Annons:

Publicerad: 2024-02-19

Malmbanan åter öppen

Klockan 07 på tisdagsmorgonen öppnades Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen åter för trafik efter 65 dygn. Fyra och en halv miljoner ton malm till ett värde av närmare åtta miljarder kronor ska successivt transporteras till Narvik. Persontåg är inte välkomna.

Text: Ulf Nyström  Foto: Anders Lindberg/LKAB och Peter Jonsson/Trafikverket

Strax efter klockan 07 på tisdagsmorgonen 20 februari rullade det första malmtåget från Kiruna mot Narvik.

”Vi har lok, vagnar och terminaler i toppskick, putsade och klara för kämpainsatser”, säger Linda Bjurholt, logistikchef på LKAB.

”Men det är trångt på banan och det kommer att ta väldigt låg tid, kanske flera år, att få iväg all järnmalmspellets till Narvik för vidare fartygstransport över haven.”

17 december förra året spårade tio–tolv vagnar i LKAB:s malmtåg 9914 ur i Vassijaure. 

Vid urspårningen uppstod stora skador på snögalleriet strax väster om Vassijaure station. Många av de urspårade vagnarna demolerades.

Stora skador på banan

15 kilometer spår och två spårväxlar var skadade. En eller flera hjulpar i malmtåget hade spårat ur redan i Tornehamn och slagit sönder 26 000 betongsliprar och skadat rälerna på en del av sträckan.

I nio veckor har personal från BDX, som har underhållsansvaret för Malmbanan, och flera underentreprenörer tidvis jobbat dygnet runt med återställningsarbetena.

Samtliga betongsliprar, närmare sex kilometer räler, två spårväxlar och flera kontaktledningsstolpar har bytts ut under en ovanligt hård vinter med mycket låga temperaturer och friska vindar, ibland med orkanstyrka.

Den senaste veckan har ett antal provkörningar genomförts, först med diesellok och fyra lastade malmvagnar och under gårdagen med ett ellok och 68 tomma malmvagnar.

Kontroller efter provkörningar

”I samband med testkörningarna har vi gjort kontroller och mätningar av hur järnvägen klarar belastningen”, säger Simon Sunna, sektionschef järnväg på Trafikverket, enligt ett pressmeddelande.

”Testerna visar att vi nu kan släppa på godstrafiken på urspårningssträckan men med restriktioner som hastighetsnedsättningar för att kunna trafikera banan under så säkra förhållanden som möjligt.”

Till att börja tillåts 25 tons axellast mot normalt 31 ton. Det innebär att LKAB och Railcare kan lasta ungefär 20 ton mindre än normalt i varje malmvagn.

”Vi räknar med att begräsningen av axellasten kommer att gälla ungefär en vecka och under den tiden får vi köra med mindre malm i tågen”, säger Linda Bjurholt.

Lägre hastighet i flera månader

Största tillåtna hastighet blir till att börja med 40 km/h mellan Björkliden och Vassijaure, cirka 20 kilometer. Normalt kör lastade malmtåg med 60 km/h, tomma malmtåg 70 km/h och de flesta andra godståg 100 km/h.

Hastighetsnedsättningen medför att gångtiden för de lastade malmtågen ökar med sex–sju minuter, för tomma malmtåg cirka tio minuter och för övriga godståg 13 minuter, gångtiden blir cirka 30 minuter mot normalt 17.

Detta har tvingat Trafikverket att konstruera en ny tågplan för trafiken på Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen. De förlängda gångtiderna leder till att kapaciteten på sträckan sjunker.

Persontåg tillåts inte tills vidare

Persontåg blir tills vidare bannlysta norr om Kiruna, dels för att garantera framkomligheten för malmtågen och godstågen, dels för att minska risken att persontåg blir stående långt från farbara vägar och möjligheter till snabb evakuering.

”Ingen persontrafik kommer att bedrivas på sträckan innan vi bedömer att vi har ett slutjusterat spår”, skriver Trafikverket.

Trafikverket och entreprenörerna kommer att genomföra fortlöpande kontroller och nödvändiga åtgärder under olika temperatur- och väderförhållanden.

”Vi har inte möjligheten med den snö och is som finns på platsen att inspektera varje detalj av spåret som vi skulle ha gjort i normalfallet vid en besiktning inför ibruktagande av järnvägen”, säger Simon Sunna i ett pressmeddelande.

Mycket pekar på att persontågstrafiken inte kan återupptas förrän i maj eller juni.

Ett eller flera år för att komma ikapp

Linda Bjurholt räknar med att LKAB inte kommer att ha transporterat hela de enorma pelletslagren i Kiruna och Svappavaara som byggts upp trafikstoppet, sammanlagt fyra miljoner ton, till Narvik förrän om ett eller flera år.

”Vi kör i första hand de järnmalmspellets som vi producerar löpande och i andra hand de kvantiteter som lagrats”, säger hon.

”Tågen går med mindre malm den första veckan och långsammare flera månader framåt. Även med normal kapacitet finns det inte utrymme för mer än något enstaka extratåg per dag.”

Tre miljoner ton malm väntar på tåget

I bästa fall öppnas Malmbanan väster om Kopparåsen för trafik 4 februari. Men hårda vindar kan försena återställningsarbetet ytterligare några dygn. Tre miljoner ton järnmalm till ett värde av fem miljarder kronor lagras nu i Kiruna och Svappavaara.

Annons:

Spåret har återställts mellan Tornehamn och Vassijaure. 26 000 betongsliprar och sex kilometer räler har bytts ut trots mycket hårt väder.

LKAB kör normalt tio malmtåg per dygn från Kiruna till Narvik.

”Har vi tur kommer Trafikverket att kunna korta tiderna för banunderhåll under kommande år så vi kan köra malmtåg vissa dagar som banan skulle hållits stängd i sommar och i höst.”

LKAB har tolv underjordiska bergrum i Narvik där pelletsen förvaras i väntan på lastning på fartyg. De utrymmena är nu helt tömda.

Enstaka malmtåg Kiruna–Luleå

LKAB har kört enstaka malmtåg från Kiruna till Luleå under trafikavbrottet vid Kopparåsen-Vassijaure.

”Men det är trångt även på den södra delen av Malmbanan” säger Linda Bjurholt. ”Kapaciteten i malmhamnen i Luleå är begränsad och hamnen kan än så länge inte ta emot stora fartyg. ”

Järnmalmspelletsen som lagrats i Kiruna och Svappavaara är värd drygt sju miljarder kronor.

Kaunis Iron med gruva i Pajala har liksom LKAB tvingats stoppa transporterna av järnmalm till Narvik.

Kaunis Iron har drabbats hårdare

”Vi har nog drabbats hårdare än LKAB eftersom all vår malm exporteras via Narvik”, säger Nils-Johan Haraldsson, logistikchef på Kaunis Iron.

”Vi har tvingats bygga ut vårt lager i Pitkäjärvi där vi lastar om från lastbil till tåg från kapacitet för 40 000 till 400 000 ton.”

”Det har naturligtvis varit kostsamt men tack vare snabb handläggning hos tillståndsmyndigheterna har vi kunnat fortsätta att bryta malm under hela vintern.”

Railcare, som transporterar malmen från Pitkajärvi till Narvik för Kaunis Iron, kör normalt två tåg per dygn till Narvik med sammanlagt 7 500 ton malm.

Från två till tre tåg per dygn

”Vi hoppas och tror att Railcare kan köra tre tåg per dygn. Railcare har tre tåglägen i den fastställda tågplanen för helåret, men har inte behövt utnyttja fler än två.”

”Men det blir en utmaning med tre tåg per dygn, lossning och lastning i Narvik och fler fartygsanlöp”, säger Nils-Johan Haraldsson.

”I bästa fall kan vi vara ikapp om cirka ett år.”

Den malm som Kaunis Iron tvingats lagra i Pitkäjärvi har ett försäljningsvärde på drygt en halv miljard kronor.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Corona försenar nya spårvagnar

I början av mars kom den andra av de 40 nya spårvagnarna till Göteborg. Den första vagnen, som lossades från lastbilstrailern i början av december, har provkörts ett par månader.

Nyhet

CAF levererar nya Krösatågen

Det blir som väntat CAF som får leverera nya fordon till trafiken med Krösatågen. Den andra upphandlingen gav samma resultat som den första. Risken för överklagan minskar sedan ordern krympts.