Annons:

Publicerad: 2023-11-28

Infranord storhandlar

Det går att byta kontaktledningsanläggningen snabbare än i dag och med betydligt kortare tid för avstängning av spåren. Det hävdar Infranord som köper nya maskiner för trådbyten.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Ett av Infranords Tb-lok med vagnar kommer från tunneln under Riddarholmen och rullar försiktigt genom arbetsområdet och den ballastfria kryssväxeln vid renoveringen av Getingmidjan sommaren 2020.

Annons:

”Vi bygger upp en maskinpark som ska kunna byta hela kontaktledningsanläggningen inklusive stolpar, fundament, utliggare, bärlinor och kontaktledning”, säger Stefan Gustavsson, vd och koncernchef i Infranord.

”Med vår nya metod kommer vi att kunna genomföra byten med högre effektivitet och kortare avstängningar av spåren för att minska påverkan på trafiken.”

Infranord har tecknat avtal med den italienska specialfordonstillverkaren SVI om leverans av flera fristående fordon som kan köras tillsammans som ett tåg eller användas separat för att utföra delar av arbetet.

Både rivning och byggnation

Maskinerna blir specialbyggda för att kunna utföra både rivning av den gamla kontaktledningsanläggningen och byggnation av en ny anläggning inklusive kontaktledning och strömförsörjning.

De nya maskinerna kan drivas på HVO 100 vilket betyder mindre koldioxidutsläpp. Fordonen blir också anpassade för arbete på sträckor med det nya signalsystemet ERTMS.

De nya fordonen kompletterar Infranords befintliga fundamentssättningståg och kommer att levereras från december 2024 till april 2025.

”Vi kommer till att börja med att använda de nya enheterna i Norge där vi har fått i uppdrag att genomföra flera stora kontaktledningsbyten”, säger Stefan Gustavsson.

”Men metoden och dessa eller liknande maskiner kan naturligtvis också användas i Sverige.”

Infranord har tecknat avtal med det italienska företaget SVI om leverans av nya fordon för byte av kontaktledningsanläggningar. FOTO: Infranord

Infranord genomför för närvarande byten av kontaktledningsanläggningarna mellan Älmhult och Hässleholm på Södra stambanan och på triangelspåret vid Ångebyn på Norra stambanan.

Ny kontaktledning inom 15 år

Kontaktledningsanläggningen mellan Laxå och Falköping byttes för några år sedan men resterande delar av Västra stambanan behöver få ny kontaktledningsanläggning inom 10–15 år.

”En stor del av kontaktledningsanläggningen i Sverige är gammal och sliten och behöver bytas ut”, säger Stefan Gustavsson.

Närmast på tur står byte av anläggningen mellan Olskroken och Alingsås. Arbetet ska utföras 2025–2027 och innebär enligt Trafikverket att endast ett spår kan hållas öppet för trafik under två och ett halvt år. Det medför att antalet tåg måste minskas kraftigt.

”Det påverkar ju tågresenärerna och godstransportköparna oerhört hårt”, säger Stefan Gustavsson. ”Det ’är väldigt angeläget att kunna byta kontaktledningsanläggningen snabbare.”

”Det påverkar ju tågresenärerna och godstransportköparna oerhört hårt”, säger Stefan Gustavsson. ”Det ’är väldigt angeläget att kunna byta kontaktledningsanläggningen snabbare.”

 

Stefan Gustavsson, vd och koncernchef i Infranord.

Sedan det blev känt att trafiken mellan Göteborg och Alingsås måste inskränkas kraftigt under en lång tid har flera personer krävt att Infranords trådbyteståg används för att snabba på arbetet.

Tror inte på underverk med gammalt tåg

”Jag är inte så säker på att det skulle kunna göra underverk”, säger Stefan Gustavsson.

”Tåget är över 30 år gammalt och kräver väldigt hög bemanning. Men med de nya enheterna som vi nu anskaffar skulle vi nog kunna effektivisera arbetet en hel del.”

Infranord investerar också i två moderna spårriktare. De nya maskinerna har upp till fyra gånger så hög kapacitet som befintliga linjeriktare.

Spårriktare används för att justera spåret till rätt höjd- och sidoläge samtidigt som de packar makadam under sliprarna.

De nya linjeriktarna med beteckningen Unimat 09-2X S/D tillverkas av Plasser & Theurer. Leveransen sker troligen 2026.

Stefan Gustavsson är vd på Infranord sedan april i år. Han arbetade dessförinnan i 15 år på Keolis, de sista åren som vvd och produktionsdirektör.
Infranord köper två moderna spårriktare från Plasser & Theurer med fyra gånger högre kapacitet än befintliga spårriktare. FOTO: Infranord

De nya spårriktarna kan köras på HVO 100 vilket minskar koldioxidutsläppen och är betydligt tystare än äldre maskiner.

”Vi vill kunna effektivisera både underhåll av befintliga banor och byggandet av nya järnvägar, säger Stefan Gustavsson.

”De nya maskinerna har hög kapacitet vilket gör att arbetet i spår kan genomföras snabbare och orsakar färre störningar i tågtrafiken.”

BEST-arbeten i Västlänken

Trafikverket tilldelade nyligen Infranord i konsortium med det franska bolaget TSO entreprenaden E06A som omfattar byggnation av spår, kontaktledning, signal-, telekommunikation- och strömförsörjningsanläggning (BEST-arbeten) på Västlänkens första två etapper Centralstationen och Kvarnberget som ska stå klara i december 2026.

Anbudssumman uppgår till 545 miljoner kronor och entreprenaden startar omgående när kontraktet vunnit laga kraft. Arbetet i sin helhet ska vara färdigt i september 2026.

BEST-arbetena i hela Västlänken upphandlades häromåret men tilldelningen överprövades och Trafikverket beslöt sedan övriga delar av Västlänken försenats att upphandla BEST-arbetena i två delar.

”Det är naturligtvis väldigt glädjande att vi har fått förtroendet att bygga en modern järnvägsanläggning i Västlänken”, säger Stefan Gustavsson.

”Genom vårt samarbete med TSO har vi kunnat erbjuda en bra lösning.”

TSO är dotterbolag till franska NGE som utför spårbyten och spårbyggnad i många länder, främst i Europa, Afrika och Sydamerika. NGE är specialist på ballastfritt spår, slabtrack på engelska och feste fahrbahn på tyska, och kommer att delta i byggandet av spår i Fehmarn Bält-förbindelsen.

”Spåren i Västlänken kommer delvis att byggas som slabtrack och vi kommer att få stor nytta av de erfarenheter som NGE har”. Säger Stefan Gustavsson.

En av de övriga anbudsgivarna har enligt uppgift begärt överprövning av Trafikverkets tilldelningsbeslut.

Infranord på väg upp ur svackan

Infranord som är helägt av svenska staten har de senaste åren inte varit någon guldkalv för statskassan. Omsättningen har legat kring fyra miljarder kronor per år under de senaste tio åren och resultatet har sedan 2018 varit blygsamma, något år med förlust och endast ett år med rörelseresultat över 100 Mkr.

Men under de första tre kvartalen 2023 var nettoomsättningen 3 650 miljoner kronor jämfört med 3 038 Mkr motsvarande period förra året och resultatet uppgick till 96 Mkr jämfört med 49 Mkr de tre första kvartalen 2022.

Orderingången ökade med nästan två miljarder kronor till 4 985 miljoner kronor.

”Det är roligt att resultatutvecklingen och orderingången är positiv”, säger Stefan Gustavsson.

”Vårt ekonomiska utfall har ju gått lite upp och ner de senaste åren men vi har jobbat hårt och nu ser det riktigt bra ut.”

”Men det finns fortfarande en del att arbeta med och vi har en bit kvar till de nivåer som krävs för att tillmötesgå ägarnas krav på avkastning och möta de stora investeringsbehov som vi står inför.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Allt längre väntan för godstågen

Godstågen får stå åt sidan när snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg ska fram. Transporttiderna blir allt längre och godstågsbolagen får allt svårare att konkurrera med lastbilstransporter.

Debatt

Kom till rätta med banunderhållet

De senaste veckornas stora tågförseningar är främst orsakade av akuta spårreparationer utanför Flen och Nässjö på Västra och Södra stambanan. Även om rälssprickorna uppstått som ett akut problem är de dessvärre symtomet på decennier av eftersatt järnvägsunderhåll.

Nyhet

Flera frågetecken för Vy

Inget är ännu klart. Det är beskedet från Vy Tåg när det gäller möjligheten att köra nattågen mellan Luleå och Stockholm till och från Göteborg eller den mer överraskande uppgiften att Vy överväger en förlängning av tågen till och från Oslo