att ge ett kapitaltillskott till statliga Green Cargo på 1,4 miljarder kronor. Green Cargo har redovisat förluster under de senaste tio åren, även om förlusterna under flera år har varit relativt små.

Kapitaltillskott ger många nya lok | Järnvägar (jarnvagar.nu)

Hector Rail försökte under hösten stoppa beslutet om kapitaltillskott. Ledningen för Hector Rail skrev ett skarpt formulerat brev till näringsminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Claes Scheibe hade dessutom kontakt med ett antal riksdagsledamöter i näringsutskottet och trafikutskottet.

”Vi tycker att det är helt fel att Green Cargo får ett villkorslöst kapitaltillskott av svenska staten. Det snedvrider konkurrensen och fördröjer nödvändiga rationaliseringar i det statliga bolaget.”

 

 

Claes Scheibe, vd i Hector Rail

Vill stoppa bidrag till Green Cargo | Järnvägar (jarnvagar.nu)

Men Hector Rails protester hade ingen effekt.

”Vi fick ingen som helst respons”, säger Claes Scheibe. ”Ingen var särskilt intresserad av att lyssna på oss och regeringen fortsatte att köra sitt eget race.”

”Men det måste vara helt fel att belöna många år av misskötsel med 1,4 miljarder kronor”.

”Enda möjligheten att i efterhand stoppa kapitaltillskottet är att vi går till EU med en anmälan. Det kan medföra att EU får upp ögonen för hur den svenska regeringen och riksdagen agerar”, säger Scheibe.

Miljökompensation till godstågsbolagen

Riksdagen beslöt samtidigt att införa en särskild miljökompensation till godstågsbolagen för att de utför miljö- och klimatvänliga transporter i konkurrens med billigare men miljö- och klimatstörande lastbilstransporter. Miljökompensationen ska uppgå till 400 miljoner kronor per år i fem år.

”Miljökompensationen kan bli ett bra verktyg men vi vet ännu inte hur det kommer att utformas”, säger Claes Scheibe. ”Det har ju funnits ett liknande stöd några år men det har i huvudsak gått till Green Cargo.”

Hector Rail är Sveriges näst största godstågbolag och ägs numera av det brittiska investmentbolaget Ancala.

 

FOTO: KASPER DUDZIK
Hector Rail 161 106 rullar igenom Karlstad C i mars 2006 med ett godståg från Halden till Hallsberg.

Stora förluster för Hector Rail

Hector Rail redovisade ett resultat efter finansiella poster på -120 Mkr 2019. 2018 var betydligt värre, förlusten blev då 252 Mkr. Nettoomsättningen var 943 Mkr respektive 898 Mkr.

”Vi tar steg åt rätt håll”, säger Claes Scheibe. ”Förlusten 2020 var mindre än förlusten 2019 som var mindre än förlusten 2018. Och resultatet för 2021 kommer att bli bättre än det var 2019 och 2020.”

”Men de är svårt att konkurrera med ett bolag som Green Cargo som får statligt stöd .”

Hector Rail tog nyligen upp ett lån på 519 miljoner kronor i Landesbank Hessen-Thüringen och Siemens Bank för att kunna betala av äldre lån. Bolaget fick 2019 ett aktieägartillskott på 506 miljoner.

Fler artiklar

Risk för inställda tåg

Risk för inställda tåg

Tågtrafikföretagen har ont om lokförare och ombordpersonal och kan tvingas ställa in tåg med kort varsel. Under pandemin utbildades färre förare. Resandet kan nå nya rekordnivåer i sommar.

read more

Vill du läsa fler artiklar?