Annons:

Publicerad: 2024-02-10

Olskroksbron i Göteborg färdiggjuten

En betydande milstolpe markerades igår när den sista gjutningen av Olskroksbron slutfördes. Gjutningen påbörjades vid fyratiden på tisdag morgon och pågick till onsdag.

Trots utmaningar med kalla väderförhållanden har projektteamet i Olskroken planskildhet hållit tidplanen och genomfört denna milstolpe enligt planerna.

Den sista gjutningen omfattade ungefär 800 kubikmeter ECO-betong för brobanan. Olskroksbron sträcker sig över 590 meter och nu återstår att lägga spår på bron och genomföra diverse installationer innan tågtrafiken kan börja rulla. Arbetena med bron förväntas vara helt avslutat under år 2025.

FOTO: Trafikverket

ANNONS:

Senaste nyheterna:

Notis

Rekordlåg punktlighet för persontågen 2023

Punktligheten för framförda persontåg under 2023 sjönk till rekordlåga nivåer. Endast 87,7 procent av de framförda tågen ankom sin slutstation högst fem minuter efter tidtabell. Det är den sämsta årsnoteringen för punktligheten på järnväg i Trafikanalys officiella statistik.

Notis

Transdev tar över Mälartåg

Transdev tar över ansvaret för den tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen från MTR från och med den 16 juni 2024. Avtalet omfattar Mälartågs samtliga fem regionaltågslinjer och avtalstiden är två år.

Kapacitet Nyhet

Malmbanan åter öppen

Klockan 07 på tisdagsmorgonen öppnades Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen åter för trafik efter 65 dygn. Fyra och en halv miljoner ton malm till ett värde av närmare åtta miljarder kronor ska successivt transporteras till Narvik. Persontåg är inte välkomna.

Kapacitet Nyhet

Många små men få stora projekt

Dubbelspår, förbigångsspår, vändspår, bangårdsförlängningar, samtidig infart, spårbyten, kontaktledningsbyten, ställverksbyten och slopning av plankorsningar. Trafikverkets genomförandeplan för åren 2024–2029 är en katalog över alla åtgärder i de svenska järnvägarna under sex år.

Notis

Mer järnvägsgods i Trelleborg

Godsmängderna som transporterades genom Trelleborgs Hamn minskade med drygt fem procent 2023 jämfört med föregående år. Men andelen gods som transporterats via järnväg har växt starkt.