Annons:

Publicerad: 2023-12-09

Norrbotniabanans järnvägsplaner har vunnit laga kraft

Regeringen har beslutat att avslå överklaganden av järnvägsplanerna för Norrbotniabanan. Det innebär att Trafikverket nu har klartecken att fortsätta arbetet med att förbereda byggstarter och att lösa in fastigheter som påverkas.

“Jag ser fram emot att vi ska kunna lösa in de fastighetsägare som påverkas av banan”, säger Lars Bergdahl, chef för Norrbotniabanan på Trafikverket.

Regeringens beslut om att avslå överklagandena går inte att överklaga. Det innebär därför även att järnvägsplanerna vann laga kraft i samband med att beslutet fattades.

“Än är det mycket arbete kvar innan vi kommer börja bygga på sträckan, men beslutet markerar en viktig milstolpe i arbetet. Det innebär att vi har fått klartecken att fortsätta med arbetet att förbereda byggstarter längs sträckan mellan Dåva och Skellefteå”, säger Lars Bergdahl.

Sedan planerna överklagades har regeringen hanterat ärendet. Under tiden har Trafikverket fortsatt med de arbeten som inte påverkas av planerna, samt tagit fram bygghandlingar.

Nu går arbetet vidare med nästa steg. 

“Utöver fastighetsinlösen som är en viktig fråga, fortsätter vi med förberedande arbeten som behövs för att kunna påbörja byggstarterna. Det handlar exempelvis om annan typ av markåtkomst, avverkning och olika tillståndsansökningar”, förklarar Lars Bergdahl.

ANNONS:

Du kanske också är intresserad av:

Nyhet

Alstoms köp av Bombardier klart

Alstoms köp av konkurrenten Bombardier har slutförts. Därmed har världens näst största tågtillverkare skapats. Alstom har nu 75 000 medarbetare i 70 länder varav nästan 2 000 i Sverige.

Notis

Nytt lagförslag hotar tågresor till Köpenhamn

Det finns stor risk för att SJ måste ställa in trafiken på sträckan Köpenhamn–Malmö med alla snabbtåg om ett nytt lagförslag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige går igenom och tillämpas.