Annons:

Publicerad: 2023-05-26

MTR utbildar fler lokförare

Det finns idag för få lokförare i Sverige och det vill MTR råda bot på genom att utbilda fler.

Det görs genom en egen lokförarutbildning med utbildningslön och en tillsvidareanställning efter avslutad utbildning, samt genom utökat antal yrkeshögskoleutbildningar i MTR:s regi.

Under året utbildas cirka 200 nya lokförare.

Lokförarbristen är en fortsatt utmaning för järnvägsbranschen och här krävs rejäla och konkreta satsningar. Ett tätt samarbete med de yrkeshögskolor (YH) som finns, ett utökat antal platser även på egna utbildningar samt tillräckligt med LIA-praktikplatser är tre viktiga parametrar i MTR:s hantering av situationen.

MTR driver YH-utbildningar för lokförare sedan 2017 och sedan flera år även lokförarutbildning i egen regi med utbildningslön under studieperioden.

– Här är vi inte ensamma i branschen men vi sticker ut med snart sex års erfarenhet och kompetens av att erbjuda YH-utbildningar för lokförare, i tillägg till våra egna lokförarutbildningar som inkluderar utbildningslön. Det är något vi är väldigt stolta över, och något vi ser är avgörande för att visa på en långsiktig satsning på de nyrekryterade lokförareleverna, säger Peter Theorell, Chef operativa utbildningar, MTR Pendeltågen.

MTR:s egna lokförarutbildningar erbjuds både för Pendeltågen och Mälartåg. En chans för alla som drömmer om att bli lokförare, och en anställning redan från utbildningsstarten. Det är en konkret och effektiv satsning för att minska lokförarbristen där resultat kommer synas inom det närmsta året.

Tillkommer gör även ett antal lokförare via MTR:s YH-utbildningar, där två nya klasser i Stockholm och Eskilstuna startas upp med 30 elever i vardera. Framtidsutsikterna för lokförare spås vara god, då tågresandet i stort fortsätter att öka.

Foto: MTR

ANNONS:

Fler notiser