Annons:

Publicerad: 2022-04-25

Järnväg på gång till Sälen?

Persontågstrafiken mellan Malung och Sälen lades ner 1969 och 2011 också sträckan Malung–Borlänge. Nu hoppas politikerna i Malung-Sälens kommun på dubbla nystarter.
”Vi får positiva signaler från regionen och hoppas på en nystart inom några år”, säger kommunalrådet Hans Unander.

Text: Ulf Nyström Foto: Per Niklasson

Det vackra stationshuset i Malung har inte använts som stationshus sedan 2011. Persontågstrafiken till Sälen lades ner redan 1969.

Annons:

Persontågstrafiken på Västerdalbanan mellan Malung och Borlänge gick knackigt under flera år innan landstinget och Tåg i Bergslagen beslöt att lägga ner trafiken.

Motorvagnstågen som användes på banan krånglade ofta och underhållet var eftersatt. När banan skulle utrustas med det europeiska trafiksäkerhetssystemet ERTMS ansågs det för dyrt att utrusta motorvagnstågen med ombordsystemet ETCS och trafikhuvudmännen beslöt att i stället ställa in trafiken.

Det sista persontåget gick 10 december 2011.

”Vi var oerhört besvikna när persontågstrafiken mellan Malung och Borlänge lades ner 2011. Det har hämmat utvecklingen i vår kommun väldigt mycket”, säger Hans Unander, kommunalråd (s) i Malung-Sälens kommun.

Spåren är borta – finns järnvägen kvar då?

I Tyskland kan en nedlagd och uppriven järnväg återuppstå decennier senare. 50 linjer har åter tagits i bruk sedan 1994. Lägger du däremot ner en järnvägssträcka i Sverige, försvinner järnvägen för all framtid. I år inleds rivningen av Karlsborgsbanan.

Miljöaspekterna har alltid talat för tåg på Västerdalbanan. De senaste åren har den ökade medvetenheten om orsaken till klimatförändringarna stärkt argumenten före tågen. Nu när dieseloljan kostar över 25 kronor litern finns ett tredje starkt argument för att köra tåg i stället för buss.

 

Hans Unander, kommunalråd (s) i Malung-Sälens kommun

Buss ersätter tåg

Sedan dess har kollektivtrafiken utförts med buss, men kommunledningen i Malung-Sälen har flera gånger försökt få Region Dalarna att köra igång tågtrafiken igen.

”Miljöaspekterna har alltid talat för tåg på Västerdalbanan. De senaste åren har den ökade medvetenheten om orsaken till klimatförändringarna stärkt argumenten före tågen. Nu när dieseloljan kostar över 25 kronor litern finns ett tredje starkt argument för att köra tåg i stället för buss”, säger Hans Unander.

Större planer

Men Hans Unander och hans politikerkollegor i Malung-Sälen hoppas också på återupptagen persontågstrafik mellan Malung och Sälen. Sista persontåget gick redan 30 maj 1969. Efter några år, när även godstrafiken lagts ner, revs banan upp norr om Malungsfors.

2014 var det också slut för godstågstrafiken mellan Rågsveden strax väster om Vansbro och Malung. Trafikverket drog in banunderhållet och ville riva upp även denna del av banan. Men politiker och företagare i Västerdalarna enades då om en satsning på en återuppbyggd virkesterminal i Malungsfors och med kommunala pengar, satsningar från Mellanskog och Fiskarheden Trävaru och bidrag från Naturvårdsverket återuppbyggdes järnvägen mellan Malung och Malungsfors och den gamla övergivna terminalen rustades upp. Samtidigt rustade Trafikverket upp sträckan Rågsveden-Malung till körbart skick.

Mer trafik i Malungsfors

I höstas återinvigdes virkesterminalen i Malungsfors och tågtrafiken mellan Vansbro och Malung på Västerdalbanan återuppstod. Redan nu körs två-tre tåg i veckan och det kan bli betydligt fler.

Gott reseunderlag sommar som vinter

”Allt som talar för återupptagen trafik mellan Malung och Borlänge talar också för återupptagen tågtrafik mellan Malung och Sälen”, säger kommunalrådet Hans Unander och fortsätter:

”Den fyra månader långa skidsäsongen med omfattande resande till Sälenfjällen har på senare år kompletterats med mängder av sommaraktiviteter som medfört att resande är nästan lika omfattande sommartid. Dessutom har behovet av bra kollektivtrafik ökat för oss åretruntboende.”

Morgonens första rälsbusståg ska strax lämna Malung en sommarmorgon 1974.

Den gamla banvallen ligger kvar mellan Malungsfors och Tandö, halvannan mil. Men norr om Tandö är den gamla banvallen delvis förvandlad till väg, delvis till bostadsfastigheter och delvis Natura 2000-område.
Ändstation nära Kläppen

Enligt Hans Unander vore det mest lämpligt att lägga en ny ändstation för Västerdalbanan i närheten av Kläppen, Fiskerheden och Transstrand.

”Det går förhållandevis enkelt bygga ny bana öster om den gamla banan mellan Tandö och Kläppen. Vi skapar ett stråk för ny järnväg i det pågående arbetet med ny översiktsplan”, säger Hans Unander.

Det innebär totalt cirka 40 kilometer ny järnväg mellan Malungsfors och Kläppen varav 25 kilometer i ny sträckning.
Malung-Sälens kommun har inte gjort någon noggrann kostnadsberäkning för återuppbyggd respektive ny järnväg men Hans Unander menar att kostnaden inte är oöverstiglig.

Dagens första tåg från Malung mot Borlänge gör uppehåll i Yttermalung. Antalet påstigande resenärer är förhållandevis litet.

Sågat trä från lastbil till tåg

Nästa vecka rullar det första containertåget med sågat trävirke från Malungsfors till Skandiahamnen i Göteborg. Brädorna kommer från Fiskarheden i Transtrand och ska till Japan.

”Fullt realistiskt”

”Det är fullt realistiskt med en återskapad banan och återupptagen trafik. Det finns bergtäkt längs banan och det krävs inga långväga materialtransporter, säger han.
Godstågstrafiken på Västerdalbanan har ökat sedan omlastningsterminalen i Malungsfors tog i bruk.”

Förutom de omfattande transporterna av rundvirke körs tåg från Malungsfors med sågat virke från Fiskarheden i 34 containrar. Från starten i augusti 2021 kördes tågen var tredje vecka till Göteborg för export på fartyg till Japan. Nu körs tågen varje vecka, transportvolymerna har trefaldigats.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Nya X2000 snart i trafik

Senare i höst visas nya X2000 upp för press och allmänheten och innan vintern sätts de första tågsätten i reguljär trafik. Ett av två tågsätt som är nästan klara för trafik provkörs nu.

Nyhet

Hytten i mitten från Kiel till Kil

En stor del av godstågen på icke-elektrifierade järnvägar i Sverige dras av gamla, mycket gamla, diesellok. Medelåldern är snarare 50 än 40 år. Det problemet vill Vossloh Locomotives råda bot på.

Nyhet

BLS Rail kör tågen på DVVJ

BLS Rail tar om en vecka, 1 augusti, över persontågstrafiken mellan Bengtsfors och Mellerud på DVVJ, De vackra vyernas järnväg. Trafiken körs enbart under sommarmånaderna.