Annons:

Publicerad: 2021-03-05

Motstridiga resultat i nya bromstester

Bromssträckorna blev väldigt korta när nya prov med bromsblock i kompositmaterial inleddes i januari. Temperaturen var mellan -6 och -19 grader. Men när proven fortsatte i snörök blev tågens bromssträckor extremt långa. Nu fortsätter proven.

Text och foto: Ulf Nyström

Under vintern har Transportstyrelsen i samarbete med bland andra Green Cargo genomfört provkörningar med tåg med kompositblock på Haparandabanan.

Annons:

Det är troligen en kombination av snö och kyla med mycket is i boggier och bromsrörelser och snörök som medför drastiskt försämrade bromsverkan och mycket långa bromssträckor.

 

Mikael Aho, utredare på Transportstyrelsen

”Det är troligen en kombination av snö och kyla med mycket is i boggier och bromsrörelser och snörök som medför drastiskt försämrade bromsverkan och mycket långa bromssträckor”, säger Mikael Aho, utredare på Transportstyrelsen. Transportstyrelsen genomför under vintern omfattande prov för att undersöka kompositbromsblockens bromsförmåga under vinterförhållanden. Proven görs i samarbete med Green Cargo som tillhandahåller lok, lokförare och godsvagnar, kompetenscentret Chalmers Railway Mechanics (Charmec) samt teknikkonsultföretaget Afry. Provkörningarna genomförs på Haparandabanan.

Snabb information till tågtrafikföretagen

Proven pågår fortfarande men Transportstyrelsen gick nyligen ut och informerade tågtrafikföretagen om de preliminära provresultaten eftersom de kan lindra vissa begränsningar i tåglängd, tågsammansättning och tillåtna hastigheter som företagen annars skulle behövt införa. ”Vi upptäckte att bromssträckan genomgående blev oerhört kort då vi hade lastat vagnarna”, säger Mikael Aho. För tåg med lastade vagnar blev bromssträckorna väldigt korta, i snitt 526 meter. För tåg med olastade vagnar blev bromssträckorna i snitt 765 meter. Enligt Internationella Järnvägsunionen (UIC) bör bromssträckorna vara under 683 respektive 847 meter med de aktuella tågsammansättningarna. Tågen bromsades lätt var tionde minut under provkörningarna för att hålla hjulen fria från snö. ”Bromsverkan blev vid flera tillfällen ”för bra” och flera hjul drabbades av skador”, säger Mikael Aho.

Vid provkörningarna fanns stora mängder snö och is i tågens underreden, i boggierna och i bromsrörelserna.

Trafikverket har nu bekräftat att vi har medel för att genomföra alla tester vi planerat. Så nu kör vi med Trafikverkets hjälp fram till och med vecka 12.

 

Mikael Aho, utredare på Transportstyrelsen

Ingen snörök under provkörningarna

Men under de aktuella proven var det knappast någon märkbar snörök.

Vid prov som genomfördes i slutet av februari med snörök blev provtåget bromssträckor betydligt längre, i flera fall dubbelt så långa.

Tågtrafikföretagen uppmanas därför fortfarande att ta hänsyn till tidigare erfarenheter när de inför eller vidmakthåller olika restriktioner för godstågstrafiken vintertid.

”Vi är inte klara med sammanställningen av testresultaten eller med analysen ännu”, säger Mikael Aho. ”Men det verkar finns ett samband mellan förekomsten av snörök, kanske i kombination med is och snö i boggier och bromsrörelser, och bromsverkan när vi använder bromsblock i kompositmaterial.”

Aho vill fortsätta provkörningarna

Mikael Aho hoppades att provkörningarna skulle få fortsätta ytterligare en tid men i början av mars tog pengarna slut.
 
”Trafikverket har nu bekräftat att vi har medel för att genomföra alla tester vi planerat”, säger Mikael Aho 10 mars. “Så nu kör vi med Trafikverkets hjälp fram till och med vecka 12.”

Bakgrunden till provkörningarna är den oro som finns bland tågtrafikföretagen i Norden om att kraven på användning av bromsblock i kompositmaterial kommer att leda till sämre bromsverkan, längre bromssträckor och därmed hårda hastighetstrestriktioner för godstågen vintertid.

Nya bromsar risk på vintern

För att minska bullret från bromsande godståg i Tyskland tvingas godstågsbolag i nästan hela Europa byta bromsblock på många godsvagnar. Resultatet kan bli fler tågolyckor i Sverige och Finland.

EU har beslutat om ett antal ”tysta järnvägssträckor” från december 2024. Det är sträckor genom tätbefolkade områden i Väst- och Centraleuropa.

För att kunna köra tåg på dessa sträckor måste tågen förses med skivbromsar eller blockbromsar med bromsblock i kompositmaterial i stället för de gjutjärnsblock som under årtionden använts i tågen.

Många vagnar måste förses med kompositblock

Eftersom många godsvagnar rullar kors och tvärs genom Europa måste i stort sett alla vagnar som någon gång kan hamna i tåg som trafikerar de aktuella sträckorna förses med bromsblock i kompositmaterial eller skivbromsar.

Om EU-kravet införs om knappt fyra år kan det innebära stora risker för tågresenärer och lokförare i Norden samtidigt som boende i närheten av järnvägar slipper höra gnisslet från bromsande godståg

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Snöslungor håller spåren öppna

Det var konventionella snöplogar, gamla ploglok och motortrallor med snöborstar som gjorde järnvägarna farbara efter snökaoset förra veckan. Men om drygt ett år har Trafikverket tre effektiva snöslungor i tjänst.

Nyhet

Testkörningar inleds i Tyskland

Det dröjer ett år innan det första kommer till Sverige och drygt två år innan de sätts i trafik. Men nu har i alla fall provkörningarna med Västtrafiks nya motorvagnståg inletts i Tyskland.

Nyhet

SJ får bättre betalt av TiB

SJ och Tåg i Bergslagen kom nyligen överens om att avsluta avtalet om tågtrafiken i Bergslagen redan i december 2023. Nu står det klart att SJ får ett engångsbelopp i år och bättre betalt för de sista två åren.

Nyhet

Rälbrott orsakade tågurspårning

När godståget passerade utlöstes ett rälbrott i en av flera sprickor. Rälen trasades sönder och tåget spårade ut i 104 km/h. Hade urspårningen inträffat dagtid hade en allvarlig olycka kunnat inträffa.