Annons:

Publicerad: 2024-03-12

Sandahls får bakläxa

Transportstyrelsen har beslutat förelägga Sandahls Logistik att inte kräva bankgaranti av järnvägsföretaget Väte Rail som villkor för tillträde till Sundsvalls kombiterminal.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Rc3 1053 inhyrd från BLS Rail med Väte Rails tåg från Malmö till Ånge via Göteborg och Sundsvall mellan Floda och Norsesund på Västra stambanan 8 mars 2023.

Transportstyrelsen inledde i början av december 2023 en tillsyn mot Sandahls Logistik AB gällande tillträdet till Sundsvalls kombiterminal.

För att Väte Rail AB skulle beviljas tillträde till terminalen hade Sandahls tidigare under hösten krävt en säkerhet för framtida betalningar i form av en bankgaranti vilket Järnvägar.nu skrev om.

”Vi läste artikeln i Järnvägar.nu där det framkom att Sandahls hade avkrävt Väte en bankgaranti om två miljoner kronor som villkor för tillträde till Sundsvalls kombiterminal”, säger Charles Bergqvist, utredare Marknad spårtrafik på Transportstyrelsen.

”Vi inledde en tillsyn för att kontrollera om kravet är förenligt med järnvägsmarknadslagen och EU-kommissionens genomförandeförordning som preciserar förfaranden och kriterier för tillträde till anläggningar för tjänster.”

Får inte kräva bankgaranti

Nu har Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam beslutat att förelägga Sandahls att upphöra med att kräva en finansiell garanti av Väte Rail.

Av genomförandeförordningens artikel 13.6 framgår att en tjänsteleverantör ska tillåtas begära finansiella garantier som villkor för tillträde till en tjänsteanläggning.

Men ett villkor för att få begära sådana garantier är att en sökande upprepade gånger ska ha underlåtit att betala för redan beviljade och utnyttjade tillträdesrättigheter. Dessutom måste ett eventuellt krav på sådana garantier också ha offentliggjorts i tjänsteleverantörens anläggningsbeskrivning.

”Lagen är entydig”

”Lagen är tydlig” säger Elisabeth Lind Markus, utredare på Transportstyrelsen.

”Villkoren för att få begära finansiell garanti var inte uppfyllda i det aktuella fallet.”

Inställda tåg efter stor konkurs

Konkursen i logistikföretaget First Row har medfört att många tåg ställts in den senaste månaden och flera tågtrafikbolag har förlorat miljonbelopp.

Annons:

Det är första gången Transportstyrelsen genomför en tillsyn gällande krav på finansiell garanti och därmed första gången Transportstyrelsen förelägger en tjänsteleverantör att inte kräva en sådan garanti av ett järnvägsföretag.

”Beslutet är väldigt bra”, säger Jan G Forslund, delägare och vd i Väte Rail.

”Transportstyrelsen har fattar rätt beslut som garanterar en sund konkurrens.”

”Väte Rail har aldrig underlåtit att betala räkningarna till Sandahls och kravet att vi plötsligt skulle visa upp en bankgaranti var lika överraskande som ologiskt.”

Tiden för överklagande av Transportstyrelsens beslut har ännu inte löpt ut.

Beslutet överklagas troligen

Sandahls Logistik har ännu inte beslutat om beslutet ska överklagas.

”Vi kommer troligen att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten”, säger Thord Sandahl, vd och huvudägare i Sandahlsbolagen.

”Jag begriper ärligt talat inte vad Transportstyrelsen grundar sitt beslut på. Det fanns och finns många oklarheter kring konkursen i First Row och de inställda betalningarna och vi ville vara säkra på att få betalt för våra tjänster.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

MTR vann trafiken med Mälartågen

MTR kommer att köra regionaltågen i Mälardalen från december nästa år. Det står klart sedan Mälardalstrafik avgjort upphandlingen av trafiken med Mälartågen. MTR jublar, SJ deppar.

Nyhet

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Regeringen vill återuppväcka nattågstrafiken mellan Sverige och kontinenten och beredd att satsa 400 miljoner kronor under fyra år. Trafikverket får uppdraget att upphandla trafiken.

Nyhet

Totalstopp på Malmbanan

Strax före klockan 17 söndag 17 december spårade tio–tolv vagnar i LKAB:s malmtåg 9914 ur i Vassijaure. Vagnarna med drygt 1 000 ton järnmalm slog sönder snögalleriet och orsakade stora skador på spåret.

Nyhet

Tyst minut för dödad lokförare

En lokförare i 65-årsåldern dödades vid kollisionen mellan ett regionaltåg och en lastbilstrailer i Ramseröd öster om Uddevalla för en vecka sedan. I dag, måndag, klockan 12.00 kommer SJ Götalandståg att hålla en tyst minut för lokföraren.