fbpx

Kapitaltillskott ger många nya lok

Två tredjedelar till nya lok och resten till nya vagnar och IT-satsningar. Så ser investeringsplanen ut för statliga godstrafikbolaget Green Cargo. Strax före jul beslutade riksdagen om ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 12 januari 2021

 

FOTO: KASPER DUDZIK
Green Cargo Mb 4006 och 4005 har anlänt till Boden i januari 2020 med stålpendeln från Luleå och gör rundgång inför avfärd söderut.

”Tack vare kapitaltillskottet kan vi fullfölja vår affärsplan och vår investeringsplan”, säger Ted Söderholm, vd i Green Cargo.

Green Cargo har med undantag för enstaka kvartal gått med förlust de senaste tio åren.

Enligt en rapport som ledningen för Green Cargo tog fram förra vintern med hjälp av konsultföretaget McKinsey och som överlämnades till Näringsdepartementet i februari behövdes mellan 1,2 och 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott.

Men när coronapandemin slog till i mars minskade transporterna.

Ännu större kapitalbehov

En rapport från revisions- och rådgivningsföretaget KPMG till Näringsdepartementet visade att Green Cargo snarare behövde 2,2 miljarder kronor i kapitaltillskott.

”Utan kapitaltillskott riskerar bolaget att hamna i kontrollbalansräkning redan under fjärde kvartalet 2020”, skrev KPMG.

1,4 miljarder kr till Green Cargo | Järnvägar (jarnvagar.nu)

Under sommaren och hösten förbättrades dock situationen för Green Cargo, det pågående transformationsprogrammet började ge effekt och transporterna återhämtade sig successivt.

”Det går åt rätt håll”, säger Ted Söderholm. ”Vi var på väg mot ett normalläge och kan bara hoppas att pandemins andra och tredje våg inte innebär att näringslivet behöver stängas ner eller transporterna hindras.”

Med kapitaltillskottet på 1,4 miljarder kronor och en årlig miljökompensation till godstågsbolagen i Sverige på 400 miljoner kronor per år 2021–2025 förbättras Green Cargos balansräkning och kassaflöde.

”Vi är rätt optimistiska inför framtiden. Med miljökompensation och kapitaltillskott kan vi vända till plusresultat redan i år”, säger Ted Söderholm.

”Men då krävs att staten via Trafikverket underhåller och utvecklar de svenska järnvägarna. Underhållsskulden är fortfarande mycket stor och kapaciteten otillräcklig samtidigt som persontågen i alla skeden prioriteras på bekostnad av godstågen.”  

”Det går åt rätt håll.  Vi var på väg mot ett normalläge och kan bara hoppas att pandemins andra och tredje våg inte innebär att näringslivet behöver stängas ner eller transporterna hindras.”

 

Ted Söderholm, vd i Green Cargo

 

FOTO: KASPER DUDZIK
Rc4 1318 med godståg vid Floda på Västra stambanan i april 2007. Det är gamla lok som dessa Green Cargo hoppas kunna byta ut.

Investeringar för tre miljarder kronor

Enligt den investeringsplan som Green Cargos styrelse beslutat om ska företaget satsa drygt tre miljarder kronor i nya lok, nya vagnar och olika IT-lösningar under en tioårsperiod.

Två tredjedelar, närmare två miljarder kronor, går till nya lok, cirka en halv miljard kronor till nya vagnar och lika mycket till IT-projekt.

Ett nytt godstågslok kostar 30-40 miljoner kronor. 50 nya lok kostar därmed 1,5-2,0 miljarder kronor.

”Vi har en föråldrad lokflotta”, säger Ted Söderholm. ”Vi måste köpa ett betydande antal nya lok inom några år.”

Green Cargo förnyade i oktober ett avtal med den rumänska loktillverkaren Softronic om framtida leveranser av Transmontana-lok.

Green Cargo kan köpa 100 ellok | Järnvägar (jarnvagar.nu)

De senaste åren har tio tunga sexaxliga lok levererats till Green Cargo och i vår levereras ytterligare sex lok.

”Vi behöver starka lok som kan dra tyngre tåg och lok med dataöverföring som kan minimera drift- och underhållskostnaderna”, säger Söderholm.

Kan köpa 100 lok på tio år

Avtalet med Softronic ger Green Cargo möjlighet att köpa tio lok per år i tio år. Men ännu finns inga beslut om köp av några lok.

Green Cargo testar för närvarande två EuroDual-lok från Stadler i Norge. EuroDual har en kraftig dieselmotor som med hjälp av en generator kan förse lokets elmotorer med ström på icke-elektrifierade linjer.

Rumänska Softronic, schweiziska Stadler och polska Newag är de enda företagen i Europa som för närvarande tillverkar tunga sexaxliga godstågslok.

Fler artiklar

Dubbelt upp för CFL cargo

Dubbelt upp för CFL cargo

CFL cargo kommer att dra två tågpar för Real Rail från tidtabellskiftet i december. Green Cargo förlorar dragningen av fyra tågpar när Real Rail börjar köra de flesta kombitågen i egen regi.

read more

Vill du läsa fler artiklar?