Annons:

Publicerad: 2023-11-17

Inställda tåg efter stor konkurs

Konkursen i logistikföretaget First Row har medfört att många tåg ställts in den senaste månaden och flera tågtrafikbolag har förlorat miljonbelopp.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Rc3 1053 inhyrd från BLS Rail med Väte Rails tåg från Malmö till Ånge via Göteborg och Sundsvall mellan Floda och Norsesund på Västra stambanan 8 mars 2023.

Annons:

13 oktober begärdes First Row Shipping & Logistics i konkurs sedan företaget inte kunnat betala räkningarna från flera tågtrafikbolag.

First Row med grundaren Nikolas Rowland som vd hade på ett par år byggt upp ett antal intermodala godstågspendlar mellan Övre Norrland och Göteborgs hamn, bland annat mellan Piteå och Göteborg samt mellan Umeå och Göteborg.

Dessutom kördes ett kombitåg mellan Malmö och Ånge via Göteborg och Sundsvall.

Personalstyrkan på First Row ökade snabbt. 2021 hade företaget två anställda, förra året växte det till åtta och vid konkursen hade företaget 18 anställda. Kontoret flyttade tidigare år från Lund till Malmö.

Förra året omsatte First Row 130 miljoner kronor och redovisade ett rörelseresultat på 2,7 Mkr och ett resultat efter finansnetto och skatter på 1,5 Mkr.

En av de största konkurserna i oktober

Konkursen i First Row blev en av de största i Sverige under oktober.

Flera olika företag har dragit tågen för First Row under åren. CFL Cargo som körde Piteå-tågen under något år och Umeå-tåget en kort tid har sedan mars i år inte kört några tåg för First Row.

Hector Rail har kört merparten av tågen för First Row men körde under den sista tiden enbart tågen mellan Piteå och Göteborg.

Väte Rail körde sedan januari i år kombitåget mellan Malmö och Ånge via Göteborgs hamn och Sundsvall.

BLS Rail körde två tågpar i veckan mellan Holmsund och Göteborg från 12 juni i år fram till konkursen i oktober.

Väte Rail kör nu för Nouryon

När First Row ställde in betalningarna och konkursen strax därpå var ett faktum valde kemiteknikföretaget Nouryon att anlita Väte Rail för att kunna fortsätta transporterna på järnväg.

Tågen mellan Piteå och Göteborg körs nu åter men nu i regi av Träfraktkontoret i Göteborg.

Fler trailrar på tåg

First Row Logistics utökar godstågstrafiken mellan Göteborg och Holmsund. BLS Rail blir ny operatör för två tågpar i veckan. Samtidigt utökas trafiken mellan Göteborg och Sundsvall.

BLS Rail har hyrt Vectron-loket 118 001 för användning som dragkraft i tågen mellan Holmsund och Göteborg. Här är loket i Värnamo efter en utbildningskörning till Herrljunga 17 maj 2023. Till vänster ett Traxx-lok från lokuthyrningsföretaget Railpool. FOTO: Bengt Rosén

Nikolas Rowland har inte velat uttala sig om orsakerna till konkursen och en eventuell rekonstruktion av bolaget. Konkursförvaltaren vill inte heller uttala sig om konkursen eller om förvaltningen av konkursboet.

Claes Scheibe, vd i Hector Rail, väljer att tona ner de ekonomiska konsekvenserna för Hector Rail av First Rows konkurs.

”Relativt liten affär”

”Det är ingen stor dramatik för oss”, säger han.

”Det är tråkigt när det inträffar men affären med First Row var relativt sett ganska liten sett till vår omsättning.”

”Men visst är det ett intäktsbortfall”.

Enligt Claes Scheibe har trafiken för First Row inte varit särskilt stabil med oregelbundna volymer.

”Det fanns förhoppningar att volymerna skulle växa men det kom inget riktigt lyft. Vi hoppas att någon annan speditör kan ta över och att fler tåg kan börja rulla.”

Hector Rail kör sedan en tid två tågpar i veckan mellan Piteå och Göteborg på uppdrag av Träfraktkontoret i Göteborg.

BLS Rail körde kombitågen mellan Holmsund utanför Umeå och Göteborg under fyra månader fram till konkursen i First Row.

BLS Rail hårt drabbat

”Konkursen har drabbat oss hårt”, säger Tomas Medezech, vd i BLS Rail.

”Betalningsinställelserna kom överraskande men First Row hade börjat släpa efter med fakturorna från oss så vi kanske borde anat oråd.”

”Nu försöker vi fundera ut hur vi ska få rätsida på vår ekonomi och hur vi ska kunna gå vidare.”

Enligt Tomas Medezech har BLS Rail haft och har kostnader på fyra–sex miljoner kronor kopplade till tågdragningen för First Row.

”Det är mycket pengar för ett relativt litet företag som vårt med en omsättning på 80–100 miljoner kronor per år”, säger han.

”Det lok vi hyrt för trafiken mellan Holmsund och Göteborg kostar oss en halv miljon kronor i månaden och avtal om lokhyra kan ju inte hävas hur som helst.”

BLS Rail hade dessutom långt gångna förhandlingar med First Row om utökad trafik. Trafik som av allt att döma inte kommer att förverkligas.

Väte Rail kör vidare utan First Row

Väte Rail som körde tåget mellan Malmö och Ånge via Göteborg och Sundsvall har också drabbats hårt ekonomiskt av konkursen i First Row.

”Den största kunden, Nouryon, hörde direkt av sig till oss och bad oss fortsätta köra och det har vi gjort”, säger Jan G Forslund, vd och delägare i Väte Rail.

”Vi har kunnat köra de flesta tågen trots en del motigheter och misstänksamhet.”

Nytt godståg Malmö-Ånge

25 januari körs det första tåget av Väte Rail för First Row Shipping & Logistics mellan Malmö och Ånge via Göteborg och Sundsvall. Tåget ska köras två och ett halvt omlopp i veckan.

Rc3 1053 från BLS Rail drog Väte Rails tåg 38112 Malmö Godsbangård–Göteborg Skandiahamnen mellan Skogaby och Veinge på Markarydsbanan 7 maj 2023. FOTO. Svante Fält

Tankcontainrar med farligt gods som Väte Rail kör för Nouryon lastas och lossas bland annat på kombiterminalen i Sundsvall.

Men nyligen vägrade Sandahlsbolagen, som sköter driften vid kombiterminalen, att befatta sig med vagnarna i Väte Rails tåg.

Fick lasta och lossa i Gävle i stället för Sundsvall

”Vi var tvungna att lossa och lasta i Gävle och köra tankcontainrarna på lastbil till Stockvik”, säger Jan G Forslund.

”Det blev dyrt och tidsödande.”

Enligt Forslund krävde Sandahlsbolagen en bankgaranti på två miljoner kronor för att släppa in Väte Rail på kombiterminalen.

”Det var ett väldigt underligt krav”, säger Jan G Forslund.

”Jag ha aldrig varit med om något liknande. Jag erbjöd mig att betala en, två eller tre månader i förskott men det avvisades.”

Efter viss handläggningstid och ett inställt tåg fick Väte Rail en bankgaranti och nu lossas och lastas åter tågen i Sundsvall.

”Jag har svårt att tänka mig att Green Cargo eller andra godstågsföretag behöver visa upp bankgaranti för att lossa och lasta vagnar på svenska kombiterminaler”, säger Jan G Forslund.

Ingen kommentar från Sandahlsbolagen

Thord Sandahl, styrelseordförande och vd i Sandahlsbolagen, vill inte kommentera förehavandena med Väte Rail förrän konkursen i First Row avslutats.

Väte Rail använder nu inhyrda Traxx-lok från Nordic Re-Finance för tåget mellan Malmö och Ånge sedan man återlämnat ett Rc-lok till BLS Rail.

Antalet hanterade containervagnar i Göteborgs hamn har minskat sedan i somras. främst beroende på kraftigt minskad import och svårigheterna att ordna omledning av godståg och hitta lägen för extra godståg på grund av problemen med Trafikverkets planeringsverktyg MPK.

Tågpendlarna viktiga för Göteborgs hamn

”Vi har byggt våra framgångar på en mycket stor andel gods på järnväg och det vore tråkigt om de tågpendlar som nu stoppats efter konkursen i First Row inte kan återuppstå”, säger Jacob Minnhagen, senior manager för marknadsutveckling på Göteborgs Hamn.

”Träfraktkontoret i Göteborg har tagit över ansvaret för Piteå-pendlarna och trafiken har återupptagits med hjälp av Hector Rail vilket är glädjande.”

”För oss på Göteborgs Hamn är det viktigt att logistikuppläggen finns kvar vem som än kör tågen.”

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Omvägar för godset från hamnen

Utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg till dubbelspår har åter tagit fart efter ett par års stiltje. I december 2023 ska ytterligare nästan två kilometer av den tio kilometer långa banan ha två spår.

Nyhet

SJ går åter med vinst

SJ lyckades under tredje kvartalet vända de stora förlusterna som drabbat bolaget under pandemin till en liten men dock vinst. Pandemin har kostat SJ närmare fem miljarder kronor. 16 november premiärvisas nya X2000.