Annons:

Publicerad: 2022-08-22

Så ska Railway Metrics and Dynamics digitalisera järnvägen

Railway Metrics and Dynamics är ett svenskt teknikföretag som utvecklar och levererar ett heltäckande system för analys och övervakning av tåg och järnvägsinfrastruktur. Nu förbereder de sig för listning av bolagets aktier på Spotlight Stock Market.

Innehållet är producerat i samarbete med Railway Metrics and Dynamics AB

Malmbanan
Foto: Kasper Dudzik

Annons:

Våra sensorer kan i realtid upptäcka underhållsbehov och skador på järnvägsfordon och infrastruktur. Det är en revolutionerande teknik som kommer att förändra järnvägsindustrin från grunden. Startkostnaderna är även låga.

 

Jan Lindqvist, vd Railway Metrics and Dynamics AB

Varje år orsakar tågförseningar och skador på järnväg och tåg miljarder euro i kostnader för både företag och myndigheter. Bara i Sverige uppskattas de årliga kostnaderna för förseningar i tågtrafiken uppgå till cirka fem miljarder svenska kronor, enligt Trafikutskottets rapport ”Punktlighet för persontrafik på järnväg”.

– Om vi ska kunna ha ett effektivt, pålitligt och klimatsmart transportsätt som klarar framtidens behov så måste vi tänka om, säger Jan Lindqvist, vd på Railway Metrics and Dynamics och fortsätter:

– Vi har inte haft rätt teknik för att kunna upptäcka underhållsbehov och skador på tåg och järnväg. Det kostar pengar för alla aktörer samt skadar tilliten till järnvägen som ett pålitligt transportsätt för människor och gods.

Han betonar att järnvägsbranschen har ett akut behov av ett mångsidigt, sensorbaserat IoT-system som går att lita på fullt ut.

– Våra sensorer kan i realtid upptäcka underhållsbehov och skador på järnvägsfordon och infrastruktur. Det är en revolutionerande teknik som kommer att förändra järnvägsindustrin från grunden. Startkostnaderna är även låga.

Prediktiv analys och machine learning

Railway Metrics and Dynamics patenterade plattform, performance monitoring unit, PMU, kan med hjälp av prediktiv analys och machine learning hjälpa till med att säkra driften i ett järnvägssystem som växer i omfattning, blir mer komplext – och där en allt större del av befolkningen samt företag är beroende av att kunna transportera sig själva och gods.

– PMU:n är en realtidsgivare som enkelt kan monteras på till exempel en vagn- eller lokboggi. Varje enhet är utrustad med en GPS och två accelerometrar som mäter rörelse i tre dimensioner. Vår PMU är patenterad och en komplett fristående produkt i sin kategori, utan direkt konkurrens just nu.

Fakta om emissionen och listningen:

  • Spridningsemission i Railway Metrics and Dynamics AB (publ).
  • Spridningsemission om 3 000 000 units motsvarande 12,0 MSEK, samt möjlighet att utöka erbjudandet med 1 500 000 units motsvarande 6,0 MSEK.
  • En (1) unit består av en (1) aktie och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner.
  • Marknadsplats: Spotlight Stock Market
  • Teckningsperiod: 22 augusti–7 september 2022
  • Första handelsdag: 15 september 2022
  • Teckningskurs: 4,0 SEK per unit
  • Tänk på att finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar som du investerar.
För att skapa effektivare affärer och ett mer robust, säkert och pålitligt järnvägssystem, måste vi hitta nya sätt att arbeta med underhåll och information som rör trafik och transporter. Det kräver i sin tur att operatörer, entreprenörer och infrastrukturägare tillsammans börjar göra saker på nya sätt – och att alla tar ett gemensamt ansvar för hela systemet. Nyckeln heter digitalisering och vägen dit är mer innovation, mer kreativitet och mer nytänkande inom järnvägen.

Railway Metrics and Dynamics algoritmer följer trender och händelser i både fordon och infrastruktur. Eftersom accelerationsprofilen skiljer sig åt för olika typer av fel, kan systemet upptäcka och tolka alla fel som uppstår. Data analyseras kontinuerligt och varningstrender och defekter upptäcks i god tid.

– Vårt system bygger på unika, avancerade och patenterade algoritmer. De kan förutse och upptäcka skador och underhållsbehov på tågvagnar, järnvägar, signalsystem och kraftledningar – allt detta i realtid.

Nu ska affären skalas upp

Just nu befinner sig Railway Metrics and Dynamics i en kommersialiseringsfas. De kommer att använda kapitaltillskottet från listningen på Spotlight Stock Market till att skala upp affären.

2018 uppgick marknaden för smarta järnvägar till cirka 13 miljarder amerikanska dollar. Enligt Global Smart Railways Market Research Report förväntas den öka till cirka 38,5 miljarder amerikanska dollar 2025, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 17,3 procent.

– Det finns flera viktiga faktorer som driver marknaden för smarta järnvägar. Ett exempel är behovet av effektivitet i järnvägsdriften, hög demografisk tillväxt och hyperurbanisering. Andra starka faktorer är högre nyttjande av Internet-of-Things och automationstekniker för att optimera smarta järnvägar, säger Jan Lindqvist och fortsätter:

– Med hjälp av vårt system kan samtliga aktörer inom tåg- och järnvägsindustrin öka sin säkerhet, punktlighet samt effektivitet – och samtidigt minska kostnaderna dramatiskt.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta mig

Jan Lindqvist

Jan Lindqvist

Vd, Railway Metrics and Dynamics AB

Artikeln är producerad av Value not Noise AB i samarbete med Railway Metrics and Dynamics AB. Detta är inte en redaktionell artikel för Järnvägar.nu.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Framtidens godstrafikSponsrat innehåll

Många möjligheter med hybridlok

Lokuthyrningsbolaget European Loc Pool (ELP) satsar på att öka flottan av EuroDual-lok i Skandinavien. Sedan några år rullar ett antal lok i daglig trafik, främst på de krävande linjerna i Norge. EuroDual tillverkas av Stadler i Valencia. Kanske är det mer än ett nytt lok, vi skulle kunna tala om ett nytt dragkraftskoncept.