Annons:

Publicerad: 2022-03-28

Persontågstrafiken mellan Umeå och Lycksele kan komma att ställas in, pendeltågstrafiken mellan Luleå och Boden läggs ner men antalet tågturer mellan Luleå och Umeå ökar från två till tre per dag.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Norrtågs Itino-tåg passerar över Umeälven i Lycksele i augusti 2011.

Annons:

”Det är inte försvarbart att köra tågen med väldigt få resenärer ombord.

 

Joakim Berg, kommunikationsansvarig på Norrtåg

Norrtåg som bedriver tågtrafiken i norra Sverige på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen utreder för närvarande flera betydande förändringar av tågtrafiken.

Det är i praktiken klart att pendeltågstrafiken mellan Luleå och Boden ställs in från tidtabellsskiftet i december.

”Det är inte försvarbart att köra tågen med väldigt få resenärer ombord”, säger Joakim Berg, kommunikationsansvarig på Norrtåg. Det finns väl utbyggd parallell busstrafik mellan Boden och Luleå som lockar betydligt fler resenärer.”

Trafiken utökades 2019

Tågtrafiken mellan Luleå och Boden utökades i april 2019 efter ett beslut i den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten. Trafiken har omfattat elva dubbelturer per vardag.

Större delen av tågen är regionaltåg som trafikerar Luleå-Boden-Kiruna, Luleå-Boden-Umeå samt och det senaste året Luleå-Boden-Haparanda, sammanlagt åtta-nio tåg i varje riktning per dygn.

De tågen kommer att bli kvar, nedläggningen omfattar den lokala tågtrafiken med tre-fyra turer per dygn mellan Luleå och Boden med ett X11-tåg.

Enligt Joakim Berg har lokaltågen haft i snitt 2,8 resande per tur, de flesta har rest med ett par tåg på morgnarna men i övrigt har tågen rullat tomma eller nästintill tomma.

Det är svårt att skapa en väl fungerande lokaltågstrafik på den enkelspåriga banan mellan Luleå och Boden.

Tät trafik på enkelspåret

Banan trafikeras i dag, utöver lokaltågen, av malmtåg, kombitåg, ståltåg, vagnslasttåg, nattåg och regionaltåg. Vissa timmar under dygnet har banan uppnått kapacitetstaket och blandningen mellan långsamma malmtåg och snabba persontåg gör det svårt att ordna en styv tidtabell för lokaltåg.

I stället vill Norrtåg satsa på en utökning av regionaltågstrafiken mellan Luleå och Umeå via Boden. Jörn, Bastuträsk och Vindeln.
Den trafiken, som i dag omfattar två tågpar per dag, kommer troligen att utökas till tre tågpar.

”Resandet med de tågen är redan större än det var 2019, det vill säga före pandemin”, säger Joakim Berg. ”Det finns starka önskemål om en tredje tur på kvällen med anslutning till snabbtåget från Stockholm och till SJ:s nattåg mellan Umeå och Göteborg.”

”Med en kvällsförbindelse till Umeå får även Malmfälten med ett byte i Boden en bra förbindelse till Umeå och med nattåg till södra Sverige.”

Itino-tåget mot Umeå inväntar avgång vid den nybyggda perrongen i Lycksele i augusti 2011.

Att köra dieseltåg mellan Umeå och Lycksele där halva sträckan är elektrifierad är inte försvarligt från miljö- och klimatsynpunkt.

 

Joakim Berg

Trafiken inställd i 16 år

Persontågstrafiken på sträckan Hällnäs-Lycksele återupptogs i augusti 2011 efter att ha varit inställd sedan 1995.

Tågen körs Umeå-Hällnäs-Lycksele med en Itino-motorvagn. Men Itino-tågen har dålig tillförlitlighet och med endast ett tågsätt har tågen fått ställas in påfallande ofta.

Lösningen har oftast blivit att köra elmotorvagnståg mellan Umeå och Hällnäs och landsvägsbuss mellan Hällnäs och Lycksele.
Region Västerbotten och Norrtåg hoppas på elektrifiering av Tvärbanan Hällnäs-Lycksele-Storuman men det är osäkert om och i så fall när den kommer att ske.

”Inte försvarligt köra dieseltåg”

”Att köra dieseltåg mellan Umeå och Lycksele där halva sträckan är elektrifierad är inte försvarligt från miljö- och klimatsynpunkt”, säger Joakim Berg. ”Tågkörningen ger upphov till utsläpp av 600 ton koldioxid om året.”

”Det är förmodligen bättre att köra eltåg mellan Umeå och Hällnäs och buss mellan Hällnäs och Lycksele i väntan på elektrifiering,”

Joakim Berg betonar att inga beslut beträffande Itino-trafiken till och från Lycksele är tagna.

”Men det är en utmaning att försöka hålla igång tågtrafiken med endast ett tågsätt, särskilt som dieseltåg har sämre tillgänglighet än eltåg.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Väntan på nya spår i väst och syd

Regeringen stoppade 2022 utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg. Den 2 oktober förlängdes pausen för projektet Göteborg–Borås, men regeringen lovar snara besked om stråket Göteborg–Borås och nya spår i Skåne.

Nyhet

Regeringens nonchalans ger problem

De restriktioner för resor med tåg som regeringen beslutade om förra veckan ställer till stora problem för tågtrafikföretagen. Biljettintäkterna sjunker ytterligare men effekten på smittspridningen är oklar.

Nyhet

Lokalt engagemang räddar hotade banor

Regionala järnvägar är viktiga för både person- och godstrafik. Om en regional järnvägar ska utvecklas eller rivas upp avgörs till stor del av det lokala eller regionala engagemanget. Det visar en rapport av Olle Ek och Christian Guldberg.