Annons:

Publicerad: 2020-10-22

Ny godspendel Oslo–Göteborg

Sedan mitten av september körs ett nytt godståg mellan Oslo och Göteborg, till att börja med en gång i veckan. Tåget minskar trafiken på E6 med 2 000 lastbilar och därmed koldioxidutsläppen med 700 ton om året.

Text: Ulf Nyström Foto:Johan Rosengren

Cargonets tåg 69875 passerar Hökebangården på Hisingen på sin väg till Skandiahamnen i Göteborg 21 oktober 2020.

Annons:

Vi upplever att efterfrågan på en miljövänlig transportlösning mellan Oslo och Göteborgs hamn har ökat de senaste åren.

 

Erik Røhne, vd i Cargonet

”Målet är att öka till tre avgångar i veckan inom överskådlig tid och sedan till fem avgångar i veckan”, säger Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn AB.

Det skulle på sikt innebära uppemot 10 000 lastbilstransporter färre på E6 genom Bohuslän per år.

Det har under årtiondena förekommit regelbunden tågtrafik mellan Oslo och olika terminaler eller hamnen i Göteborg men tågtrafiken har de senaste åren gått på sparlåga sedan underbetalda chaufförer och utländska åkerier tagit över nästan all godstrafik till och från Norge.

Cargonet gör nytt försök

Nu gör norska Cargonet ett nytt försök med ett tåg i veckan mellan Alnabru-terminalen i Oslo och Arken kombiterminal på Hisingen.

”Vi upplever att efterfrågan på en miljövänlig transportlösning mellan Oslo och Göteborgs hamn har ökat de senaste åren”, säger Erik Røhne, vd i Cargonet, enligt ett pressmeddelande.

”Med vårt breda linjenätverk säkerställer vi effektiva transporter till och från alla storstäder i Norge och vi är väldigt glada att vi nu kan erbjuda våra kunder detta vidare ut till Göteborg.”

Tåget som är 580 meter långt ankommer Göteborgs hamn från Oslo på onsdagseftermiddagar lastat med norskt exportgods för omlastning till fartyg och med lastbilstrailrar för körning till olika företag i Göteborgsregionen.

Tåget går åter mot Oslo under natten och når Alnabru torsdag morgon.

Cargonet använder El16-lok i de nya kombitågen mellan Oslo Alnabru och Göteborg Skandiahamnen. 21 oktober 2020 var El16 2203 dragkraft i tåg 69875.

Påskjutlok från Halden

När tåget är fullastat får det hjälp att komma upp för de branta backarna från Halden mot svenska gränsen vid Kornsjö av två påskjutlok som lånas från ett av Cargonets timmertåg.

En del av export- och importgodset går till eller kommer från Immingham i England och Gent i Belgien, en del är transocean trafik.

Transporterna med tåget motsvarar 2 000 lastbilar mellan Göteborg och Oslo. Överflyttningen från väg till järnväg innebär en koldioxidbesparing på drygt 700 ton per år.

”Vi brukar säga att vi är Norges största hamn tack vare de stora flödena av norska import- och exportvolymer”, säger Claes Sundmark. ”Nu ska utöka trafiken ytterligare”.

Under första halvåret 2020 ökade hanteringen av containrar i Göteborgs hamn ökat med fyra procent till 401 000 TEU, 20-fotscontainerekvavilenter.

Järnvägstransporterna har fungerat fantastiskt väl under coronapandemin och Göteborgs hamn är en av få hamnar med stigande containervolymer under det här året.

 

Claes Sundmark

231 000 containrar på tåg

Nästan 60 procent av containrarna, 231 000 TEU, transporterades på järnväg. Det är en mycket högre andel än de flesta stora hamnar i världen.

”Järnvägstransporterna har fungerat fantastiskt väl under coronapandemin och Göteborgs hamn är en av få hamnar med stigande containervolymer under det här året”, säger Claes Sundmark.

”Vi diskuterar just nu med de så kallade inlandshamnarna i Falköping, Vaggeryd, Hallsberg och Eskilstuna om ökad lagringskapacitet där för att ta emot och skicka ännu mera gods på järnväg”.

Sedan flera år pågår utbyggnad till dubbelspår på Hamnbanan i Göteborg. Arkens kombiterminal i anslutning till hamnområdet togs i bruk för snart tre år sedan. Kombiterminalen drivs av Sandahl Goods & Parcel.

Ny omlastningsterminal nu i bruk

En ny terminal för omlastning av järnvägsgods till och från containrar, Sveaterminalen, har nyligen tagits i bruk.

Terminalbyggnaden är 300 meter lång och 60 meter bred och kan hantera betydligt mer omlastningsgods än de gamla magasinen i centrala Göteborg.

”Efterfrågan på järnvägstransporter fortsätter att öka och bidrar till att vi kan nå vårt mål att minska koldioxidutsläppen med 70 procent till år 2030.”, säger Claes Sundmark

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Kapitaltillskott ger många nya lok

Två tredjedelar till nya lok och resten till nya vagnar och IT-satsningar. Så ser investeringsplanen ut för statliga godstrafikbolaget Green Cargo. Strax före jul beslutade riksdagen om ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor.