Annons:

Publicerad: 2022-02-04

Simrishamnsbanan rustas för 600 Mkr

Järnvägen mellan Ystad och Simrishamn rustas upp för 600 miljoner kronor. Med en ny mötesstation i Gärsnäs ökar kapaciteten på banan samtidigt som risken för förseningar minskar.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Två multipelkopplade Pågatåg på spår 1 i Simrishamn 13 januari 2022.

”Trafiken på Simrishamnsbanan har varit störningskänslig”, säger Jan Källqvist, projektledare på Trafikverket. ”Det har inte funnits några mötesmöjligheter mellan Tomelilla och Simrishamn och förseningarna från Ystadbanan och Malmö har spridits till Österlenbanan.”

”När det varit större förseningar från Malmö har tåget vänts i Tomelilla för att säkerställa tågens omlopp och resenärerna har fått åka buss till Simrishamn.”

Ny mötesstation i Gärsnäs

Det är 26 kilometer mellan Simrishamn och Tomelilla. När den nya mötesstationen i Gärsnäs, elva kilometer väster om Simrishamn, står klar i höst ökar banans kapacitet väsentligt.

Gärsnäs får samtidigt en ny perrong vid avvikande huvudspår.

Bangården i Simrishamn har byggts om för att kunna härbärgera två tåg samtidigt.

”Vi har förlängt plattformen vid spår 1, rustat upp spår 2 som tidigare varit ett uppställningsspår, byggt ny plattform vid detta spår och tillgänglighetsanpassat stationen”, säger Jan Källqvist.

”Med de nya längre plattformarna kan tågen delas och sättas samman så att tågen kan gå multipelkopplade i högtrafik och med enkla tågsätt i lågtrafik.”

Mötesspåret i Gärsnäs och spår 2 i Simrishamn kommer att tas i bruk i december i år.

Gärsnäs får ett avvikande huvudspår och blir mötesstation på sträckan mellan Tomelilla och Simrishamn. Bild från november 2021.

Annons:

Uträtning av kurva i Lannehög

I Lannehög mellan Lunnarp och Smedstorp har en kurva som klarade 120/130 km/h rätats ut för att kunna tillåta 160 km/h.

I Tomelilla har spåret mellan Tomegatan och Adelgatan vid utfarten mot Simrishamn fått betongsliprar och helsvetsade räler. I december 2022 läggs en ny växel in vid Tomegatan för att höja hastigheten från 40 till 65 km/h för tåg mellan Tomelilla och Simrishamn.

Även stationen i Tomelilla har tillgänglighetsanpassats.

Den stora satsningen i projektet var dock ombyggnaden av bangården i Ystad.

”Vi har rustat upp bangården med nya spår och nya växlar, vi har försett fler spår med kontaktledning, vi har byggt om signalsystemet för att möjliggöra samtidig infart och vi har förlängt plattformarna för att kunna ta in längre tåg”, säger Jan Källqvist.

250 meter långa plattformar

Plattformarna i Ystad och Simrishamn har blivit 250 meter långa vilket medför att de gott och väl rymmer tre multipelkopplade Pågatåg.

I Ystad monterades utrustning för städning och fekalietömning av Pågatågen.

Liknande utrustning finns i Hyllie i Malmö, i Kärråkra utanför Hässleholm och I Raus söder om Helsingborg.

Bangården i Ystad rymmer även i fortsättningen godståg till och från järnvägsfärjorna till och från Polen. Men överföringen av godsvagnar mellan Ystad och Swinoujscie är inställd på obestämd tid och ingen verkar veta om de återuppstår.

Förbättringsarbetet på Simrishamnsbanan inleddes hösten 2019 när ombyggnaden av Ystad bangård påbörjades. Ställverket ersattes med ett nytt ställverk 95 och tågen fjärrstyrs nu från Malmö.

Tågmöte i Tomelilla 13 januari 2022. Tåg mot Simrishamn till vänster och tåg mot Malmö till höger.
Utbyggnaden av stationen i Simrishamn pågick 13 januari 2022. Från december i år ska stationen ha två spår vid perrong.

Tågtrafiken inställd i höstas

Från 30 oktober till 12 december förra året var tågtrafiken mellan Svarte, strax väster om Ystad, och Simrishamn inställd. Bussar ersatte på hela sträckan.

I december stoppas åter tågen för att Trafikverket ska koppla in signalsystemen i Gärsnäs och Simrishamn. Först därefter kan mötesspåret i Gärsnäs och spår 2 i Simrishamn tas i bruk.

Kostnaden för upprustningen av Ystads bangård och Simrishamnsbanan, eller Österlenbanan som Trafikverket numera kallar den, uppgår till 600 miljoner kronor.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Allt längre väntan för godstågen

Godstågen får stå åt sidan när snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg ska fram. Transporttiderna blir allt längre och godstågsbolagen får allt svårare att konkurrera med lastbilstransporter.

Nyhet

Få nya lok till Green Cargo

Fler Mb- och Re-lok. Försäljning, uthyrning eller skrotning av Rc4-loken men i långsam takt. En övergångslösning för diesellok i väntan på effektiva batteri- eller vätgaslok. Och så några Vectron-lok. Så ser Green Cargos lokstrategi ut.