Annons:

Publicerad: 2020-10-23

Fritidsresenärerna räddar SJ

Fritidsresenärerna räddar SJ under coronapandemin. Medan affärsresenärerna fortfarande stannar hemma har fritidsresandet ökat kontinuerligt under sommaren och hösten. Men med fler fall av covid 19 de senaste veckorna har bokningarna minskat.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ett nattåg på Malmbanan närmar sig Narvik längs Rombaken en septemberdag 2009.

Annons:

Det är en utmanande tid för SJ. Vi har stora kostnader för fordon och personal och när resande och intäkter halveras blir det bekymmersamt.

 

Tobbe Lundell, presschef på SJ

SJ AB redovisar en förlust på 289 miljoner kronor under tredje kvartalet 2020.

Det är nästan 500 Mkr sämre än tredje kvartalet förra året men nästan 400 Mkr bättre än under årets andra kvartal när det minskade resandet under coronapandemin drabbade SJ med full kraft.

”Det är en utmanande tid för SJ”, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ. ”Vi har stora kostnader för fordon och personal och när resande och intäkter halveras blir det bekymmersamt.”

Under våren och försommaren var en stor del av personalen, 1 400 personer, korttidspermitterad men de flesta lokförarna och större delen av ombordpersonalen återgick i normal tjänst under sommaren och sedan 1 oktober är ingen korttidspermitterad.

SJ tappade 900 miljoner

SJ:s rörelseresultat försämrades med drygt 900 miljoner kronor andra kvartalet i år jämfört med andra kvartalet 2019. Antalet resenärer minskade med 77 procent.

Statligt stöd på 235 miljoner kronor

SJ har fått omställningsstöd för mars-april, statliga bidrag för korttidsarbete samt kompensation för sjuklönekostnader.

I Norge har SJ fått ta del av det stöd som riktats till kollektivtrafiken.

Sammanlagt påverkas det tredje kvartalets resultat av statliga bidrag om 235 Mkr.

”Vi har inte behövt varsla någon personal och vi har inga planer på sådana åtgärder”, säger Lundell. ”Vi hade en oerhört stark kassa när pandemin slog till och vi har fortfarande gott om likvida medel.”’

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2020 uppgick till 1 359 Mkr, motsvarande period förra året var nettoomsättningen 2 048 Mkr.

Rörelseresultatet uppgick till -289 Mkr, tredje kvartalet 2019 var det +198 Mkr.

SJ kommer att låna cirka 1,5 miljarder kronor för att delfinansiera inköp av 30 nya snabbtåg. Lånet har en löptid på 13 år.

Två motorvagnståg möts på Atna station i oktober 2018. Sedan i juni driver SJ trafiken på Rørosbanen.  

Vart tredje fjärrtåg inställt

Den upphandlade trafiken, som SJ kör för Västtrafik och Tåg i Bergslagen, har under hela coronapandemin körts i nästintill normal omfattning medan 75 procent av den kommersiella trafiken var inställd under våren och försommaren.

”Nu kör vi ungefär 70 procent av vår kommersiella trafik”, säger Tobbe Lundell. ”Men antalet resenärer har halverats jämfört med förra hösten och vi har ju spärrat bokningen av många platser på tågen.”

Eftersom fritidsresenärerna blir allt fler men affärsresenärerna ännu inte vågar sig tillbaka till tågen, och i ännu större utsträckning väljer bort flyget, kommer SJ att utöka snabbtågstrafiken mellan Stockholm och Göteborg fredagar och söndagar.

I juni tog SJ över Trafikpaket Nord i Norge. Paketet omfattar bland annat trafiken på linjernas Oslo-Trondheim, Trondheim-Bodö och Trondheim-Storlien. Det är SJ:s första upphandlade affär som i sin helhet är utanför Sverige.

”Övertagandet av trafiken gick friktionsfritt och det har gått riktigt bra under de fyra månader vi kört i Norge”, säger Lundell.

Startbonus i Norge

”10 000 norska resenärer har redan blivit medlemmar i vårt kundprogram SJ Prio och vi har fått en uppstartsbonus på 40 miljoner norska kronor eftersom allt fungerat perfekt från början.”

För trafiken i Sverige var punktligheten tredje kvartalet lite bättre än under motsvarande kvartal förra året. 86 procent av SJ:s långdistanståg var i tid eller högst fem minuter sena jämfört med 82 procent förra året. För S:s regionaltåg var punktligheten oförändrat 93 procent.

Den omfattande moderniseringen av X 2000-tågen har hittills kostat drygt en miljard kronor, projektet är budgeterat till 3,5 miljarder kronor.

SJ har fått myndighetsgodkännanden i Sverige och Norge och provkörningar pågår.

För närvarande pågår ombyggnad av den sjätte drivenheten och vagnarna till det andra tågsättet.

”Vi räknar med att sätta de två första tågsätten i trafik under vintern eller våren”, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

610 miljoner kr i EU-bidrag

Sverige får 59 miljoner euro, motsvarande ca 610 miljoner kronor, i EU-bidrag till fyra järnvägsprojekt. De största delarna går till fyrspårsutbyggnaden Flackarp-Arlöv och Västlänken genom Göteborg.

Nyhet

Fortsatta storförluster för SJ

Intäkterna från biljettförsäljningen sjönk med 70 procent men intäkterna minskade endast med 32 procent tack vare ersättningen för upphandlad trafik. SJ tvingas nu leva på sitt sparkapital.

Nyhet

Vild strejk skapar kaos i SL-trafiken

Två tredjedelar av alla pendeltåg i Stockholmsområdet ställdes in i går, måndag, sedan en stor del av lokförarna gått ut i en vild strejk. Redan i mars var nästan hälften av tågen inställda när många lokförare sjukskrev sig.