Annons:

Publicerad: 2020-06-18

Oro för trängsel i sommartrafiken

Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Fullt med väntande sommarresenärer när Rc6 1337 rullar in på Västerås C i juli 2009.

Jag känner en enorm oro för resandet i sommar.

 

– Helena Leufstadius

Jag känner en enorm oro för resandet i sommar”, säger Helena Leufstadius, vd i branschorganisationen Svensk kollektivtrafik.

Många blev glada och lättade när Folkhälsomyndigheten beslöt att lätta på reserestriktionerna.

Men Helena Leufstadius är orolig för resandet med lokal- och regionaltåg, med bussar, spårvagnar, tunnelbanan och skärgårdsbåtar.

På fjärrtåg som X2000 och nattågen till Jämtland och övre Norrland säljs enbart biljetter med platsbokning och därmed kan SJ, MTRX, Snälltåget och Tågab se till att resenärerna sprids ut.

Men på spårvagnar och skärgårdsbåtar går det inte att boka plats.

100 procent obokade platser

Enligt Svensk Kollektivtrafik görs 86 procent av alla tågresor utan platsbokning, 96 procent av alla bussresor och 100 procent av alla resor med spårvagn, tunnelbanetåg och skärgårdsbåt.

”Därför är det är i princip omöjligt för våra medlemmar, länstrafikbolagen, att planera trafiken för att minimera trängselproblemen”, säger Helena Leufstadius.

”Företagen kör väldigt mycket extratrafik för att det inte ska bli trängsel ombord”.

Hon vädjar till alla som ska resa i sommar att följa de resedirektiv som utfärdas och att följa personalens anvisningar.

”Buss- och spårvagnsförare kan inte ha koll på var folk står och sitter”, säger Leufstadius. ”Resenärerna måste själva ta sitt ansvar, hålla avstånd och ta nästa buss, båt eller spårvarvagn om det är trångt”.

Trafiken mellan Avesta och Borlänge ställs in fem veckor i sommar för spårbyte och andra arbeten på sträckan.  Green Cargo Rc2 1108 med godståg vid Säter i juli 2009.

Annons:

Vi ökar trafiken kraftigt efter midsommar för att fler ska kunna åka tåg och för att det ändå inte ska bli trångt ombord.

 

Madeleine Raukas, SJ:s vd Madeleine Raukas

Höga krav på resenärerna

SJ:s vd Madeleine Raukas betonar också att risken för coronaspridning ställer krav på resenärerna denna sommar.

”Vi ökar trafiken kraftigt efter midsommar för att fler ska kunna åka tåg och för att det ändå inte ska bli trångt ombord”, säger hon.

SJ har under våren och försommaren endast hälften av sittplatserna för att resenärer alltid ska ha en tom plats närmast sig.

Men från och med 1 juli kan resenärer som reser i par, som familj och i grupp boka platser bredvid varandra. Raukas räknar med att ungefär två tredjedelar av platserna i vagnarna kommer att bokas.

Familjer och grupper kan också boka hela kupéer i liggvagnarna även om det inte är fler än fyra personer som reser tillsammans.

Många fler som bokar tågresor

Under de senaste veckorna har antalet bokningar ökat kraftigt och SJ räknar med att köra ungefär hälften av alla fjärrtåg som normalt rullar en sommar, de senaste månaderna har endast 20-30 procent av avgångarna med snabbtågen körts.

”Det blir en stor utmaning för oss på SJ”, säger Madeleine Raukas. ”Vi ställer om vår produktion radikalt och vet att resandet kan komma att variera mycket mer än vanligt från tåg till tåg och från sträcka till sträcka”.

”Men tillsammans med resenärerna ska vi se till att deras resor blir så bra, så bekväma och så säkra som möjligt.”

För att järnvägen ska bli mer pålitlig och punktlig måste den rustas för framtidens behov.

 

Jonas Eliasson, tillgänglighetsdirektör på Trafikverket.

Många banarbeten i sommar

Som vanligt sker många banarbeten under sommaren. Getingmidjan i Stockholm är helt stängd under åtta veckor, Dalabanan är stängd mellan Avesta Krylbo och Hedemora i fem veckor och Södra stambanan mellan Malmö och Lund är stängd i sex dagar.

Många andra banor är stängda kortare perioder och på flera dubbelspåriga banor är det enkelspårstrafik i längre eller kortare perioder.

”För att järnvägen ska bli mer pålitlig och punktlig måste den rustas för framtidens behov.” säger Jonas Eliasson, tillgänglighetsdirektör på Trafikverket.

”Det påverkar resenärerna när vi måste stänga av järnvägssträckor, ha enkelspårsdrift eller lägre hastigheter för att kunna utföra arbeten.”

Enligt Eliasson utförs många av sommarens banarbeten på platser som ger stor effekt i hela järnvägssystemet.

Getingmidjan mellan Stockholm C och Stockholm S strängs för tredje sommaren i följd. Årets avstängning varar i åtta veckor från och med vecka 26 till och med vecka 33.

Även i sommar stängs trafiken på Getingmidjan av, i år ska järnvägsbron vid Tegelbacken bytas ut.

Det blir problem med trängsel ombord när 100-tals resenärer från ett fjärrtåg ska byta till pendeltåg i Södertälje, Flemingsberg eller Stockholm Södra.

 

Jonas Eliasson, tillgänglighetsdirektör på Trafikverket.

Ny järnvägsbro i sommar

I sommar rivs den gamla järnvägsbron mellan Tegelbacken och Riddarholmen och en ny läggs på plats.

Regionaltågen från söder vänder i Flemingsberg, där resenärerna får byta till eller från pendeltåg, medan de flesta fjärrtågen vänder på Stockholm S, där resenärerna får byta till eller från pendeltåg eller andra fortskaffningsmedel.

Snälltåget vänder tågen på Södertälje Syd.

”Det blir problem med trängsel ombord när 100-tals resenärer från ett fjärrtåg ska byta till pendeltåg i Södertälje, Flemingsberg eller Stockholm Södra” säger Jonas Eliasson.

”Vi hoppas att alla inte tränger sig ombord på samma pendeltåg, oftast kommer det ju ett nytt en stund senare”.

Sträckan mellan Malmö och Lund håller successivt på att byggas ut från två till fyra spår. just nu pågår arbetena mellan Arlöv och Flackarp, strax söder om Lund.

22–28 augusti stoppas all tågtrafik mellan Malmö och Lund för fyrspårutbyggnaden. De fyra nya spåren ska byggas på samma plats som dagens två spår vilket kräver att tågtrafiken flyttas till två tillfälliga spår.

Bussar mellan Malmö och Lund

Under tågstoppet sätts ersättningsbussar in mellan Malmö och Lund och för stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup.

Undantagen är trafik som kör på Lommabanan som öppnas 23 augusti. Vissa nattåg kör annan väg. Snälltåget vänder i Eslöv.

Trafikverkets entreprenörer byter under sensommaren spår på den 21 kilometer långa sträckan Avesta Krylbo– Hedemora. Räler, sliprar och makadam byts ut.

Samtidigt byts järnvägsbron över Sätervägen i Solvarbo. I Snickarbo och Hedemora läggs nya spårväxlar in vilket bidrar till kortare mötestider.

De fem veckorna spårbytet pågår, veckorna 33-37, är järnvägstrafiken mellan Avesta och Borlänge inställd. Bussar ersätter.

Strax norr om Falköping C byggs nya förbigångsspår där långsammare tåg kan stanna medan snabbarer tåg passerar.

Tågtrafiken stoppas helt under veckoslutet vecka 26, dvs helgen efter midsommarhelgen, och det blir enkelspårsdrift mellan Falköping och Stenstorp veckorna 27–31. Under dessa veckor är vissa regionaltåg inställda och fjärrtågen som X2000 mellan Göteborg och Stockholm kan bli försenade.

Stopp för pendeltågen

Tågtrafiken söder om Göteborg påverkas av arbeten vid Västlänkens tunnelmynning i Almedal, nya spår och växlar läggs för att tågen ska kunna gå som vanligt medan Västlänken byggs.

Från 22 juni och under sommaren går det färre turer med pendeltågen Göteborg-Kungsbacka. Under sex dagar, 20-26 juli, är all tågtrafik mellan Göteborg och Kungsbacka inställd.

I Röstbo på Norra stambanan byggs mötesstation ut till tre spår för ökad kapacitet och 750 meter långa tåg.

Det blir hastighetsnedsättningar på stambanan under veckorna 32-35. Torsdag-söndag vecka 35 är det totalt tågstopp. Efter tågstoppet blir det hastighetsnedsättning ungefär en vecka.

Trots coronapandemin kommer alla planerade järnvägsarbeten under sommaren att kunna genomföras.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Svarvning viktigare än avisning

Möjligheten att hålla igång tågtrafiken i långvarig snö och kyla beror främst på tillgången på hjulsvarvning och avisning. Hjulsvarvarna måste bli fler men det är inte lönsamt att bygga avisningshallar.

Nyhet

SJ:s dubbeldäckare moderniseras

Finska VR Fleetcare kommer att modernisera SJ:s dubbeldäckare X40. Det första tågsättet tas in på verkstaden i Uleåborg om drygt ett halvår och våren 2028 ska det 27:e och sista åter rulla på svenska spår.

Nyhet

Beslut om spårrivning i höst

Det mesta pekar på att Lysekilsbanan kommer att bli 108 år men inte mer. Trafikverkets styrelse beslutar troligen i höst att riva upp den elektrifierade järnvägen mellan Bohusbanan och Lysekil.

Nyhet

Sena tåg kostar 7–8 miljarder

De många försenade tågen under förra året kostade samhället sju-åtta miljarder kronor. Två tredjedelar utgjordes av ökade kostnader för resenärer och transportköpare. Men målen för försenade fjärrtåg går inte att nå.