Annons:

Publicerad: 2022-08-26

Nattåg utan sovvagnar

Trafikstyrelsen i Danmark godkänner inte de sovvagnar som SJ planerat att använda i nattågen mellan Stockholm och Hamburg. Tågen kommer troligen att köras med enbart liggvagnar.

Text: Ulf Nyström Foto: Johan Hellström, Illustration: SJ

Nya nattåget på Stockholm Centralstation 23 augusti i år. Leveransen av de sovvagnar som skulle använts i nattågen till Hamburg har försenats och SJ lånar i stället ett antal sovvagnar som fram till nyligen gick i nattågen mellan Salzburg och Sylt. Den första vagnen kom i augusti till Malmö, men nu sätter Danmark stopp för användningen av sovvagnarna.

Annons:

”Det är ett mycket besvärligt läge och klockan tickar snabbt fram mot 17:34 den 1 september när första tåget ska gå från Stockholm”, säger Dan Olofsson, chef för upphandlad trafik på SJ.

Det besvärliga läget beror på att danska myndigheter inte ansett sig kunna godkänna de sovvagnar som SJ planerat att använda i nattågen.

”Man kan tycka att vagnar som är godkända för internationell trafik, RIC-märkta fordon, bör få gå i Danmark eftersom Danmark är med i RIC, men så är alltså inte fallet”, säger Dan Olofsson.

”Det är anmärkningsvärt att dansk lagstiftning i praktiken går emot både EU:s fjärde järnvägspaket och COTIF-fördraget som rymmer RIC-avtalet.”

SJ vann Trafikverkets upphandling

1 september, torsdag i nästa vecka, startar SJ nattågstrafik mellan Stockholm och Hamburg sedan företaget vunnit Trafikverkets upphandling av trafiken och beslutat att köra trafiken året runt trots att upphandlingen endast omfattade trafik åtta månader om året.

Tågen skulle, enligt SJ:s planer, köras med en sittvagn, två sovvagnar och tre liggvagnar. SJ har inte tillstånd för tågtrafik i Tyskland och inte vagnar som kan köras i Danmark och Tyskland, de svenska persontågsvagnarna är för breda för den kontinentala lastprofilen.

”Vi har en tysk partner med tillstånd, personal, fordon och bas i Tyskland i form av RDC som har stor erfarenhet från nattågstrafik och som har lok, vagnar och personal och nödvändiga tillstånd för att bedriva trafik i Tyskland”, säger Dan Olofsson.

Nattåg till Hamburg året runt

1 september avgår de första av SJ:s nya nattåg mellan Stockholm och Hamburg. Tågen kommer att gå året runt, i åtta månader om året som upphandlad trafik och i fyra månader som kommersiell trafik.

Hector Rail drar tågen genom Danmark

För driften i Danmark tar SJ hjälp av Hector Rail som har lok som kan gå över Öresundsbron.

SJ har hyrt sju sovvagnar från ÖBB genom RDC. Vagnarna är av typen WLAB32s som är en upprustad variant av den standardsovvagnen T2s som ingick i närverket Trans Europe Nacht.

SJ inledde upprustningen av sovvagnar sommaren 2021, redan innan beskedet om att SJ vunnit kontraktet, för att hinna få dem klara i tid.

I början av sommaren fick SJ besked av RDC om att vagnarna ändå inte skulle bli klara i tid på grund av komponentbrist till den nya el-utrustningen i vagnarna.

RDC erbjöd andra sovvagnar

RDC erbjöd sig att låna ut ett antal MUn-vagnar som fram till slutet av juni användes i trafik mellan Österrike och den tyska ön Sylt. MUn-vagnarna har tre platser per andraklass-kupé istället för två och det medförde att SJ fick boka om kunderna.

Men MUn-vagnarna hinner inte bli godkända för trafik genom Danmark.

”Danmark har specifika nationella krav kopplade till brandsäkerheten i Stora Bält-förbindelsen. Sådana krav kan man ställa inom ramen för RIC-avtalet men betyder inte att fordonen måste ha ett helt nytt godkännande”, säger Dan Olofsson.

Dokumentation visar att vagnarna vi hyrt in uppfyller kraven som finns.”
Det faktum att Danmark inte godkänner RIC-godkända fordon gör att SJ nu saknar sovvagnar till trafiken.

Lånad sovvagn i nytt nattåg

Nattågstrafiken mellan Stockholm och Hamburg kommer igång som planerat 1 september trots problem med leveransen av sovvagnar. RDC lånar tills vidare ut en annan typ av sovvagnar till SJ.

Vagnarna måste få nytt godkännande

”Det verkar som om den danska Trafikstyrelsen i praktiken inte har laglig rätt att godkänna RIC-fordon”, säger Dan Olofsson.

”I stället måste varje fordon få ett helt nytt godkännande via EU:s järnvägsbyrå, ERA.”

Han har svårt att bedöma när alla godkännanden kan vara klara. Godkännandeprocessen via ERA är ny och relativt oprövad. Tidigare godkändes vagnar i respektive land men numera ska alla ansökningar göras till ERA.

”Ett intensivt arbete pågår nu mellan SJ, Trafikstyrelsen i Danmark och European Rail Agency (ERA) som är EU:s järnvägsbyrå. Vi satt i möte fyra timmar i går och har haft flera möten i dag, fredag. Men det är en helt ny process som kan ta fyra månader.”

”Både ERA och danska Trafikstyrelsen gör sitt bästa för att processen ska gå så fort som möjligt”, säger Dan Olofsson.

Sittvagnar hinner inte heller bli godkända

För att om möjligt snabba på processen med tillstånd för sovvagnarna har SJ tills vidare dragit tillbaka sin ansökan om godkännande av sittvagnarna.

Fem liggvagnar är klara för trafik och Dan Olofsson hoppas att ytterligare en eller två blir klara till trafikstarten nästa vecka.

Det innebär att nattågen till att börja med får rulla med tre liggvagnar men utan sitt- och sovvagnar.

Bokningen av sovvagnsplatser har varit stoppad sedan början av sommaren när problemen började torna upp sig.

Så här planerade SJ att nattågen till och från Hamburg skulle se ut. Men det dröjer innan det blir några sovvagnar i tågen.

SJ erbjuder återbetalning

SJ började i dag, fredag, att kontakta de kunder som bokat sina sovplatser dessförinnan.

”Vi erbjuder naturligtvis pengarna tillbaka men också resa i liggvagn eller resa i sovvagn när vi väl har dessa på plats”, säger Dan Olofsson.

RIC och COTIF

Regolamento Internazionale delle Carrozze (RIC) är ett avtal som reglerar standardisering för personvagnar för att underlätta internationella tåg. Det har funnits i 100 år och gäller i 27 länder, däribland Sverige, Danmark och Tyskland.

Stöd för att personvagnar får gå i internationell resandetågstrafik finns i EUs driftkompatibilitetsdirektiv artikel 54 och i genom Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) genom vilket RIC-avtalet har sin rättsliga grund.

Tyskland och Sverige har tagit in COTIF i lagstiftningen. I Sverige har COTIF implementerats i järnvägstekniklagen.

Transportstyrelsen accepterar därmed RIC-vagnar utan formell godkännandeprocess.

Danmark har dock inte skrivit in den möjligheten i berörda godkännandeföreskrifter men är ändå ansluta till COTIF-fördraget.
Sedan Stora bälts-tunneln tofs i bruk 1998 finns specifika tilläggskrav till RIC när det gäller brandsäkerheten. SJ och RDC har tagit fram dokumentation som visar att brandskyddskraven uppfylls för de inhyrda vagnarna.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Osäkert om nattågen till Berlin

I sommar skulle Snälltåget utöka trafiken mellan Malmö och Berlin med hjälp av tio nygamla liggvagnar. Men coronapandemin och osäkerheten kring tågresor över gränserna gör det osäkert om och när trafiken kan komma igång.

Nyhet

Ett bra år för godstågsbolagen

Nästan alla godstågsbolag i Sverige kunde redovisa plusresultat 2021. Tågab noterade rekord för omsättning och vinst. Bristande pålitlighet för landsvägstransporterna under pandemin och stöd från staten förklarar de goda tiderna.

Nyhet

Flixtrain kortar restiden

Flixtrain kapar 20 minuter på restiderna mellan Stockholm och Göteborg genom att dra in uppehållen i Södertälje, Hallsberg och Falköping från 10 december.