fbpx

ANNONS

Jord på järnväg från Järpen

11 000 ton förorenad jord har de senaste två åren transporterats med tåg från Järpen till Umeå för deponering i Dåva. Inlandståg och Green Cargo har dragit tågen med ett tjog flisvagnar.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 4 november 2022

Foto: HJALMAR ARVIDSSON Leveransen av de sovvagnar som skulle använts i nattågen till Hamburg har försenats och SJ lånar i stället ett antal sovvagnar som fram till nyligen gick i nattågen mellan Salzburg och Sylt. Den första vagnen kom i går, tisdag 2 augusti, till Malmö.

FOTO: NIKLAS JACOBSEN
Lastningen i Järpen utfördes med höglyftande hjullastare och Inlandståg växlade in vagnarna för varje tåg i två omgångar.

”Det är såvitt jag vet första gången någon transporterar så stora jordmassor så lång sträcka på järnväg”, säger Niklas Jacobsen, projektledare RGS Nordic.

Avståndet mellan Järpen i Jämtland, knappt två mil öster om Åre, och Umeå är ungefär 45 mil.

”Tack vare tågtransporterna blev koldioxidutsläppen endast en tiondel jämfört med traditionella lastbilstransporter.”

Jorden transporterades i fliscontainrar

För transporterna har Innofreight-containrar som normalt används för transport av bränsleflis utnyttjats. Inlandståg har dragit tågen mellan Järpen och Östersund medan Green Cargo dragit tågen mellan Östersund och Umeå.

Den förorenade jorden har körts på lastbil mellan det gamla industriområdet vid Järpströmmen i Järpen till ett särskilt lastområde vid stationen i Järpen, knappt två kilometer, och fliscontainrarna har körts med lastbil mellan containerterminalen i Umeå och Dåva deponi och avfallscenter (Dåva DAC) strax norr om Umeå, drygt en halvmil.

De förorenade jordmassorna har transporterats i 36-44 fliscontainrar på 18-22 vagnar. Tågen har i allmänhet körts två dagar i veckan från Järpen under hösten förra året och hösten i år, sammanlagt 20 tåg.

Jordmassorna deponeras i Dåva

Jordmassorna som transporterats för deponering i Dåva är förorenade med kisaska. Kisaska är en restprodukt vid tillverkning av svavelsyra som använts vid sulfitkokning av pappersmassa. Kisaska klassas som farligt avfall eftersom det innehåller höga halter tungmetaller som är skadliga för djur och människor.

ANNONS

Under tisdagen kom också fyra liggvagnar för de nya nattågen till Sverige. Två lämnades i Malmö och två kördes till Stockholm.

FOTO: NIKLAS JACOBSEN
Det gamla industriområdet vid Järpströmmen har använts för sulfitfabrik, pappersbruk, spritfabrik och träsliperi och var förorenat med kisaska.

Under tisdagen kom också fyra liggvagnar för de nya nattågen till Sverige. Två lämnades i Malmö och två kördes till Stockholm.

FOTO: NIKLAS JACOBSEN
På driftplatsen Järpen finns sidospår som kunna användas för lastningen av fliscontainrarna med förorenad jord. Inlandståg växlade in vagnarna för varje tåg i två omgångar. 

ANNONS

RGS Nordic har sedan våren 2021 ansvarat för marksaneringen av Järpens industriområde med Sveriges geologiska undersökning (SGU) som beställare.

”Området som vi nu sanerat har en lång historia med bland annat sulfitfabrik, pappersbruk, spritfabrik och träsliperi”, säger Niclas Jacobsen på RGS Nordic.

”Målet med saneringen är att göra Järpströmmens stränder tillgängliga för allmänheten så att djur och människor kan vistas här utan att utsätts för några hälsorisker. Samtidigt ska läckaget av föroreningar till vattendraget minimeras.”

Järpströmmen är vattendraget från Kallsjön till Indalsälven.

Lastning på bangården i Järpen

På driftplatsen Järpen finns sidospår som kunna användas för lastningen av fliscontainrarna med förorenad jord. Lastningen har skett med en höglyftande hjullastare och Inlandståg har växlat in vagnarna för varje tåg i två omgångar.

I Dåva har fliscontainrarna vänts upp och ner med specialtruck med vriddon och därefter lagts på deponin.

”Projektet har krävt mycket planering och vi har varit ute i god tid för att säkra tåglägen”, säger Niclas Jacobsen.

”Men det har varit ett intressant och givande arbete med miljö och hållbarhet i fokus. Att använda tåg för att transportera avfallet har varit mycket lyckat och jag hoppas att fler använder järnvägarna framöver.”

Saneringsarbetet vid Järpströmmen fortsätter ytterligare ett halvår och beräknas vara klart våren 2023.

ANNONS

Under tisdagen kom också fyra liggvagnar för de nya nattågen till Sverige. Två lämnades i Malmö och två kördes till Stockholm.

FOTO: NIKLAS JACOBSEN
Inlandståg använde ett av sina TMZ-lok för växlingen i Järpen och tågdragningen mellan Järpen och Östersund.

ANNONS

Fler artiklar

Storsatsning på tåg i väst

Storsatsning på tåg i väst

Västtrafik hoppas kunna öka tågresandet med 50 procent när Västlänken står klar. Trafiken utökas på nästan alla sträckor i Västra Götaland. Satsningen kräver 35 nya tågsätt utöver de 45 som levereras de närmaste åren.

read more
Dyra omvägar för godstågen

Dyra omvägar för godstågen

Att köra godståg från Sävenäs rangerbangård i Göteborg till Halmstad, cirka 15 mil, tar normalt två timmar. Men nu tar de drygt fyra timmar och kostar Green Cargo fyra miljoner kronor.

read more

Vill du läsa fler artiklar?