Annons:

Publicerad: 2020-09-22

Nya tåg till Småland försenas

Leveransen av nya tåg till länstrafikbolagen i Småland och Blekinge försenas minst ett år. Förvaltningsrätten i Stockholm anser att upphandlingen måste göras om.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Krösatåget Y32 1407 lämnar Jönköping C en majdag 2013.

Fordonsbolaget Transitio har av länstrafikbolagen i Kronobergs län, Jönköpings län, Kalmar län och Blekinge fått i uppdrag att anskaffa 20 elmotorvagnar och tio bimodala motorvagnar.

Fem elmotorvagnar ska gå till Kronoberg, nio till Jönköping, fyra till Kalmar och två till Blekinge. Tågsätten skall ersätta de X11- och X14-tågen som i dag används i Krösatågstrafiken.

De tio bimodala motorvagnarna ska ersätta nuvarande Itino- och Y2-tåg i trafiken på Stångådalsbanan Linköping–Kalmar och Tjustbanan Linköping–Västervik, den så kallade Kustpilentrafiken.

I korthet kan sägas att enligt domstolen så ska optionen till följd av de uppställda villkoren betraktas som ett nytt ramavtal.

 

En utomstående bedömare

Kustpilen blir Krösatågen

De nya tågen kommer troligen också att marknadsföras som Krösatåg när de sätta i trafik.

Upphandlingen genomfördes 2019–2020 och Transitio beslöt i våras att tilldela den spanska tåg- och spårvagnstillverkaren Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ordern.

CAF skulle leverera tåg ur fordonsfamiljen Civity Nordic för el- respektive förbränningsmotordrift. Förbränningsmotorerna ska klara 100 procent biodiesel.

Men Transitios beslut att tilldela CAF ordern överklagades av Bombardier och nyligen beslöt Förvaltningsrätten i Stockholm att upphandlingen måste göras om.

Enligt en utomstående bedömare som Järnvägar.nu talat med innebär domen en kraftig begränsning av värdet på ramavtal efter möjligheterna att inkludera optioner i avrop från ramavtal begränsas.

”I korthet kan sägas att enligt domstolen så ska optionen till följd av de uppställda villkoren betraktas som ett nytt ramavtal”, säger den utomstående bedömaren och fortsätter:

”Detta gör att då optionen är större än beställningen så skall kontraktet som helhet betraktas som ett nytt ramavtal och inte som ett avrop från befintligt ramavtal.”

Annons:

Som ett nytt ramavtal

Förvaltningsrätten i Stockholm formulerar sig så här:

Förvaltningsrätten anser med beaktande av det anförda att optionsdelen av avropet huvudsakligen har karaktären av ett nytt ramavtal. Detta då den avser att tillgodose ett eventuellt och svårförutsägbart behov av fordon som enligt Avropsavtalet kan komma att avropas vid flera olika tillfällen, inte en faktisk anskaffning.”

”Eftersom bristen är hänförlig till utformningen av avropet i fråga rör det sig om en brist i det konkurrensuppsökande skedet. Upphandlingen ska därför göras om.”

Det är oklart hur Transitio kommer att agera.

”Förvaltningsrättens bedömning är att omfattningen på optionen i avropet är för stor i förhållande till grundordern”, skriver Magnus von Bahr, vd i Transitio i en skriftlig kommentar till Järnvägar.nu.

Transitios grundorder var på 30 fordon och optionsrätten omfattande var 34 fordon.

”Just nu analyserar vi domen för att därefter besluta hur vi går vidare”, skriver Magnus von Bahr.

Y32 1408 gör uppehåll i Hjältevad i april 2005. På sidospåret väntar Vidas TMZ som precis växlat ut lastade vagnar från sågverket på orten.

Oklart om domen överklagas

von Bahr kan ännu inte ge besked om när Transitio kan komma att överklaga domen eller inleda en ny upphandling. Tiden för överklagande går dock ut inom kort.

von Bahr betonar att ramavtalet med CAF fortfarande gäller.

”Våra ramavtal gäller fortfarande så det är ett alternativ för vägen fram”, skriver han till Järnvägar.nu. ”Vi kommer inom kort ta beslut om hur vi väljer att gå vidare så jag har i dagsläget inte möjlighet att ge mer information.”

Enligt den utomstående bedömare Järnvägar.nu talat med kan domen nedföra att Transitio snabbt kan göra ett nytt avrop men måste då minska maximala antalet fordon i optionen.

”Då håller man sig nog inom lagens råmärken”, säger han.

De tåg som används på Södra stambanan måste vara försedda med ETCS när stambanan får det nya europeiska tågsäkerhetssystemet ERTMS om några år.

Beställningen av nya tåg brådskar därför, länstrafikbolagen och Transitio vill inte kosta på befintliga elmotorvagnståg ETCS till hög kostnad och kort livslängd.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Tätare tågtrafik i Västsverige

Västtrafik vill trefaldiga tågresandet till år 2035. Redan om åtta år ska antalet resor med tåg i Västra Götaland ha ökat till 33 miljoner reser per år. Kostnaderna för skattebetalarna väntas öka från 650 miljoner till 800–900 miljoner kronor om året.

Nyhet

1,37 miljarder till tågföretagen

Jultomten kommer tidigt till tågtrafikföretagen. I dag, 21 december, betalas 1,37 miljarder kronor ut från staten via Trafikverket som återbetalning på banavgifterna under 2020 och 2021.

Nyhet

Västtrafik stannar i regionen

Västtrafik sänker ambitionerna för gränsöverskridande trafik och lägger planerna på regionaltåg mellan Borås och Värnamo samt mellan Trollhättan och Halden på is. Tågen på Kinnekullebanan ska vända i Laxå eller Hallsberg.