Annons:

Publicerad: 2023-04-20

Nio av tio pendeltåg inställda

Nio av tio pendeltåg i Stockholmsområdet har varit inställda de tre dygnen som den vilda strejken bland lokförarna pågått. Strejkkommittén betecknar det som en seger trots att inga nya beslut om tågvärdarna har fattats.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Den vilda lokförarstrejken hos MTR Pendeltågen är över och under torsdagen kommer de flesta tågen att gå enligt tidtabell. Ett X61-tåg på väg söderut över Nya Årstabron i Stockholm i juli 2021.

”Strejken har utvecklats precis som vi hade hoppats”, säger Mathias Söder, lokförare hos MTR Pendeltågen.

”Uppslutningen bland lokförarna har varit mycket omfattande och det är väldigt få tåg som rullat de tre senaste dagarna.”

”Vi hade ett videomöte på tisdagskvällen och de närmare 150 lokförarna som deltog var nöjda.”

Det fanns farhågor att en del förare skulle hoppa av men enligt Mathias Söder stöddes aktionen av minst 200 av de 300 pendeltågsförarna.

MTR har stämt frånvarande förare

MTR har stämt de strejkande lokförarna till arbetsdomstolen på krav på 6 000 kronor per förare i skadestånd. MTR har lämnat en lista med 73 namn på förare till domstolen.

”Att vi skulle bli stämda var ingen överraskning”, säger Matthias Söder.

”Vi har en strejkkassa på 1,5 miljoner kronor som med råge räcke för betala skadestånden.”

Den vilda strejken avslutades klockan 23:59 på onsdagskvällen

Annons:

Under de tre dygn som strejken pågått att endast en tiondel av pendeltågen i Stockholmsområdet gått enligt tidtabell. Det mesta tyder på att pendeltågstrafiken inte kommer att fungera på bästa sätt under torsdagen.

Tågsätten på fel plats

Många tågsätt fanns under de tidiga morgontimmarna inte där de normalt ska befinna sig en torsdagsmorgon och sjukskrivningarna bland lokförarna på MTR Pendeltågen är fortfarande omfattande och lokförarbristen lika stor som tidigare.

”Läget är lite oförutsägbart”, sade SL:s presstalesperson Claes Keisu till Mitt i Stockholm på onsdagen.

”Vi har fått information om att det bästa scenariot är att 75 procent av pendeltågen kommer gå enligt ordinarie tidtabell, det vill säga den nivån som var innan strejken.”

SL har tagit höjd för ett betydande antal inställda tåg och ersättningsbussar finns i beredskap till och med fredag.

Inget snabbt beslut från Arbetsdomstolen

Tågföretaget MTR begärde tå tisdagen att Arbetsdomstolen också skulle fatta ett interimistiskt beslut om att förklara strejken olovlig och ålägga lokförarna att ”omedelbart återuppta arbetet”.

Men Arbetsdomstolen kommer troligen inte att fatta några beslut i ärendet förrän i nästa vecka och då har den vilda strejken varit slut i flera dagar.

MTR anser att den summa som blivit ”standard” vid vilda strejker, 3 000 kronor per person, är otillräcklig och begärde dubbla beloppet. MTR hänvisade till de stora skador strejken orsakar och till att penningvärdet har förändrats sedan standarden sattes.

MTR begärde också 100 000 kronor i skadestånd från fackförbundet Seko men i den reviderade stämningsansökan som inlämnades på tisdagen var denna begäran struken.

Vid den kommande förhandlingen i Arbetsdomstolen har de personer som krävts på skadestånd rätt att närvara, även på arbetstid, vilket kan innebär att många lokförare inte kommer att kunna köra pendeltåg under ett antal timmar nästa vecka,

Lönlös strejk, enligt politiker

Politiker i trafiknämnden i Region Stockholm har sagt att lokförarnas vilda strejk ”är lönlös”.

”Trafiknämnden vet att den har opinionen mot sig och vi hoppas att den kan ompröva sitt beslut och låta tågvärdarna jobba vidare i alla pendeltåg”, säger Mathias Söder.

Ensamarbete på pendeltågen kan dessutom komma att förbjudas. I mars lämnade huvudskyddsombudet för fackklubben ST Pendeln in en begäran till Arbetsmiljöverket om att stoppa ensambemanning på pendeltågen med hänvisning till Arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön på pendeltågen och kommer att göra ett nytt besök hos SL nästa vecka. Ett beslut väntas innan sommaren. I sista hand kan tvisten avgöras i domstol.

”Som lagen är formulerad när det gäller ensambemanning borde det vara självklart med ett förbud”, säger Tomas Fröstberg, regionalt skyddsombud på ST, till Mitt i Stockholm.

För 17 år sedan vann ett antal skyddsombud en liknande strid mot dåvarande tågoperatören Citypendeln.

”Psykisk press på tågförarna”

“Regeringen finner att ensambemanning av pendeltåg skapar en så stark psykisk press på tågförarna att sådant arbete inte bör få utföras som ensamarbete”, löd beslutet 2006.

Det förbudet gäller dock inte längre. Den nuvarande operatören MTR skriver i sitt svar till Arbetsmiljöverket att omständigheterna är “väsentligt annorlunda”, eftersom lokförarna idag har stöd av modern kamerateknik och personlarm.

Det räcker dock inte, enligt lokföraren Mathias Söder.

”Kamerorna hjälper ju inte ett dugg vid en brand, en urspårning eller en evakuering”, säger han. ”Det är lätt att öppna dörrarna och släppa ut passagerarna när tåget står på en station men när ett tåg tvingas stanna ute på linjen blir det inte lätt för en ensam förare att sköta en ordnad evakuering av fler än 1 000 personer.”

”Tar tid innan hjälpen är på plats”

Juristen Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt, menar att skyddsombudens möjlighet att få rätt när det gäller ensamarbete har ökat sedan 2006, och hänvisar till de nya, tydligare och mer kraftfulla regler som införts om “organisatorisk och social arbetsmiljö”.

”Att arbeta ensam som lokförare idag skulle innebära en stark psykisk påfrestning, trots kameror och personlarm. Det tar tid innan hjälp är på plats”, säger hon till Mitt i Stockholm.

Hon tillägger att pendeltågstrafiken nu troligen är mer utsatt för hot och våld och andra påfrestningar än 2006 vilket kan peka mot ett förbud

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Notis

Allt fler reser kollektivt i Västsverige

Resandet med Västtrafik fortsätter öka och är i stort sett uppe i samma nivå som innan pandemin. Marknadsandelen för kollektivtrafik, gång och cykel i hela regionen är nu högre än någonsin. Det visar en ny rapport från Västtrafik.

Nyhet

Tio Traxx till Skandinavien

Railpool köper ytterligare 15 Traxx-lok av Alstom. Tio lok ska användas i Sverige och Norge men Railpool vill inte avslöja om det är klart vilka tågtrafikföretag som kommer att hyra loken.

Nyhet

Söderholm lämnar Green Cargo

Ted Söderholm lämnar Green Cargo och Tågföretagen i vår. Efter fyra som vd på godstågsbolaget har resultatet förbättrats men Green Cargo har fortfarande svårt att finansiera nya lok och vagnar.