Annons:

Publicerad: 2024-07-06

Låt inte sommarlovet spåra ur

Så här i inledningen av sommarlovet ser Trafikverket tecken på att fler barn och ungdomar söker sig till våra spårområden – vilket är både livsfarligt, olagligt och kostsamt. Prata gärna med dina barn om riskerna ifall du bor i närheten av en järnväg.

De flesta av oss förstår att järnvägar bara är till för tåg, men det finns de som tar onödiga risker genom att vistas på eller nära spåren eller som tar sig in på bangårdar. 

“Jag vill uppmana föräldrar som bor i närheten av en järnväg att prata med sina barn om riskerna. Tåg kör snabbt, är tysta och kan varken bromsa eller väja om du skulle råka vara på fel plats. Måste man korsa en järnväg ska man alltid göra det på godkända övergångar”, säger Rami Yones, regional direktör för Trafikverket Mellersta regionen.

Var rädd om dig – det är livsfarligt på spåren

Att gena över järnvägsspår är livsfarligt. Tåg går tyst, fort och har lång bromssträcka. Ett tåg i 200 km/tim kör ungefär 200 meter på tre sekunder. Bromssträckan vid nödbromsning är mer än en kilometer. En lokförare har alltså ingen möjlighet att tvärnita om hen upptäcker att någon eller något som inte ska vara på spåren finns där.

Även järnvägens kontaktledningar ovanför spåret är livsfarliga. Det räcker att komma i närheten för att få ström i sig vilket kan leda till svåra brännskador och i värsta fall dödsfall. Strömmen är alltid på i kontaktledningen, även när tåget står stilla.

“När skolorna har sommarlov märker vi att fler barn och ungdomar vistas på eller nära järnvägen. Även om det som tur är oftast går bra spårar det ibland ur och övergår från bus till skadegörelse eller olyckor med allvarliga konsekvenser för alla inbladade”, förklarar Rami Yones. ­­­

Skadegörelse på järnvägen leder ofta till mycket kostsamma åtgärder

Ett tåg som spårar ur på grund av skadegörelse orsakar i sin tur omfattande skador på järnvägen. Kostnaden för bärgning av tåget samt åtgärda skadorna kan hamna på 2-3 miljoner kronor. Utöver det kommer samhällsekonomiska kostnaden med stopp i trafiken.

Lokförarna drabbas

För lokförarna är obehöriga i spår ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Precis som att ingen ska omkomma i olyckor ska heller ingen förare behöva uppleva att köra på en annan människa. En förare har ingen möjlighet att få stopp på tåget i tid om någon plötsligt dyker upp i spåret framför ett kanske flera hundra ton tungt tåg som kommer i hög hastighet.

Åtgärder som minskar olycksrisken och räddar liv

Säkerheten kring järnvägen bygger på att alla respekterar de varningssignaler och skyltar som visar var det är förbjudet och var det är tillåtet att passera järnvägen. Tyvärr är det inte alla som gör det. För att göra det svårare för obehöriga att komma ut på spåren sätter Trafikverket upp två meter höga stängsel som är svåra att klippa sönder. Dessa kompletteras också med kameror på utsatta sträckor för att kunna upptäcka om ett intrång ändå sker.

Dyrt blir det också för den som blir påkommen. Vistas man i spårområdet riskerar man böter på 3 000 kronor.

Trafikverket har också tagit fram utbildningsmaterial som går att ladda ner här.

Rami Yones Regional direktör Mellersta regionen Trafikverket. FOTO: Trafikverket

ANNONS:

Senaste nyheterna:

Notis

Trafikverket får tung kritik: missar målen och räknar fel

En planering som inte styr mot uppsatta mål, missvisande prognoser, missledande nyttovärderingar och en alltför svag tilltro till mer effektiva transporter. Precis som för tre år sedan möts Trafikverkets inriktningsunderlag av en omfattande kritik i remissvaren från länsstyrelser och centrala myndigheter.

Notis

SL häver avtal med Gülermak

Med omedelbar verkan häver SL avtalet med leverantören Gülermak avseende Tvärbanans Kistagren. Avtalet är en totalentreprenad för sträckan Bromma flygplats–Ursviks torg. Hävningen innebär att Gülermaks arbeten stoppas och att SL skyndsamt inleder arbetet med att teckna nya avtal.

Notis

MTRX släpper tågbiljetterna för julen

Från och med den 5 juli gick det att köpa julbiljetter till MTRX:s avgångar mellan Stockholm och Göteborg. MTRX köptes under våren av det finländska järnvägsbolaget VR och kommer att byta namn till VR efter sommaren.

Notis

Ny vd för Väte Rail

Björn Sandberg, 45 år från Malmö, tar från första juli över som ny vd för tågbolaget Väte Rail AB. Björn har en gedigen snart tjugofemårig erfarenhet inom järnvägsbranschen och har sedan år 2010 avancerat inom företaget till att 2024 bli vice vd, men har i flera år varit avgående vd:s högra hand och närmaste medarbetare.

Nyhet

Smalspårigt jubel i Småland

Tjustbygdens Sparbank fortsätter att stötta smalspårstrafiken mellan Västervik och Hultsfred. Med bidrag på fem miljoner kronor kan en bättre begagnad spårriktare och en större vagnhall tas i bruk nästa år.

Debatt

Det är dags att avreglera avregleringen

Tio förslag för att vända utvecklingen! Fler persontåg, eftersatta investeringar och underhåll på Europas järnvägar har skapat kapacitetsbrist. I Tyskland, där godstågstrafiken ökat under senare år, finns kilometerskatt på lastbilar som också är betydligt mindre än i Sverige. Det är en av många förklaringar till kräftgången för godstågstrafiken i Sverige, skriver Bo-Lennart Nelldal och Lars Ahlstedt i en debattartikel.

Nyhet

Nu inleds spårbytet på Malmbanan

I kväll inleds spårbytet mellan Gällivare och Håmojåkk på Malmbanan. Den 32 kilometer långa sträckan får nya sliprar, nya räler och ballastrening under nätterna de kommande två månaderna.