Annons:

Publicerad: 2020-10-28

Nya bromsar risk på vintern

För att minska bullret från bromsande godståg i Tyskland tvingas godstågsbolag i nästan hela Europa byta bromsblock på många godsvagnar. Resultatet kan bli fler tågolyckor i Sverige och Finland.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Bromsar med kompositblock fungerar dåligt eller inte alls i kyla och snörök, flera allvarliga incidenter rapporteras från svenska godstågsbolag. En kall vinterdag i november 2007 är Green Cargo Rc4 1139 på väg söderut med kombitåg vid Vindeln.

Annons:

Riskerna är fullständigt oacceptabla. Att minska bullret från godstågen anses viktigare än säkerheten på spåren i Sverige”


Mikael Aho
, utredare på Transportstyrelsen

”Riskerna är fullständigt oacceptabla”, säger Mikael Aho, utredare på Transportstyrelsen. ”Att minska bullret från godstågen anses viktigare än säkerheten på spåren i Sverige.”

EU har beslutat att skapa ett antal ”tysta järnvägssträckor” från 7 december 2024. Det är sträckor genom tätbefolkade områden i Väst- och Centraleuropa.

För att kunna köra tåg på dessa sträckor måste tågen förses med skivbromsar eller blockbromsar med bromsblock i kompositmaterial i stället för de gjutjärnsblock som under årtionden använts i tågen.

I Tyskland och Schweiz införs redan i december i år krav på kompositblock i blockbromsade tåg trots protester från bland annat Sverige.

Så gott som alla persontåg har sedan flera årtionden skivbromsar.

Dyrare och omständligare med skivbromsar

Men det är svårare och tidsödande att byta bromsbelägg på skivbromsade vagnar än bromsblock på blockbromsade vagnar, därför är det ovanligt med skivbromsar i godståg.

Eftersom det är dyrt att installera skivbromsar på godsvagnar förses vagnarna i stället med bromsblock i kompositmaterial.

Eftersom många godsvagnar rullar kors och tvärs genom Europa måste i stort sett alla vagnar som någon gång kan hamna i tåg som trafikerar de aktuella sträckorna förses med bromsblock i kompositmaterial eller skivbromsar.

Men flera allvarliga incidenter och prov som utförts i samarbete mellan Transportstyrelsen, Trafikverket och flera godstågsbolag visar att bromsar med kompositblock fungerar dåligt eller inte alls i kyla och snörök.

I februari 2017 upptäckte föraren i ett godståg från Boden till Haparanda att bromsarna inte fungerade som de skulle.

Två av tågets åtta vagnar var tunga och lastade med farligt gods. De var utrustade med bromsblock i kompositmaterial.

Det var snörök och två minusgrader.

EU har beslutat att skapa ett antal ”tysta järnvägssträckor” genom tätbefolkade områden i Väst- och Centraleuropa. DBAG 152 151 passerar Gemünden am Main i Bayern med ett kombitåg i oktober 2019.

Allt sämre bromsförmåga

Föraren bromsade en gång i kvarten för att testa bromsarna men märkte att det blir svårare och svårare att få ner farten.

När tåget nådde Haparanda visade det sig att bromsarna på de två vagnarna med farligt gods i praktiken var oanvändbara, det hade bildats en isklump mellan hjul och bromsblock och bromsverkan var noll.

Att tåget kunde bromsas berodde på att övriga sex vagnar hade gamla typen av gjutjärnsblock.

Liknande händelser har inträffat flera gånger de senaste vintrarna, godståg har vid flera tillfällen passerat stoppsignaler, och under provkörningar i kyla och snörök i norra Sverige med godsvagnar med kompositblock har bromsverkan blivit kraftigt försämrad.

Green Cargo har under perioden februari 2015 till augusti 2019 rapporterat 18 händelser. Vid de flesta händelserna har reducerad bromsförmåga upptäckts under färd och har kunnat hanteras genom att lokföraren sänkt hastigheten från 100 till 80 km/h.

Vid två tillfällen har tågen dock passerat signal i stopp och vid ett tillfälle var det mycket nära en kollision.

Hector Rail har under perioden december 2017 till mars 2020 rapporterat 21 händelser. Oftast har reducerad bromsförmåga upptäckts under växling med aktiva bromsar eller under färd och tåget har stoppats.

Fyra stoppsignalpassager

Dock rapporterar Hector Rail fyra stoppsignalpassager, ett fall där man lyckats stanna en meter före signal, ett fall där man under växling med bromsade vagnar passerat en plankorsning utan tillstånd samt ett fall där vagnsätt kommit i rullning vid rundgång med lok.

Vintern 2019-2020 genomförde Transportstyrelsen jämförande tester av bromsförmågan för godsvagnar med kompositbromsblock och gjutjärnsblock.

Testresultaten har nyss sammanställts och en riskvärdering av att använda kompositbromsblock i vinterklimat genomförts.

”Den risk som klart framträder är tågens plötsliga förlust av bromsförmåga”, säger Mikael Aho. ”I första hand leder det till förlängda bromssträckor och i förlängningen till kollisioner med andra tåg eller urspårning.”

I takt med att fler utländska godsvagnar med kompositblock kommer in i Sverige kommer av allt att döma antalet incidenter att öka liksom sannolikheten för tågolyckor.

Sverige har försökt och försöker påverka EU att medge undantag för användning av kompositblock i godsvagn ar som regelbundet används i Sverige.

Ett malmtåg vid Rautas i februari 2007. Vagnar som går i slutna omlopp i Sverige och aldrig når kontinenten kan tills vidare vara utrustade med effektiva gjutjärnsblock.

Orealistiska vintertester

”De vintertester som genomförts och EU hänvisar till motsvarar inte alls nordiska vinterförhållanden”, säger Aho.

Europeiska Järnvägsbyrån (ERA) har fått i uppdrag att utreda frågan vidare.

I vinter kommer ytterligare tester av bromsförmågan hoas godståg med fyra olika typer av kompositblock att genomföras.

”Vi ser att det finns skillnader i försämringen av bromsförmågan beroende på vilka material man använder i kompositen”, säger Aho. ”Sinterblock som innehåller metall verkar vara bättre än block helt i organiska material, som i praktiken är plastblock.”

”Ju mer metall desto bättre värmeledningsförmåga och därmed bättre förmåga att smälta snö och is från bromsanordningarna.”

Sverige har beviljats undantag från EU:s beslut att införa tysta tågkorridorer i Europa till år 2028.

Det innebär att vagnar som går i slutna omlopp i Sverige, till exempel i malmtågen på Malmbanan, och aldrig når kontinenten tills vidare kan vara utrustade med effektiva gjutjärnsblock.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

Fler artiklar på temat “Framtidens godstrafik”

Många möjligheter med hybridlok

Lokuthyrningsbolaget European Loc Pool (ELP) satsar på att öka flottan av EuroDual-lok i Skandinavien. Sedan några år rullar ett antal lok i daglig trafik, främst på de krävande linjerna i Norge. EuroDual tillverkas av Stadler i Valencia. Kanske är det mer än ett nytt lok, vi skulle kunna tala om ett nytt dragkraftskoncept.

Inställd godstrafik i Västsverige

Godstågstrafiken till Mariestad har ställts in och tågtransporterna av pappersmassa från Värö bruk till kontinenten har flyttats till lastbil. Godstågsbolagen kämpar mot billiga landsvägstransporter men det finns ljusglimtar.

Ny, nygammal och utökad godstågstrafik

Antalet godståg ökar sakta men säkert. Två nygamla transporter har kommit igång, tre förbindelser har fått utökad trafik, i maj kommer en förbindelse mellan nord och väst och i december en mellan öst och nord.

Framtidssäkra dina lokomotiv

Den svenska lokparken är i stort behov av upprustning och modernisering. Nya, moderna lok med HVO i tanken förflyttar den svenska lokparken från dåtid till framtid på nolltid. Med Vossloh Locomotives DE 18 minskar koldioxidutsläppen med mer än 50 procent.

Möjligheternas godståg

Det finns ingenting som gör mig så nervös för godstågens framtid som när man börjar prata om att klimatet kommer innebära att godstrafiken på järnväg måste öka.

Nytt kapital räddar Green Cargo

Ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor kan rädda det statliga godstågsbolaget Green Cargo. Men extremt billiga landsvägstransporter gör framtiden oviss för alla godstågsbolag.

Små vinster eller stora förluster

De flesta godstågsbolagen i Sverige redovisar mycket blygsamma vinster eller ordentliga förluster. Bristen på kapital försvårar anskaffningen av nya lok och vagnar och en effektivisering av transporterna.

750 000 ton flis eldas varje vinter

Kraftvärmeverket i Värtan är det största som eldas med biobränsle i Sverige. Det förser motsvarande 190 000 lägenheter med värme och genererar el som kan ladda 150 000 elbilar.

Med 1 200 ton flis från skog till ugn

Lastningen går som tåget. Lossningen går som tåget. Men tåget går inte som tåget. Det blir många inbromsningar och många tunga starter när 1 200 ton bränsleflis transporteras från Småland till Stockholm.

100 miljarder för automatkoppel

Automatkoppel gör godstågstrafiken lite snabbare och mycket säkrare. Men kostnaden är enorm. Att förse Europas 500 000 godsvagnar beräknas kosta 50-100 miljarder kronor.

Coop-trailrar går som tåget

Det börjar bra och det slutar ändå bättre. Coop-tåget från Malmö godsbangård till terminalen i Bro avgår elva minuter tidigt och går i mål 48 minuter före utsatt tid. När många resandetåg är inställda håller godstågen tidtabellerna utan problem.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Nu provkörs nya X80

Om några månader kommer det första av Västtrafiks nya regionaltåg till Sverige. På söndagen drogs ett av de första tågsätten från i Hennigsdorf utanför Berlin till provcentrat i Minden för köldtester.

Nyhet

Inlandsbanan fjärrmanövreras

Nu bommas tågklarerarnas expeditioner på Inlandsbanans mötesstationer igen en efter en. Men tågen slutar inte att gå. Tågklarerarna fjärrmanövrerar växlar och signaler från de nya tågledningscentralerna i Sveg, Hoting och Storuman.

Nyhet

Totalstopp på Malmbanan

Strax före klockan 17 söndag 17 december spårade tio–tolv vagnar i LKAB:s malmtåg 9914 ur i Vassijaure. Vagnarna med drygt 1 000 ton järnmalm slog sönder snögalleriet och orsakade stora skador på spåret.