Annons:

Publicerad: 2020-11-18

Regeringen tyst om nya nattåg

Regeringen har ännu inte tagit ställning till frågan om inköp av nya lok och vagnar för den upphandlade nattågstrafiken i Sverige. Men Trafikverket tror fortfarande på leverans av nya fordon 2025-2026.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Nattåget till Narvik gör uppehåll på Abisko Turiststation i mars 2008. Rc6 1336 är dragkraft och närmast loket går en sovvagn WL4.

Annons:

Vi fick inga besked i budgetpropositionen som kom i september.

 

Anna Fällbom, enhetschef för trafikavtal och transport på Trafikverket.

”Vi fick inga besked i budgetpropositionen som kom i september”, säger Anna Fällbom, enhetschef för trafikavtal och transportnät på Trafikverket.

”Vi har inte fått några indikationer från regeringen hur den ser på vårt önskemål. Vi hoppas nu på någon sorts besked i vårändringsbudgeten som presenteras i april.”

I april i år begärde Trafikverket att få låna sammanlagt 3,7 miljarder kronor de närmaste åren för att köpa 16 nya lok och 100 nya sov-, ligg- och sittvagnar för den nattågstrafik som upphandlas av Trafikverket, det vill säga nattågstrafiken mellan Stockholm och Jämtland respektive Stockholm och Övre Norrland.

De lok och vagnar som används i nattågen är 30-40 år gamla och en renovering bedöms bli ”orimligt dyr”.

Trots att regeringen ännu inte godkänt att Trafikverket får låna flera miljarder kronor pågår förberedelserna för en upphandling.

”Vi vill vara beredda när beslutet kommer”, säger projektledaren Lars Almqvist på Trafikverket. ”Vi håller på att upphandla konsultstöd för att kunna genomföra upphandlingen på bästa sätt, Eftersom Trafikverket inte har upphandlat nya fordon tidigare behöver vi stöd i den kravställande processen,

Trafikverket vill köpa nya nattåg

Annons:Trafikverket vill köpa nya nattågTrafikverket vill köpa 16 lok och 100 vagnar för att kunna tillhandahålla alla fordon för den upphandlade tågtrafiken mellan Stockholm och Norrland. Prislappen väntas hamna på 3,7 miljarder kronor.Text: Ulf Nyström Foto:...

Trafikverket övertog fordonen

De lok och de vagnar som Trafikverket för närvarande ställer till förfogande för den upphandlade nattågstrafiken övertogs från Affärsverket Statens Järnvägar för åtta år sedan.

Almqvist och hans kollegor har undersökt marknaden och haft kontakt med ett antal tillverkare av lok och vagnar.

”Vi har haft kontakt med åtta tillverkare”, säger han. ”Vissa tillverkar enbart, lok, andra enbart vagnar men några erbjuder både lok och vagnar för nattåg.”

”Kanske kan det innebära ökad konkurrens och mer pressade priser om man upphandlar lok och vagnar för sig men det kan också finnas fördelar med att upphandla alla fordon i ett sammanhang,”

Den upphandlade nattågstrafiken till Norrland har drivits av olika aktörer genom åren. I Veolias regi gör nattåget uppehåll i Gällivare i februari 2008.

Få detaljerade krav

Trafikverket kommer att göra en funktionsupphandling vilket innebär att man bland annat ställer krav på antal sängar, bäddar och sittplatser per vagn men att anbudsgivaren har ganska stor frihet att utforma vagnarna efter egna preferenser.

”Men naturligtvis gäller de standarder som finns i Europa och dessutom måste vagnarna klara temperaturer ner till 40 minusgrader”, säger Lars Almqvist. ”Köldtåligheten är tyvärr ganska kostsam men ett oundgängligt krav när vagnarna används norr om Polcirkeln även bistra midvinternätter.”

”Loken bör kunna användas i Sverige, Norge och Danmark.”

Ingen begagnat-marknad

Trafikverket har beslutat att köpa nya lok och nya vagnar, förslaget att köpa bättre begagnat förkastades i ett tidigt skede.

”Andrahandsmarknaden för sov- och liggvagnar är helt död”, säger Lars Almqvist. ”Det finns inga vagnar att få tag på. De som tyska DB ställde av för några år sedan har köpts av österrikiska ÖBB, Snälltåget och ett par andra företag.”

Trots att regeringen ännu inte lämnat besked om utökad låneram för köp av lok och vagnar för nattågstrafiken räknar Lars Almqvist med att anbudsförfrågan kan gå ut under eller efter sommaren 2021 och att leveranserna kan ske 2025-2026 under förutsättning att Trafikverket beviljas de utökade låneramarna.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Mycket politik i tågen på bron

När tågen och tågtrafiken mellan Sverige och Danmark skulle utvecklas med hjälp av den fasta förbindelsen över och under Öresund blev det politikerna i de två länderna som fattade de avgörande besluten.

Nyhet

Tåg under jord 2026

Alependeln, lokaltågen på Bohusbanan och regionaltågen på Västra stambanan. Det blir troligen tågen som trafikerar Västlänkens station vid Göteborg C från december 2026.

Notis

Betydande återhämtning för järnvägen 2022

Under 2022 genomfördes 689 miljoner resor med järnväg, spårväg och tunnelbana, vilket var en ökning med 35 procent jämfört med 2021. Jämfört med 2019 innebar det dock en nedgång med 14 procent. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Nyhet

Bode kör till Halmstad

Sverige får i april sitt andra Bode-tåg. DB Cargo Scandinavia kör ett nytt tåg för spedition Bode mellan Lübeck och Halmstad två dagar i veckan.