fbpx

ANNONS

Pendeltåg stoppade i förtid

Pendeltågstrafiken mellan Luleå och Boden har ställts in. Trafiken skulle enligt tidigare beslut upphöra i december men ställdes in redan 14 augusti efter ett extrainsatt politikermöte 1 augusti.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 10 september 2022

Foto: HJALMAR ARVIDSSON Leveransen av de sovvagnar som skulle använts i nattågen till Hamburg har försenats och SJ lånar i stället ett antal sovvagnar som fram till nyligen gick i nattågen mellan Salzburg och Sylt. Den första vagnen kom i går, tisdag 2 augusti, till Malmö.

FOTO: MARTIN OSCARSSON
Norrtåg har ställt in pendeltrafiken med X11 mellan Luleå och Boden. Här kommer X11 3189 i tåg mellan Umeå och Vännäs 23 juli 2020.

Tågtrafiken mellan Luleå och Boden utökades i april 2019 efter ett beslut i den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.

Regionaltågen på sträckorna Luleå-Boden-Kiruna, Luleå-Boden-Umeå samt sedan 1 april 2021 Luleå-Boden-Haparanda kör sammanlagt åtta-nio tåg i varje riktning per dygn.

Ett X11-tåg har använts som pendeltåg mellan Luleå och Boden med tre-fyra dubbelturer per dag.

Få resenärer i pendeltågen

Men resandet med pendeltågen har varit klent. I snitt har tågen haft 2,8 resande per tur, de flesta har rest med ett par tåg på morgnarna men i övrigt har tågen rullat tomma eller nästintill tomma.

LÄS MER: Tågen till Lycksele ställs in – Järnvägar.nu

Efter vädjande från Norrtåg, som ansvarar för den regionala tågtrafiken i större delen av Norrland på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen, beslöt arbetsutskottet för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten vid ett extrainkallat möte 1 augusti att snabbavveckla pendeltågstrafiken mellan Luleå och Boden.

”Norrtåg ville ha en snabbare avveckling än vi tidigare beslutat om och vi såg ingen anledning att inte gå med på önskemålet”, säger Anders Öberg (S), ordförande i Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten och ordförande i styrelsens arbetsutskott.

Beslutet i arbetsutskottet togs ”per capsulam”, det vill säga utan att ledamöterna samlats.

”Ett tråkigt beslut”

”Det var ett tråkigt beslut att behöva ta men kostnaden blev stor och nyttan liten. Tyvärr var det väldigt få som åkte med de aktuella tågen.”

Enligt Anders Öberg har lokförarbrist hos Vy Tåg som kör tågen på uppdrag av Norrtåg varit en bidragande orsak till beslutet om snabbavveckling men även viss fordonsbrist

”Pendeln mellan Luleå och Boden har bundit upp ett fordon som Norrtåg nu kan ha som reserv i regionaltågstrafiken”, säger Anders Öberg.

Han betonar att det fortfarande går nästan tio regionaltåg i varje riktning mellan Luleå och Boden, att busstrafiken mellan de två städerna är tät och att det är kapacitetsbrist på den aktuella delen av banan.

”Det blir lättare att ordna bra tågtrafik mellan Luleå och Boden när vi får dubbelspår på sträckan”, säger han.

Ökat resande i regionaltågen

Enligt Anders Öberg går regionaltågstrafiken mellan Luleå och Umeå mycket bra och antalet resenärer är nu större än det var före pandemin.

”Resandet mellan Luleå och Kiruna återhämtar sig också efter pandemin men är ännu inte riktigt uppe på samma nivå som 2019.”

Antalet resenärer på regionaltågen mellan Luleå och Haparanda ökar sakta men säkert sedan trafikstarten 1 april 2021 men de ständiga problemen med ERTMS-systemet gör att förseningarna blir många.

ANNONS

ANNONS

Fler artiklar

Tjeckiskt lok till Railcare

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

read more
Oro inför regeringsskiftet

Oro inför regeringsskiftet

Några är oroliga, många förhoppningsfulla. Frågan är vilka järnvägsprojekt den nya regeringen vill satsa på och vilka som skjuts upp. Höghastighetsjärnvägarna är i farozonen men det finns stora förväntningar i norr och söder.

read more
Ny el till gamla priser

Ny el till gamla priser

Trafikverket köper el upp till fyra år i förväg för att minska variationerna och göra priset förutsägbart för tågtrafikföretagen. I augusti var priset mycket lågt men nu varierar det kraftigt från dag till dag. Ibland är elen dock billigare än gratis.

read more

Vill du läsa fler artiklar?