Annons:

Publicerad: 2024-02-26

Så blir banunderhållet bättre

Det går att effektivisera järnvägsunderhållet. Men det krävs ökat samarbete inom branschen, nya underhållskontrakt, ny reservdelsstrategi och fler växelbyten. Det skriver Trafikverket i en rapport till regeringen.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Febril aktivitet på Norrströmsbron 13 augusti 2020. Under de tre somrarna 2018–2020 var stambanan mellan Stockholm C och Stockholm S avstängd för upprustning av broarna över Norrström och Söderström.

”Det är verkligen en utmaning att klara det fortlöpande underhållet och att arbeta ikapp underhållsskulden samtidigt som vi har en aldrig tidigare skådad efterfrågan på tågresor och järnvägstransporter”, säger Jonatan Lennartsson, uppdragsledare och sektionschef på Trafikverket.

Trafikverket fick i augusti förra året i uppdrag av regeringen att redovisa pågående och planerade åtgärder som ska stärka järnvägsunderhållet och bidra till järnvägstrafikens tillförlitlighet och punktlighet.

Rapporten lämnades måndag 12 februari till regeringen.

”Arbetet måste skyndas på”

”Vi redovisar olika åtgärder som syftar till att förbättra vår operativa förmåga”, säger Jonatan Lennartsson.

”Tillsammans med järnvägsbranschen har vi mycket på gång men också att arbetet måste skyndas på, det har inte minst den innevarande vintern visat.”

”Genom ökat samarbete kan planeringssystem och affärsformer utvecklas så att den samlade anläggningskunskapen snabbare omsätts till effektiva åtgärder som stärker både tillförlitlighet och punktlighet”.

”Varje krona som tilldelas Trafikverket ska resultera i effektiva underhållsåtgärder.”

Enligt rapporten finns tre grundstenar för förbättrad operativ förmåga.

  • Ökad kunskap om anläggningens tillstånd, nedbrytningen och effektsamband som säkerställer att val av underhållsåtgärd ger bäst effekt på tillförlitligheten.
  • Trafikverket ska tillsammans med tågtrafikföretagen och underhållsleverantörer bättre kunna planera underhållsåtgärder och prioriterar dessa i förhållande till tågtrafiken. Detta kräver ökande framförhållning.
  • Trafikverket ska tillsammans med järnvägsbranschen genomföra åtgärder i anläggningen via sina entreprenader med hjälp av nya affärs- och logistikupplägg, metodutveckling, uppföljning och samverkan.

Pågående och planerade åtgärder redovisas till regeringen i nio fokusområden som sträcker sig från planering till genomförande, från strategi till produktion.

Det handlar bland annat om Branschgemensam lägesbild, Rätt kapacitet, Anpassad planering. Digitaliserad förvaltning, Säkerställande av löpande underhåll, Effektivare produktion av reinvesteringar och Ökad operativ förmåga.

Fler reservdelar och nytt baskontrakt

Bland de mer konkreta exemplen finns ett nytt affärsupplägg för ett av Trafikverkets 34 baskontrakt, en ny reservdelsstrategi för de tre storstadsområdena som ska korta återställningstider, byten av kritiska växlar samt åtgärdade anmärkningar på Malmbanan under 2024.

Infranord har fått i uppdrag av Trafikverket att sköta underhållet i Västra Götaland Öst som omfattar bland annat Västra stambanan mellan Partille och Laxå, Kinnekullebanan mellan Håkantorp och Gårdsjö och delar av Älvsborgsbanan, sammanlagt 620 kilometer spår.

Uppdraget i fem år från 1 september i år med två optionsår.

”Starka incitament för ökad tillförlitlighet”

”Kontraktet rymmer fler kvalitetsparametrar och det finns starka incitament för att leverera en mycket tillförlitlig järnvägsanläggning”, säger Jonatan Lennartsson.

Reservdelslagren i Stockholm, Göteborg och Malmö utökas med fler kritiska växelkomponenter vilket ska göra att reparationerna av skadade växlar kan ske snabbare.

”Vi kommer också att öka takten i bytet av kritiska växlar och komponenter i vissa växlar”, säger Jonatan Lennartsson.

Annons:

Eko-redaktionen på Sveriges Radio avslöjade i höstas att många gamla och slitna växlar ligger kvar i spåren trots att de skulle byta för många år sedan. Resultatet blir återkommande tågförseningar på grund av växelfel och akutreparationer.

”Vill göra mer än vi kan”

”Vi har en stor underhållsskuld och vi vill göra mycket mer än vi kan med de medel som vi tilldelas”, säger Jonatan Lennartsson.

”Behovet av åtgärder är mycket större än vad vi hittills mäktat med.”

”Det blir som en sprint mitt i ett ultramaraton. Vi har en sliten anläggning byggd för färre, lättare och långsammare tåg. Trafiken har ökat kraftigt de senaste decennierna vilket ökat slitaget.

 

Jonatan Lennartsson, uppdragsledare och sektionschef på Trafikverket.

Under 2024 ska Trafikverket vid två tillfällen rapportera till regeringen hur banunderhållet utvecklas inom de nio fokusområden som Trafikverket pekat ur.

”Det blir som en sprint mitt i ett ultramaraton”, säger Jonatan Lennartsson.

”Vi har en sliten anläggning byggd för färre, lättare och långsammare tåg. Trafiken har ökat kraftigt de senaste decennierna vilket ökat slitaget.”

”Jag förstår att tålamodet tryter och att man med utökade ramar vill se resultat snabbare. Det är viktigt för att återställa förtroendet för järnvägen som ett tryggt och tillförlitligt transportsystem.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Risk för fler signalfel

Införandet av det nya tågsäkerhetssystemet ERTMS i Sverige har skjutits upp flera gånger och det kommer inte att vara helt utbyggt förrän om 20–50 år. Nu måste Trafikverket rädda det äldre signalsystem.

Nyhet

Kapitaltillskott ger många nya lok

Två tredjedelar till nya lok och resten till nya vagnar och IT-satsningar. Så ser investeringsplanen ut för statliga godstrafikbolaget Green Cargo. Strax före jul beslutade riksdagen om ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor.

Nyhet

1 000 spårväxlar får sensorer

Från reaktivt till förebyggande underhåll. Med data från 1 000 accelerometrar ska Trafikverket realtidövervaka tillståndet i spårväxlar och förutsäga när de är på väg att gå sönder.

Nyhet

Fortsatt kris i Bergslagen

För få lokförare, mycket sjukskrivningar och många skadade fordon. VR Sverige som kör tågen för Tåg i Bergslagen har tvingats ställa in 30-40 procent av trafiken. Nu blir Tågab räddaren i nöden.